Knížky

Alena Mornštajnová / Hana

19.01.2020 16:49
Alena Mornštajnová / Hana Ve srovnání se současně čtenou knihou Laurenta Bineta  Sedmá funkce jazyka, pro jejíž poetiku je typická „nerealistická“ modelace fabule a přesahy k lingvistice a filozofii včetně kvazidokumentární přítomnosti skutečných jazykovědců, fenomenologů a dalších...

Jan Vavřík / Návrat z pekla

19.01.2020 16:48
Knížku mi nabídla knihovnice v Knihovně Václava Čtvrtka, když jsem vracel knihu Affinity Konar Mischling a zmínil jsem se o knize Hana Aleny Mornštajnové, která se mi čirou náhodou ve stejnou dobu rovněž dostala do čtenářského zorného úhlu. Vlastně jsem už nechtěl číst žádnou další knihu o...

Affinity Konar / Mischling

19.01.2020 16:45
Už při některé jiné příležitosti jsem se zamýšlel nad tím, jak se některá témata, která pro mě dávno zapadla za hranici pozornosti, vracejí. Myslím, že to bylo u příležitosti jedné Topolovy knihy, kde autor právě hovoří se syrovou groteskností o „hurvínech“, tedy dětech, procházejících snem o...

Marek Eben a hosté Na plovárně

13.01.2020 15:10
I když se na Ebenův televizní pořad nedívám příliš soustavně, rád ho sleduji z několika důvodů. Člověk si udělá bližší představu o osobnostech, jejichž aktivitami se nějak zabývá nebo jsou mu známé z veřejného prostoru, nebo se naopak objeví umělci, vědci, historici či jinak zajímaví...

Laurent Binet / Sedmá funkce jazyka

13.01.2020 14:47
„Kdo zabil Rolanda Barthese? Od autora bestselleru HHhH“ v kolečku na přední straně obalu a „Konspirační thriller mezi Danem Brownem a Romanem Jakobsonem / Sémanticko-lingvistická detektivka“, dva nápisy v protilehlých barvách na straně zadní vytvářejí rámec obsahu knihy, v němž se...

Petr Šabach / Hovno hoří

15.12.2019 12:47
Petr Šabach / Hovno hoří Šabachovy knížky / 5 Je zajímavé, že kniha, která se stala předlohou nejspíš nejznámějšího filmu podle Šabachových próz Pelíšky (přesněji řečeno, film využil několik situací a něco z obecné atmosféry doby), a tedy bych předpokládal, že půjde o největší „pecku“ a proto...

Petr Šabach / Čtyři muži na vodě

15.12.2019 12:44
Petr Šabach / Čtyři muži na vodě Šabachovy knížky / 4 Všichni se smáli a byli dobře naladěný a postrojený jako starý čundráci a starší Ptáčník zavzpomínal na jednoho námořníka, s kterým se dřív znal, a prohlásil o něm, že „nebyl špatnej, ale byl už vyjetej“, jako že byl blbej, a dal do placu...

Petr Šabach / Máslem dolů

15.12.2019 12:42
Petr Šabach / Máslem dolů Šabachovy knížky / 3 Třetí knihou v pořadí, kterou jsem přečetl z nového vydání spisovatelova díla v nakladatelství Paseka (2019), byla Máslem dolů (první vydání 2012). Máslem dolů je příběh dvou chlapíků, kteří sice možná mají to nejleší za sebou, ale...

Petr Šabach / Opilé banány

15.12.2019 12:40
Petr Šabach / Opilé banány Šabachovy knížky / 2 Jedna z nejpopulárnějších Šabachových knih (vydána 2001, 2010, 2019), která je „předobrazem filmu Pupendo“, jak potvrzuje i text na zadní desce, kde je i následující anotace: Tři frajeři, co žijou naplno a pivo pijou na ex, i když je jim teprve...

Petr Šabach / Babičky

15.12.2019 12:39
Petr Šabach / Babičky Šabachovy knížky / 1 Je s podivem, že knihy Petra Šabacha se mi dosud (snad až na nějaké drobné výjimky) dosud vyhýbaly (či jsem se vyhýbal já jim?), přestože samozřejmě všechny ty filmy, které podle nich byly natočeny, se v podstatě nedaly obejít. Nicméně ani zde se...

