Knížky

D & H SANATORIUM / 167 kravin

01.01.2021 22:18
Takto, na prvním místě titul, a teprve na druhém, menším písmem prezentuje přebal knihy nazvané, jak je uvedeno v titulu tohoto komentáře, jeho autory, jejichž fotografie rovněž přenáší, tedy Josefa Dlabala a Julia Hůlka. Ten druhý vypsal na poštovní balíček, v němž jsem knihu, pečlivě...

Setká(vá)ní s K. Hvížďalou

01.01.2021 19:30
Čtu si, či spíše zatím jen listuji poslední knihou Karla Hvížďaly Věta jako povolání, jednou z té hromádky, která putovala oběma směry v době vánoční. Jestliže padla otázka, „jak se mi líbí“, musím říci, že je to poněkud jiný Hvížďala, než jakého znám z řady knih, které jsem četl...

Martin Brice / Tvrze, hrady a pevnosti

31.08.2020 13:56
Martin Brice / Tvrze, hrady a pevnosti Opevňování je základní funkcí tvrzí, hradů a pevností již z podstaty jejich pojmů, knihu Martina Brice jsem si půjčil proto, aby mi v hromádce dalších knížek otevřela další perspektivu vedle historie těchto objektů, procesu jejich zániku (J. Úlovec,...

Jiří Úlovec / Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech

23.08.2020 22:20
I v souvislosti s dalšími několika vypůjčenými knihami k širšímu tématu starších historických památek se mi honí hlavou několik úvah. Jedna je protiklad ke knize Martina Briceho Tvrze, hrady a pevnosti, která na téma hledí především právě z onoho „pevnostního“ hlediska, tj....

Pavel Hájek / Česká krajina a baroko

13.08.2020 14:17
O útlé knížce podélného formátu, jakož i o jejím autorovi Pavlu Hájkovi, jsem věděl krátce poté, co knížka s grafickým obrazem kopce Zebína na titulní straně, prací Anny Mackové, která zde žila v nedalekých Studeňanech, vyšla. Přes důvěrně známý obrazový motiv, u nějž pochopitelně...

Pražské zámky, zámečky a usedlosti

02.08.2020 13:19
Zhruba osmerkovou knížku s pevnou vazbou a řadou barevných ilustrací jsem si půjčil jako jednu z hromádky jakéhosi předpolí, jímž jsem si chtěl aktuálně rozšířit tématiku architektury určité oblasti, kterou jsem zevrubně pročítal předtím, tedy dvojdílnou monumentální publikaci...

Martin Heidegger / Básnicky bydlí člověk

30.07.2020 17:35
Soubor pěti samostatných přednášek Martina Heideggera v nakladatelství OIKOYMENH se ještě předtím (nebo možná zároveň s tím), než se člověk začne zamýšlet nad sdělením německého filozofa, ocitne v úhlu jazykové pozornosti vzhledem k zrcadlové dvojjazyčné česko-německé...

Tomáš Durdík, Viktor Sušický / Zříceniny hradů, tvrzí a zámků / Východní Čechy

29.07.2020 15:11
Další z hromádky knih, kterými jsem si chtěl rozšířit, jak jsem u jiné z nich poznamenal, předpolí v tématice architektury určité doby a oblasti poté, co jsem četl publikace Petra Uličného a Lucie Rychnové o valdštejnské a šlikovské architektuře (v prvním případě nejen) Jičínska,...

Jan Hendrych / Tvorba krajiny a zahrad

19.07.2020 21:07
K četbě publikace Tvorba krajiny a zahrad, vydané jako skripta Fakulty architektury ČVUT v Praze, jsem se uchýlil v návaznosti na předchozí studium dvou monografií, týkajících se (v prvním případě mimo jiné) jičínské kulturní (komponované) krajiny, tedy dvojdílné publikace Petra...

Petr Uličný / Architektura Albrecha z Valdštejna (V)

29.06.2020 21:33
- pokračování (II. svazek) Kapitola Sakrální architektura Valdštejnovy doby: Chrámy dvou náboženství a konfesí (v2) je uvedena vyobrazením průčelí bývalého luteránského kostela Nejsvětější Trojice na Malé Straně, konvertovaného na chrám Panny Marie Vítězné karmelitánského řádu. Jakoby to slovo...

