Texty o umění, krajině a vzdělání

Od konce sedmdesátých let jsem se věnoval v textech do katalogů, příspěvcích na odborných konferencích, studiích či esejích několika tématům. Zprvu v návaznosti na diplomovou práci, později v jiných souvislostech a pohledech jsem se věnoval české meziválečné avantgardě, mezioborovým přesahům v umění, knize jako úhrnnému uměleckému dílu i práci některých svých současníků – výtvarných umělců, konceptualistů, tvůrců rovněž nových poloh umění.

Druhou oblastí je kulturní krajina, zprvu zkoumaná z podnětu valdštejnské barokní krajinné kompozice, později i v obecnějších úvahách. V odstupu času vidím i větší kontinuitu těchto témat nejen ve svých odborných textech, ale i jejich souvislost s autorskou tvorbou na jedné straně, na straně druhé i pragmatickými úkoly v místní kultuře v posledních dvaceti letech.