Archiv materiálů
Ačkoli je takto nazvána, není tato složka archivem v tom smyslu, jak bývá tento termín na webových stránkách používán, tedy odkladištěm starých textů. Je to spíš místo, kde se řadí články větších projektů - neobvyklé filmy, německé katedrály, dvojčata-dvojníci-dvojice, moderní architektura, články o evropských a světových univerzitách a tak podobně. Sem jsou tyto položky umístěny proto, aby "nezahlcovaly" složku Poznámky a komentáře, odkud sem zájemce dovede jeden z článků, kterým mnohdy celý projekt začínal.