Petr Uličný / Architektura Albrecha z Valdštejna (IV)

29.06.2020 21:31
Petr Uličný / Architektura Albrecha z Valdštejna druhý svazek Stěží se ubráním tomu, abych nevyjádřil pocity vnitřního potěšení nad tím, že na obálce druhého svazku monografie Petra Uličného Architektura Albrechta z Valdštejna je v dobové grafice vyobrazena krajina, která je...

Petr Uličný a kol. / Architektura Albrechta z Valdštejna (III)

28.06.2020 19:51
- pokračování -  Na předchozí kapitulu nyní navazuje Zahrada, casino a dvůr valtického letohrádku (iv10b, Petr Uličný), pojednávající o vnitřní části celého areálu a jeho ústřední architektonických objektů, kterou jsme si v běžném jazyce navykli nazývat prostě „loggií“ (či častěji...

Petr Uličný a kol. / Architektura Albrechta z Valdštejna (II)

28.06.2020 19:49
- pokračování -  A můžeme sledovat i Valdštejnův styl zacházení s těmi, kdo měli stavění na starost (ne všichni byli jeho poddaní): „»Hleďte, aby byl dům v Jičíně zařízen mobiliářem, jak jsem to přikázal,« ukládal však Taxisovi již 3. června 1630.“ (s. 252) Jinde použije i ostřejších...

Petr Uličný a kol. / Architektura Albrechta z Valdštejna (I)

28.06.2020 19:47
Petr Uličný a kol. / Architektura Albrechta z Valdštejna první svazek Konečně jsem se dostal ke knize Petra Uličného Architektura Albrechta z Valdštejna, která vyšla před třemi lety a představuje průlomové dílo nejen v tématu, o němž pojednává. Ne, že bych tuto rozsáhlou dvoudílnou...

Květa Legátová / Mušle a jiné odposlechy

12.06.2020 15:31
Zrovna jsem to chtěl napsat, ale vidím, že na adrese Československé bibliografické databáze takováto formulace už je, když se píše, že „Mušle a jiné odposlechy je sbírkou drobných apokryfických příběhů Květy Legátové“, a míněny jsou, jak je řečeno dále, samozřejmě Čapkovy apokryfy. Dnes bychom...

Karel Hvížďala / Pokusy

19.05.2020 14:47
Karel Hvížďala / Pokusy Na to, že Karlu Hvížďalovi, českému novináři, dramatikovi a spisovateli, pro mě především jednomu z lidí, kteří vytvořili moderní podobu českých periodik po roce 1989 (co do tvaru možná přeměně nejradikálnější) a člověku, jenž mi v osobním rozhovoru kdysi na...

Michal Ajvaz / Cesta na jih

19.05.2020 14:22
Michal Ajvaz / Cesta na jih Začnu oklikou. V Ajvazově knize Příběh znaků a prázdna (Brno, Druhé město, 2006) začíná první kapitola nazvaná Nekonečný začátek takto: „Kniha Když jedné zimní noci cestující od Itala Calvina je o čtenáři, který si koupí vadný výtisk knihy Když jedné zimní noci...

Václav Cílek / Tsunami je stále s námi

14.04.2020 18:55
Václav Cílek / Tsunami je stále s námi Knížku Václava Cílka jsem vytáhl z regálu v Knihovně Václava Čtvrtka den předtím, než musela vzhledem k vyhlášení nouzového stavu ukončit na jistou dobu výpůjčky. Právě pandemie coronaviru mě intuitivně směrovala k „infekční literatuře“,...

Ivan M. Jirous / Magorova oáza

02.04.2020 13:08
Ivan M. Jirous / Magorova oáza I Magorova oáza je dalším svazkem z Jirousových „sebraných spisů“. I když v samotné knize žádné takové označení (možná bychom ho vnímali jako nepatřičné, jako z jiné doby) nenajdeme (až na druhotné komentáře podobné tomu mému), na zadní klopě přebalu jsou...

Reiner Stach / Kafka / Roky rozhodování

01.04.2020 13:16
Reiner Stach / Kafka Kafka 2 / Roky rozhodování Aby se mi samy sebou nepřevracely stránky, když mám knihu rozevřenou na stole a jdu si vařit kafe (druhý díl Stachovy monografie je ještě o sto stránek objemnější), zvykl jsem si při těchto špalcích tah uzavírajícího se knižního bloku přidržet nějakou...

