Česká města (která se mi líbí)

Chrudim

18.06.2011 14:47
Přestože je to město, které není od Jičína až zase tak vzdálené, nemohu říci, že bych je znal tak dobře, jak by si zasloužilo. Nepravidelnost svažitého náměstí s arciděkanským kostelem Nanebevzetí Panny Marie a dominantním morovým sloupem, které ještě podporuje schodiště Širokých schodů,...

Čáslav

18.06.2011 14:48
Podivuhodné slovo, ve kterém mi zní oslavný tón stejně jako v mužských jménech Vladislav, Jaroslav, Miroslav či Miloslav, a rovněž cosi slovanského. Vím, že tyto kategorie patří do předminulého století, kdy „Slované slavně slavili“, případně do pohádek, a rozhodně to nevnímám nijak...

Kutná Hora

20.06.2011 00:35
Jedno z těch měst, které mě nejvíc, ač se to může zdát podivné, fascinují z dálky. Totiž při onom okamžiku, kdy jedu po silnici a otevře se mi krajina a na horizontu ji náhle tajemně ovládá silueta chrámu sv. Barbory. Ovšem, pak ve městě je to úžasné. Není divu, když mělo v historii...

Liberec

20.06.2011 13:32
Město s kopcem. Také mezi kopci, tedy v údolí, ale mám teď na mysli Ještěd, dominantu, kterou mnozí vnímají jako ikonu, podle níž Liberec lze identifikovat. Hora, chcete-li vrchol celého jednoho orografického celku, táhnoucího se od samého kužele vrcholu od západu na východ a...

Brno

20.06.2011 23:04
Jedním ze způsobů, jak přemýšlím o městech, je vytvoření nějaké slovní ikony. Třeba Hradec Králové je „město na kopci“, Liberec „město pod kopcem“ či „město s kopcem“. První vyznačuje princip akropole nad řekou, na níž je hlavní náměstí s chrámem, druhé polohu města pod Ještědem. Je už...

Ostrava

21.06.2011 21:40
Kdybych chtěl použít způsob, jakým jsem pověsil jakousi jednoduchou visačku v podobě několika slov jako označení jiných měst, řekl bych asi, že Ostrava je „město bez jednoho centra“. Pravda, neznám dnešní město, které soutěžilo o titul „Evropské hlavní město kultury“ (na rok 1915, kandidatura...

Kroměříž

21.06.2011 21:50
Přemýšlet o tom, zda k „českým“ městům mám počítat také města na Moravě, odmítám. Samozřejmě, že počítat. Aniž bych chtěl upírat Moravě její identitu či ztrácel schopnost jemného rozlišení v řadě věcí souvisejících. Je to jako s českými a moravskými písněmi, tam se to dá vnímat velmi...

Plzeň

24.06.2011 16:22
Tak na tohle město jsem se těšil hodně. Ale jak začít? Plzeňský Prazdroj? Nebo Bory? Nebo tím, jak Plzeň dlouho hledala nějakou celistvost, kterou roztínala šílená, stále nedokončená průjezdní cesta přes město, pořád to bylo rozkopané, tím spíše, že to bývalo město výstavní, s velkými domy,...