Jaromír Typlt ve Valdštejnské loggii

08.10.2019 21:38
Těšil jsem se, protože Jaromíra jsem viděl a slyšel snad ve všech facetách jeho mimořádně pestrých aktivit – od experimentální Škrábanice s Michalem Ratajem přes řadu přednášek o novopackých umělcích, zvláště Ladislavu Zívrovi, o němž napsal skvělou monografii, výtvarné podobě spiritismu či...

Neil Gaiman / Postřehy z poslední řady

03.10.2019 22:03
Přiznám se, že – až na výjimky jako je Pán prstenů – se v současné sci-fi a fantasy příliš nevyznám. Ostatně lhostejno zda v knižní či filmové podobě. Proto nevím prakticky nic o tvorbě Neila Gaimana, zprvu žurnalisty a posléze autora komiksové série o Sandmanovi či řady románů, jako jsou...

Film Národní třída podle knihy Jaroslava Rudiše

03.10.2019 00:30
Vlaky, němčina, otalgie, špetka punku. To je spisovatel Jaroslav Rudiš. Zítra má premiéru film Národní třída natočený podle jeho knihy. Tak začíná rozhovor Jakuba Pokorného k filmu v MF dnes ve středu 25. 9. 2019 s názvem Svého hrdinu jsem poslal na pivo do Severky s autorem...

Milan Uhde / Rozpomínky. Co na sebe vím

01.10.2019 14:44
Po vzpomínkové knize někdejšího ministra kultury české vlády a prvního předsedy Poslanecké sněmovny České republiky, pro mě nicméně především autora adaptace prózy Ivana Olbrachta Nikola Šuhaj loupežník s názvem Balada pro banditu, jsem v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně sáhl...

Hermann Broch / Náměsíčníci (II)

16.09.2019 20:29
Po stručné charakteristice hlavní postavy, s pověstí „ podnikavého, prozíravého a solidního obchodníka“ (s. 335), v úvodu první kapitoly třetího dílu Náměsíčníků, nazvané 1918 Huguenau neboli věcnost, nyní vojáka v zákopech první světové války, ostře kontrastujících s jeho...

Herrmann Broch / Náměsíčníci

16.09.2019 20:27
Románová trilogie německého spisovatele Hermanna Brocha Náměsíčníci patří k nejvýznamnějším dílům evropské meziválečné literatury, vyšla ve třicátých letech, do češtiny byla přeložena Rio Preisnerem a poprvé vydána v roce 1966 (zde vycházím z vydání v Academii, Praha 2012). Ve...

Orhan Pamuk / Sníh [2]

16.09.2019 20:26
Román tureckého spisovatele Orhana Pamuka Sníh jsem před (nepříliš mnoha) lety, v souvislosti s rozšířením pohledu na jeho zemi (jejím počátkem byla moje návštěva Istanbulu, vlastně ještě předtím půlroční studium mé dcery v Turecku) spolu s dalšími jeho knihami přečetl a dokonce...

Dny Pavla Tigrida v Semilech

23.08.2019 15:33
Když jsem jednoho mrazivého dne dlážděnou cestou nad Jelením příkopem před severní branou spěchal na Pražský hrad – byla to chvíle, kdy na mostě jinak nikdo nebyl –  a proti mně se zjevil Pavel Tigrid, já ho pozdravil a on smekl klobouk, netušil jsem nic o jeho semilských kořenech. Na ten...

Jaume Cabré / Přiznávám, že… (II)

19.08.2019 11:43
Adrià v pomyslném dopise Saře vypráví [kap. 28] o události, která byla „nejdůležitější den mého života“(s. 412). Navštívil umírající Lolu Děvče v jejím bytě v Barcelonetě a ta mu prozradí, proč Sara tenkrát bez vysvětlení zmizela. Zavinila to její matka, která syna u rodičů Sary...

Jaume Cabré / Přiznávám, že… (I)

19.08.2019 11:40
[Když mi kamarád předával knihu, komentoval to slovy, že tento skvělý román je bohužel na českém trhu nepříliš úspěšný. Můj komentář mimo jiné bude usilovat o to pojmenovat důvody této skutečnosti, ačkoli již nyní po několika desítkách stran četby jsou mi v podstatě jasné.] Na záložce více...