Michelle Obamová / Můj příběh

14.03.2020 19:24
Kniha, kterou člověk přečte, protože se mu dostane „na stůl“ bez přičinění. To ovšem neznamená, že nesleduje nějaký záměr, nemá nějaké očekávání. V tomto případě u mě spíše souvislosti prezidentství jejího manžela Baracka Obamy (z trochu jiných pohnutek jsem přečetl relativně před nedávnem...

Jorge Luis Borges / Fikce, Alef

02.03.2020 23:30
Jorge Luis Borges / Spisy 1 / Fikce, Alef V povídce Záhir, nacházející se v druhém ze dvou velkých souborů, zahrnutém do prvního svazku spisů argentinského spisovatele Jorge Luise Borgese, je v první větě uvedeno, že „Záhir“ je „obyčejná dvaceticentavová mince (je to otázka, žádný ze...

Michel Houellebecq / Serotonin

22.02.2020 19:01
Michel Houellebecq / Serotonin Asi byl trefen hřebík na hlavičku. Jedna z dalších „náhodných řad“: Právě jsem dočetl knihu, která je uvedena v titulu tohoto příspěvku, a už se na mě ze všech stran hrnou nejrůznější kontexty. Nejdříve na internetu jakási poznámka o jevištní podobě knihy,...

Proč čtu články v magazínech?

20.02.2020 19:08
Tuhle otázku jsem si dal při likvidaci štosu časopisů, které se nahromadily na jednom místě v bytě. Proč je vlastně čtu?  Zvláště když si mohu říci, že mě „rozptylují“ a nestíhám pak přečíst „důležitější věci“, včas vracet knížky do vědeckých knihoven (to přeháním, zatím se to vždy...

Magazín Interview

20.02.2020 15:45
Tomu pohledu nelze uniknout. Byla by to možná pěkná studie, Robert de Niro s oním výrazem, kdy nevíte, zda to je či není pláč či jakási jiná manýra křeče na obálce jiného čísla toho časopisu, či Harrison Ford, který mě vytáčí, stačí když ho zahlídnu oním vytřeštěným přehráváním (výjimkou...

Šeng Kche-i / Holky ze severu

11.02.2020 22:05
Šeng Kche-i / Holky ze severu současná čínská literatura Knihy z edice Xin nakladatelství Verzone se snažím číst když ne úplně soustavně, tak alespoň v nějaké dlouhodobější koncentraci. Jedna z těch, která vyšla „před rokem“ (uvozovky proto, že jsem ji přečetl na sklonku roku 2019,...

Liou Čen-jün / Kdopak se baví

11.02.2020 22:04
Liou Čen-jün / Kdopak se baví současná čínská literatura Kdosi psal v čísle Tvaru, věnovaném R. M. Rilkovi, že si nabral do nemocnice hromadu knih nejrůznějšího druhu, a jediné, co mohl v psychické nepohodě číst, byl výbor básní tohoto pražského německého spisovatele. Když jsem šel letos...

Richard Bach / Toulky s Puff

11.02.2020 15:20
Když jsem si půjčoval tuhle knížku, neuvědomil jsem si, že mezi hromádkou vrácených byla jedna o Antoine Saint-Exupérym, tedy také o létání, byť zcela jiném. S bojovými letouny Richard Bach dříve také létal, jak se v Toulkách s Puff několikrát zmiňuje, s nejvýraznější tematizací...

Mario Vargas Llosa / Pětinároží

30.01.2020 20:35
Knížku vracel v Knihovně Václava Čtvrtka kamarád, o němž vím, že má (alternativně zaměřený) kulturní rozhled, tak jsem si ji, ačkoli jsem vlastně původně nechtěl, odnesl domů. Vzpomněl jsem si na „veselou příhodu“, kdy jsem fotografoval vloni na pražském světu knihy muže, o němž jsem se...

Rainer Stach / Kafka

30.01.2020 20:22
Rainer Stach / Kafka Kafka 1 / Rané roky Byla to trochu náhoda. Alena mě volala k rádiu, že tam mluví Michal Pospíšil, já jsem ale namítal, že to nebude „ten“ Michael Pospíšil, totiž zpěvák a barokní muzikant, s nímž jsem v přátelském vztahu a s nímž jsem jeden čas dost sám...

