Jičín - město pohádky

Jeden z největších v Evropě a zcela jistě  největší pohádkový festival ve střední Evropě, kulturní ikona města – vedle Valdštejnských dnů a – dodal 
bych, skutečnosti, že se v Jičíně narodil spisovatel a novinář Karl Kraus (což se zatím příliš systematicky nezviditelňuje, byť se zde už konala konference evropského rozměru), podle mé představy tři pilíře obrazu malého města ve východních Čechách, které mohou tak či onak naplňovat jedinečnost a nezaměnitelnost Jičína na mapách všech měřítek.

V roce 2010 dosáhne konání festivalu kulatého čísla 20 let. Byl jsem u jeho zrodu, ve společenství „vejborů“, jak se nazývali všichni, kteří tím či oním způsobem přispívali, v posledních letech rovněž ve správní radě, ale především v užší dramaturgické skupině, v letech 2004 a 2009 dramaturg. Podílel jsem se náměty i nejrůznějším způsobem u toho či onoho konkrétního pořadu na přípravě programu jednotlivých ročníků festivalu, programových brožur či jiných tiskových materiálů, psal novinové články a různé drobné texty či jinak prezentoval festival. Jmenovitě bych zmínil alespoň každoroční vyhodnocení literární soutěže, připravované Knihovnou V. Čtvrtka či přípravu několika ročníků literárních minisympózií či odborných kolokvií. S festivalem jsem propojil i jiné své aktivity, například Fidle realizovalo premiéru svých pořadů (více než deset pořadů) tematicky podle zadání v námětu jednotlivých ročníků, některé pořady se uskutečnily na jičínském gymnáziu a podobně.

 

https://www.pohadka.cz/