Martin Hilský / Modernisté (II)

11.08.2019 13:57
Martin Hilský / Modernisté  (pokračování) III Druhého z představitelů anglického modernismu uvádí autor Modernistů pod titulem James Joyce a revoluce slova. Téma je uvedeno citátem z rané podoby Joyceova světa v textu Štěpán hrdina, následujícího z Odyssea, další dva textu...

Martin Hilský / Modernisté (I)

11.08.2019 13:56
Martin Hilský / Modernisté I Kniha Martina Hilského Modernisté [pan profesor patří k mým „zájmovým osobám“, unikátní a nádherný překlad celého díla W. Shakespeara v jednom svazku mám ve své knihovně, na letošním Lipském knižním veletrhu jsem se byl podívat na jeho autogramiádu] je...

Ars poetika 2019

05.08.2019 17:20
Letošní Ars poetiku jsem pojednal poněkud „výběrověji“ než v jiných ročnících. Svou povahou mimořádnou záležitost, která vybočuje z běžných podniků, jako jsou byť multižánrové festivaly tím, že spojuje místa, témata, obory a osobnosti, různé formy prezentace s workshopy, a je...

Irvine Welsh / Umělec na ostří nože

25.07.2019 18:46
Reklamní slogan „Begbie je zpět!“ na přebalu knihy Umělec na ostří nože Irvina Welshe láká čtenáře do světa, jehož ztvárněním se britský spisovatel, narozený ve skotském Edinburku v roce 1958, stal součástí kultovního fenoménu s ústředním titulem Trainspotting, tedy románu (1993) a brzy...

Každý den jedna kniha

25.07.2019 13:29
Ne, že bych každý den jednu knihu přečetl či alespoň jen prolistoval, to by byl název zavádějící. Ale dějí se občas určité následnosti, souběžnosti, opozice, náhody, a tentokrát to byla následná časová řada, v níž se událo to, co se pokouší pojmenovat titul příspěvku. Na stole v obývacím...

Thomas Mann / Josef a bratří jeho / V

23.07.2019 12:14
Thomas Mann / Josef a bratří jeho V Závažnějším je však nyní další krok v Josefově příběhu, totiž příchod jeho deseti bratří, jejichž cíl je obchodní, totiž koupit v zemi, která je dobře zásobená na léta neúrody, obilí. Hodnostář, který se o této skutečnosti dověděl na základě toho, že...

Thomas Mann / Josef a bratří jeho / IV

23.07.2019 12:12
Thomas Mann / Josef a bratří jeho IV Poslední, třetí svazek rozsáhlého románu Thomase Manna obsahuje poslední díl celého díla s názvem Josef Živitel. Je rozdělen, podobně jako díly předchozí, do kapitol označených slovně vyjádřenými řadovými číslovkami a dalším názvem, ty pak jsou členěny na...

Thomas Mann / Josef a bratří jeho / III

23.07.2019 12:11
Thomas Mann / Josef a bratří jeho III Následuje Trojí rozhovor, jak to nazývá titul podkapitoly, poté, co spisovatel zopakoval slova o neblahém talentu „strážce oděvů“ Dúdua, jenž dokonale pochopil situaci a motivaci Mút k odstranění „Osarsífa sobě s očí“, „odhalil to silou svého...

Thomas Mann / Josef a bratří jeho / II

23.07.2019 12:09
Thomas Mann / Josef a bratří jeho (II) Druhý svazek, tedy třetí díl Mannova starozákonního příběhu s názvem Josef v Egyptě, začíná (kapitola první, Cesta dolů) in medias res – putováním Josefa se skupinou obchodníků směrem do Egypta. To je ovšem, jak to u spisovatele bývá, problematizováno:...

Thomas Mann / Josef a bratří jeho / I

23.07.2019 12:07
Thomas Mann / Josef a bratří jeho (I) Pustit se do čtení tetralogie na biblické téma, jednoho z nejrozsáhlejších románů Thomase Manna, a dokonce se pokusit napsat k dílu nějaký komentář, to je opravdu nejen složitá záležitost, nýbrž riskantní či dokonce bláznivý podnik, takřka už předem...