Marek Jandák / Arménská genocida

28.01.2020 12:47
V souvislosti s knihou, která je výsledkem dlouholetého badatelského zájmu historika Marka Jandáka, si vzpomínám na svá studentská léta, na střední škole jsme měli na němčinu a dějepis pana profesora Jiřího Mejsnara, které nejenže oba dva předměty velkoryse propojoval, ale dějiny vykládal...

Jacques Pradel a Luc Vanrell / St.– Exupéry Poslední tajemství

26.01.2020 16:01
Jacques Pradel a Luc Vanrell / St.– Exupéry Poslední tajemství Knížky Antoina de Saint Exupéryho byly pro mě jeden čas, je to vlastně už dost dlouho, velkým čtenářským zážitkem, spisovatel pojmenovával některé dost zásadní skutečnosti lidského života. Stejně jako u jednoho z protagonistů zde...

Sara Baume / Vyšlapaná čára

26.01.2020 15:58
Četl jsem s potěšením, možná dokonce nadšením první knížku od irské autorky. Ovšemže mě nalákal už název Jasno, lepo, podstín, zhyna, ale ani vlastní poetický text nezklamal.  A tak jsem se pustil i do druhé, která vyšla vloni, pardon předloni (2018, teď je začátek 2020). V jedné...

Alena Mornštajnová / Hana

19.01.2020 16:49
Alena Mornštajnová / Hana Ve srovnání se současně čtenou knihou Laurenta Bineta  Sedmá funkce jazyka, pro jejíž poetiku je typická „nerealistická“ modelace fabule a přesahy k lingvistice a filozofii včetně kvazidokumentární přítomnosti skutečných jazykovědců, fenomenologů a dalších...

Jan Vavřík / Návrat z pekla

19.01.2020 16:48
Knížku mi nabídla knihovnice v Knihovně Václava Čtvrtka, když jsem vracel knihu Affinity Konar Mischling a zmínil jsem se o knize Hana Aleny Mornštajnové, která se mi čirou náhodou ve stejnou dobu rovněž dostala do čtenářského zorného úhlu. Vlastně jsem už nechtěl číst žádnou další knihu o...

Affinity Konar / Mischling

19.01.2020 16:45
Už při některé jiné příležitosti jsem se zamýšlel nad tím, jak se některá témata, která pro mě dávno zapadla za hranici pozornosti, vracejí. Myslím, že to bylo u příležitosti jedné Topolovy knihy, kde autor právě hovoří se syrovou groteskností o „hurvínech“, tedy dětech, procházejících snem o...

Marek Eben a hosté Na plovárně

13.01.2020 15:10
I když se na Ebenův televizní pořad nedívám příliš soustavně, rád ho sleduji z několika důvodů. Člověk si udělá bližší představu o osobnostech, jejichž aktivitami se nějak zabývá nebo jsou mu známé z veřejného prostoru, nebo se naopak objeví umělci, vědci, historici či jinak zajímaví...

Laurent Binet / Sedmá funkce jazyka

13.01.2020 14:47
„Kdo zabil Rolanda Barthese? Od autora bestselleru HHhH“ v kolečku na přední straně obalu a „Konspirační thriller mezi Danem Brownem a Romanem Jakobsonem / Sémanticko-lingvistická detektivka“, dva nápisy v protilehlých barvách na straně zadní vytvářejí rámec obsahu knihy, v němž se...

Petr Šabach / Hovno hoří

15.12.2019 12:47
Petr Šabach / Hovno hoří Šabachovy knížky / 5 Je zajímavé, že kniha, která se stala předlohou nejspíš nejznámějšího filmu podle Šabachových próz Pelíšky (přesněji řečeno, film využil několik situací a něco z obecné atmosféry doby), a tedy bych předpokládal, že půjde o největší „pecku“ a proto...

Petr Šabach / Čtyři muži na vodě

15.12.2019 12:44
Petr Šabach / Čtyři muži na vodě Šabachovy knížky / 4 Všichni se smáli a byli dobře naladěný a postrojený jako starý čundráci a starší Ptáčník zavzpomínal na jednoho námořníka, s kterým se dřív znal, a prohlásil o něm, že „nebyl špatnej, ale byl už vyjetej“, jako že byl blbej, a dal do placu...

