PSO

PSO / Koncert filmové hudby

14.04.2017 10:48
Ke koncertům filmové hudby, s nimiž přichází Podkrkonošský symfonický orchestr v roce svého desetiletého působení, přišly již pozvánky a program skladeb. První koncerty (již vyprodané) jsou v Masarykově divadle (KZMJ) Jičín 21. a 22. dubna 2017, v libereckém Koloseu 13. května,...

Podkrkonošský symfonický orchestr / Koncerty filmové hudby

16.03.2017 10:09
Podkrkonošský symfonický orchestr připravuje na tuto sezónu projekt, který překračuje dosavadní činnost tohoto hudebního sdružení v řadě ohledů. Tím ústředním, od něhož se vlastně ty ostatní odvíjejí, je téma koncertů v letošní sezóně – filmová hudba. První dva koncerty jsou v Jičíně...

Skladby v italském repertoáru PSO

14.11.2015 17:43
O skladbách Podkrkonošského symfonického orchestru se dočteme v tištěných programech či na internetových stránkách řadu zajímavých informací v čtivých textech z pera Romana Mlejnka, kontrabasisty orchestru a pedagoga Pražské konzervatoře. Samozřejmě tu není tolik prostoru a možností...

Úvodní slovo ke koncertu v Jičíně 15. 4. 2011 / upravená verze

16.04.2011 20:45
Dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, chtěl bych Vás pozvat na procházku po místech, kde se dály významné hudební události v různých hudebních epochách od baroka až po devatenácté století. Ocitneme se v jezuitské Paříži, Vídni období vrcholného klasicismu, obrozenecké Praze a opět...

Úvodní slovo ke koncertu 15. 4. 2011 v Jičíně

16.04.2011 20:44
Dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, chtěl bych Vás pozvat na procházku po místech, kde se dály významné hudební události v různých hudebních epochách od baroka přes devatenácté století až do druhé poloviny století dvacátého, tedy málem do současnosti. Ocitneme se v jezuitské Paříži,...

Hudební skladatelé v repertoáru PSO

16.04.2011 20:43
Johann Nepomuk Hummel (1778 – 1837) se narodil v Bratislavě a od roku 1819 až do své smrti žil  jakožto dvorní kapelník ve Výmaru. Ve své době byl Hummel ceněný jako významný skladatel a vynikající klavírní virtuos. Pocházel z hudební rodiny, prvním učitelem byl jeho otec, kapelník...