Kutná Hora

20.06.2011 00:35

Jedno z těch měst, které mě nejvíc, ač se to může zdát podivné, fascinují z dálky. Totiž při onom okamžiku, kdy jedu po silnici a otevře se mi krajina a na horizontu ji náhle tajemně ovládá silueta chrámu sv. Barbory. Ovšem, pak ve městě je to úžasné. Není divu, když mělo v historii město hospodářské podmínky, které mu umožnily vybudovat takové památky, jaké můžeme navštívit. Památky opravdu skvostné, s jakými se můžeme setkat vedle Prahy snad jen v Olomouci či Českém Krumlově, nebo ještě ve Valticko-Lednickém areálu. Takové ty památky, kde si u každého rukodělného detailu užíváte tu nádheru, hýřivou, třpytivou až rozmařilou, a přitom všechno možné, jen ne lacinou. Pokud je to třpyt, když jsem to slovo použil, tak je to třpyt podmanivý, tajemný a originální, nikoli třpyt pouťové cetky.
Vlašský dvůr, kamenná kašna, arciděkanství, jezuitská kolej, ale i štoly, které si může návštěvník města prohlédnout, a celá řada dalších památek je hned ten první důvod kdykoli Kutnou Horu navštívit. K nim přibyla nová podoba galerie, která od roku 2009 nese název GASK, Galerie Středočeského kraje, která se nyní nachází právě v rozsáhlém prostoru jezuitské koleje a je v současnosti druhou největší galerií v České republice. Její otevření představovalo jednu z nejvýznamnějších kulturních událostí poslední doby u nás.
Čtvrtým ročníkem se v Kutné Hoře koná velký hudební festival, jehož uměleckým ředitelem je violoncellista Jiří Bárta.
Co mne také ještě vždy bavilo, je etymologicky nesmyslné vysvětlování souvislosti jména Kutná Hora s vynálezcem knihtisku Gutenbergem, tedy Kuttenberg. V každém případě je jasné, že slovo „Hora“ neznamená „kopec“, tedy tvar v krajině konvexní, nýbrž místo, kde se právěže kutá, vykonávají hornické práce (zde těží stříbro), takže je to takřečeno tvar konkávní. Tak to jen coby doplňující vtip.

https://www.kutnahora.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1m_svat%C3%A9_Barbory
https://www.khfarnost.cz/wordpress/
https://fotoprazak.net/10-vyber_pamatky/Kutna_Hora2-20063.html
https://www.kutna-hora.net/barbora.php
https://www.pruvodce.com/svatabarbora/  
https://splhej.wz.cz/referat/zemepis/83/Kutna-hora/
https://www.kutna-hora.wz.cz/
https://www.cms-kh.cz/
https://www.stribreni.cz/
https://cs.wiktionary.org/wiki/Kutn%C3%A1_Hora
https://www.mfkh.cz/en/jiri_barta/ 

Zpět