Petr Šabach / Máslem dolů

15.12.2019 12:42
Petr Šabach / Máslem dolů Šabachovy knížky / 3 Třetí knihou v pořadí, kterou jsem přečetl z nového vydání spisovatelova díla v nakladatelství Paseka (2019), byla Máslem dolů (první vydání 2012). Máslem dolů je příběh dvou chlapíků, kteří sice možná mají to nejleší za sebou, ale...

Petr Šabach / Opilé banány

15.12.2019 12:40
Petr Šabach / Opilé banány Šabachovy knížky / 2 Jedna z nejpopulárnějších Šabachových knih (vydána 2001, 2010, 2019), která je „předobrazem filmu Pupendo“, jak potvrzuje i text na zadní desce, kde je i následující anotace: Tři frajeři, co žijou naplno a pivo pijou na ex, i když je jim teprve...

Petr Šabach / Babičky

15.12.2019 12:39
Petr Šabach / Babičky Šabachovy knížky / 1 Je s podivem, že knihy Petra Šabacha se mi dosud (snad až na nějaké drobné výjimky) dosud vyhýbaly (či jsem se vyhýbal já jim?), přestože samozřejmě všechny ty filmy, které podle nich byly natočeny, se v podstatě nedaly obejít. Nicméně ani zde se...

Jaromír Typlt ve Valdštejnské loggii

08.10.2019 21:38
Těšil jsem se, protože Jaromíra jsem viděl a slyšel snad ve všech facetách jeho mimořádně pestrých aktivit – od experimentální Škrábanice s Michalem Ratajem přes řadu přednášek o novopackých umělcích, zvláště Ladislavu Zívrovi, o němž napsal skvělou monografii, výtvarné podobě spiritismu či...

Neil Gaiman / Postřehy z poslední řady

03.10.2019 22:03
Přiznám se, že – až na výjimky jako je Pán prstenů – se v současné sci-fi a fantasy příliš nevyznám. Ostatně lhostejno zda v knižní či filmové podobě. Proto nevím prakticky nic o tvorbě Neila Gaimana, zprvu žurnalisty a posléze autora komiksové série o Sandmanovi či řady románů, jako jsou...

Film Národní třída podle knihy Jaroslava Rudiše

03.10.2019 00:30
Vlaky, němčina, otalgie, špetka punku. To je spisovatel Jaroslav Rudiš. Zítra má premiéru film Národní třída natočený podle jeho knihy. Tak začíná rozhovor Jakuba Pokorného k filmu v MF dnes ve středu 25. 9. 2019 s názvem Svého hrdinu jsem poslal na pivo do Severky s autorem...

Milan Uhde / Rozpomínky. Co na sebe vím

01.10.2019 14:44
Po vzpomínkové knize někdejšího ministra kultury české vlády a prvního předsedy Poslanecké sněmovny České republiky, pro mě nicméně především autora adaptace prózy Ivana Olbrachta Nikola Šuhaj loupežník s názvem Balada pro banditu, jsem v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně sáhl...

Hermann Broch / Náměsíčníci (II)

16.09.2019 20:29
Po stručné charakteristice hlavní postavy, s pověstí „ podnikavého, prozíravého a solidního obchodníka“ (s. 335), v úvodu první kapitoly třetího dílu Náměsíčníků, nazvané 1918 Huguenau neboli věcnost, nyní vojáka v zákopech první světové války, ostře kontrastujících s jeho...

Herrmann Broch / Náměsíčníci

16.09.2019 20:27
Románová trilogie německého spisovatele Hermanna Brocha Náměsíčníci patří k nejvýznamnějším dílům evropské meziválečné literatury, vyšla ve třicátých letech, do češtiny byla přeložena Rio Preisnerem a poprvé vydána v roce 1966 (zde vycházím z vydání v Academii, Praha 2012). Ve...

Orhan Pamuk / Sníh [2]

16.09.2019 20:26
Román tureckého spisovatele Orhana Pamuka Sníh jsem před (nepříliš mnoha) lety, v souvislosti s rozšířením pohledu na jeho zemi (jejím počátkem byla moje návštěva Istanbulu, vlastně ještě předtím půlroční studium mé dcery v Turecku) spolu s dalšími jeho knihami přečetl a dokonce...