V mé autorské tvorbě mají vedle některých dalších aktivit, jako byly "práce na psacím stroji" - na pomezí výtvarného vyjádření a dejmetomu poesie a vedle odborné práce místo texty,které mají "klasickou" lineární čiřádkovou, a tedy v textových editorech publikovatelnou formu. Uvádím zde nejucelenější složku textů z první poloviny 80. let, která má v originále podobu vázané/lepené knihy - Cesty textu, a dva soubory textů související s tehdejší cestou do Jugoslávie.