Milan Uhde na Šrámkově Sobotce

09.07.2019 13:45
Skončil 63. ročník Festivalu českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova Sobotka. Úspěšně, jestliže je za úspěch považován bohatý a rozmanitý program pro různé generace, pro ty, kdo si vyhradili čas a, ubytováni v Sobotce, trávili zde celý týden na širokém spektru workshopů, včetně těch dětských, a...

Jáchym Topol / Sestra

27.06.2019 18:05
Jáchym Topol / Sestra „A jednou, když jsem seděl na okně a Černá něco vyprávěla, něco z minula… zahlíd jsem neuvěřitelnou hru světla, byl to lapenej poklad barev, malej pavouček soukal svou síť ve velký rychlosti, to nebyla past, do toho by nic nechytil, to byla asi hra, nebo nejspíš nějakej...

Jáchym Topol / Noční práce

11.06.2019 00:21
Předběžně – po přečtení Topolovy knihy a pár recenzí i jeho některých dalších knih dostupných na internetu, ale také z předchozí četby (nedávno Poctivého člověka) – si uvědomuju několik konstant světa spisovatele, vnímaného jako bezpochyby jednoho z nejzajímavějších současných českých...

Radek Fridrich / Krooa krooa

07.06.2019 13:36
„Tato básnická sbírka vznikala v letech 2004 až 2009 v terénu pískovcové krajiny Děčínska, uzlovým bodem je pak skalní město Tisá. Postava Daniela je historicky doložena a jeho prospektorské vzkazy vznikly jako překlady záznamů převzaté z děčínských vlastivědných zpráv. První cyklus...

Jiří Hájíček / Vzpomínka na jednu vesnickou tancovačku

06.06.2019 18:08
Soubor dvaceti povídek z let 1995–2014 s názvem Vzpomínka na jednu vesnickou tancovačku (Host, Brno, 2014) je méně známá kniha českého spisovatele Jiřího Hájíčka, jenž se ve svém díle zabývá jihočeským venkovem. Stejně tak, jako v těchto povídkách je ústředním tématem trilogie Selský...

Solange Bied-Charreton / Enjoy

02.06.2019 20:16
Románový debut francouzské spisovatelky a novinářky Solange Bied-Charreton (1982) patří k těm útlejším knihám (v originále 2012, česky v Odeonu 2014), nedá se říci, že by autorka chrlila knihy jednu za druhou, na francouzské Wikipedii (jiné jazykové mutace její portrét zde nemá) je uveden...

NoViolet Bulawayo / Chtělo by to nový jména

02.06.2019 20:15
„Venku si na sněhu hrajou malý děti. Sahaj na něj, kopou do něj a házejí s ním jeden na druhýho a prostě si s ním hrajou tak, jak se má. Teď z něj dokonce začaly stavět cosi, co vypadá jako buclatej člověk. Na hlavu mu daly klobouk, kolem krku červenej hadr a na obličej mrkev. Možná...

Jáchym Topol / Citlivý člověk

29.05.2019 21:01
 „Když pak oči otevře, plují kolem zpustošených, rozrytých břehů, kde v rýhách půdy stéká voda, buší do ní krůpěje. Tu a tam čnějí veliké balvany, do půdy se vpíjejí mokvavé skvrny rzi, trčí z nich trsy trávy zežloutlé vedrem, stvoly splývají v crčivých potůčcích. Clona deště...

Jiří Hájíček / Dešťová hůl

26.05.2019 16:45
Začnu poněkud neobvykle (ve srovnání s jinými příspěvky, kde mě zajímá třeba to, jaký sémiotický prostor rozevírají úvodní věty knihy, či její narativní struktura), tentokrát „odprostředka“ a rovnou ukázkou, v níž hlavní hrdina románu (a to i v doslovném smyslu, a zároveň vypravěč;...

Alena Mornštajnová / Tiché roky

23.05.2019 15:02
Nový román spisovatelky a překladatelky Aleny Mornštajnové s názvem Tiché roky, vydaný v dubnu letošního roku (2019) v brněnském nakladatelství Host a uvedený křtem na letošním pražském veletrhu Svět knihy, je inzerován na přední straně přebalu slovy „od autorky bestselleru Hana“...

