V Jičíně

Vzhledem k tomu, že posledních dvacet pět let působím v Jičíně, směřuju řadu aktivit daleko více než dříve právě tímto směrem. Kromě dnes už ukončené profesní realizace na Lepařově gymnáziu či participace na kulturním festivalu JMP jsou to hudební aktivity, v Jičíně coby houslista a předseda hudebního spolku Fidle, vystupování se zpěvákem Jakubem Kazdou, mým někdejším studentem na LG, zapojení mezi hudební přátele Michaela Pospíšila aj. Svým způsobem je to pokračování toho, co jsem dělal i dříve, abych uvedl nejstručněji některé hudební položky v minulosti (uvádím opět jen ty jičínské) – Komorní orchestrální sdružení (dr. Milan Roček), soubor Český ráj, country/westernová skupina Horalé (původně při gymnáziu). Protože mě zajímá obraz města i v širších kulturních souvislostech, účastnil jsem se některých akcí, které souvisely s krajinou, vzděláváním či ikonu města, vévodou Albrechtem z Valdštejna, např. vystoupením na konferencích či jiných setkáních, podobnou motivací mi byla i práce v zastupitelstvu, radě a v kulturní komisi města. V současnosti pak jako "nezávislý intelektuál".