Úvodní slovo ke koncertu 15. 4. 2011 v Jičíně

16.04.2011 20:44

Dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači,

chtěl bych Vás pozvat na procházku po místech, kde se dály významné hudební události v různých hudebních epochách od baroka přes devatenácté století až do druhé poloviny století dvacátého, tedy málem do současnosti. Ocitneme se v jezuitské Paříži, Vídni období vrcholného klasicismu, obrozenecké Praze či Rusku, tedy v té době Sovětském Svazu a opět v Paříži v době velkých oper a skvostných salónů.
Tak, jak to na koncertech našeho orchestru bývá, zahrajeme skladby velmi známé, populární, dnes bychom řekli, že to byly ve své době hity, a i dnes patří k nejčastěji hraným skladbám. Podkrkonošský symfonický orchestr není v Jičíně neznámý, naposledy jsme tady, na tomto místě, hráli zhruba před rokem, a pokud jste na našem koncertě byli, vzpomenete si, že jsme hráli mimo jiné Dvořákův houslový koncert. Také dnes jsou na programu dvě věty ze dvou zajímavých koncertů. Technicky obtížnou třetí větu z Koncertu pro dva klarinety Františka Vincence Krommera-Kramáře nastudovali Štefan Pernecký a Lukáš Valenta, učitel a jeho žák. První větu z Klavírního koncertu č.2 F dur Dmitrije Šostakoviče, bouři tónů a veselí, přednese Kateřina Ochmanová. Všichni tito sólisté vystupují na koncertech PSO pravidelně.
V tištěném programu, který máte, Roman Mlejnek velice výstižně charakterizoval obě sólové skladby i ostatní skladby, které dnes uslyšíte. Já bych proto řekl jen dvě věty k  Šostakovičovu dílu, které skladatel zkomponoval v roce 1957, tedy necelé čtyři roky po dokončení a provedení své rozsáhlé, tragické 10. symfonie. Na rozdíl od této symfonie je koncert melodicky a rytmicky velmi pestrý. Jako hlavní motiv první věty skladatel použil melodii anglické námořnické písně Opilý námořník, takže je to místy sice bouřlivá, ale zároveň veselá hudba. Šostakovič koncert zkomponoval pro svého syna Maxima Dmitrijeviče, který studoval na Ústřední hudební škole při Moskevské hudební konzervatoři, byl tedy klavírista jako jeho otec.
Nu a svým způsobem „taneční“ jsou i všechny další skladby, Smetanova Polka a Skočná z opery Prodaná nevěsta a výběr z orchestrálních suit z opery Carmen George Bizeta, které jsou náplní druhé poloviny našeho vystoupení.
Nezbývá tedy než Vám poděkovat, že jste na náš koncert přišli a popřát Vám příjemný poslech.

Zpět