Chuck Palahniuk / Něco si vymysli

21.05.2019 12:15
„Život je jeden prudký svah natřený dětským olejíčkem.“ Tato věta (s. 255) v povídce Pan elegán, umístěné zhruba uprostřed povídkovém souboru Chucka Palahniuka s názvem Něco si vymysli, je pravděpodobně jednou z nejvýstižnějších formulací, od níž se odvíjí demonstrace všeho...

Leslie Parry, Chrám divů

20.05.2019 13:05
Kromě Prologu a Epilogu je kniha, členěná na třicet dva kapitol, označených prostě pojmenováním příslušných řadových číslovek (První, Druhá… Třicátá druhá), ale také, nezávisle na tomto principu, na tři části (označené pouze 1, 2, 3) uvedena prvními třemi slokami (z celkových šesti) básně Williama...

Knížky, květnový výběr

16.05.2019 20:57
Po předchozích „balíčcích“ v minulých měsících, zvláště z náročného projektu „100 románů“, který stěží kdy budu moci naplnit, neboť to je na léta, a současné české literatury, přinesené v tašce také coby reakci na Lipský knižní veletrh (Rudiš, Tučková, Denemarková, Typlt, Ajvaz,...

Peter Buwalda / Bonita Avenue

16.05.2019 20:15
Jakkoli jsou příběhy v debutu belgického spisovatele, žijícího v Nizozemí, vyprávěny takřečeno tradičním způsobem (či spíše stylem, protože kompozice je právě jiná), může mít čtenář v prvních kapitolách pocit určité nepřehlednosti, která se teprve s postupem dalších a dalších...

Svět knihy Praha ´19

13.05.2019 12:15
Mám před sebou program 25. mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha ´19 a dávám si dohromady všechno ze včerejška i přilehlých informací na internetu. Z oněch čtyř dní byla moje návštěva z různých stran žel limitována na jeden den (pátek) a ještě ne celý,...

Liou Čen-jün / Manžela jsem nezabila

05.05.2019 20:07
Skutečnost, že kniha Liou Čen-jüna je v zahraničí překládána s obecnějším názvem než v čínském originálu, kde má název Já nejsem Lotos Pchanová, svědčí o tom, jak překladatelka do češtiny Zuzana Li v doslovu ozřejmuje, že poněkud groteskně působící příběh ženy, která si, navíc...

Kateřina Tučková / Žítkovské bohyně

03.05.2019 11:55
Spolu s četbou předchozí knihy Kateřiny Tučkové, která jí přinesla poprvé širší pozornost čtenářů a kritiky i ocenění (Magnesia Litera 2010) Vyhnání Gerty Schnirch, mi vycházejí některé společné momenty v tvorbě brněnské spisovatelky (otázku, zda jsou platné pro celé její dílo, bych...

Iva Pekárková / Pečená zebra

29.04.2019 13:59
Zatímco v knize Levhartice, časově dílu, o němž pojednává tento příspěvek, předcházejícím, je tématem život Češky v Anglii, tedy záležitost vycestování osoby české národnosti ven, v Pečené zebře, knize, která má ve svém názvu soumeznost jména zvířete podobně jako ta první, je to...

Kateřina Tučková / Vyhnání Gerty Schnirch

28.04.2019 15:29
Měl jsem dost dlouhou dobu zato, že ona válečná témata, jak jsme o nich čítávali v dílech Josefa Škvoreckého, Arnošta Lustiga či o něco mladšího Vladimíra Körnera (tzn. někdy od šedesátých let, narozeni 1924, 1926, 1939) jsou uzavřenou záležitostí. Ti, kteří mohli mít bezprostřední úděsnou...

Jaroslav Rudiš v Knihovně Václava Čtvrtka

26.04.2019 12:22
Je to skoro anekdota. Zeptal jsem se paní ředitelky Benešové, zda pozve Jaroslava Rudiše do knihovny, když byl tedy v Lipsku nominován na onu významnou Cenu knižního veletrhu. Ano, příští středu, dostal jsem odpověď, přijďte. Kdybych se lépe informoval a netopil se v kalendářním labyrintu...