poznámky a komentáře

Projekt čeští houslisté

01.10.2011 13:50
V posledních týdnech jsem si užíval nejrůznější aktivity v oblasti hudby. Na těchto webových stránkách vznikl soubor článků, který se věnuje českým houslistům. V tuto chvíli jsou ve složce Muzika publikovány články o těchto zajímavých osobnostech: Pavel Šporcl, Ivan Ženatý, Jiří...

Jičínské inspirace v díle Václava Čtvrtka

25.09.2011 21:49
Dne 16. 9. 2011 byla otevřena ve výstavní chodbě Regionálního muzea a galerie v Jičíně výstava „Jičínské inspirace v díle Václava Čtvrtka“. Dokumentární expozice představuje rok pilné práce pracovníků muzea, mimo jiné i pořízení zevrubné bibliografie v pozadí, a účast řady dalších lidí, aby mohla...

Klasikové české rockové hudby

25.09.2011 21:48
Podařil se mi husarský kousek. Aniž bych měl takový záměr, nechtěně. Zatímco jsem se o prázdninách chtěl vypravit na nějaký ten festival, jichž je v Čechách přehršel, což se mi nepodařilo, sešlo se několik naprosto různorodých příležitostí a na různých koncertech jsem viděl ty nejlepší české...

Den s Apropo

25.09.2011 21:46
„… jsme tu, s vámi…“, píše se na webových stránkách organizace Apropo v Jičíně, jejímž posláním je pomáhat rodinám s postiženým dítětem vést plnohodnotný život. O Apropu mám povědomí nejspíš od doby jeho vzniku v roce 1996, s tím, co dělají, jsem se ale seznámil blíže od...

Jan Kubelík

14.09.2011 20:01
Jméno Jana Kubelíka je synonymem pro tradici české houslové školy, jejímž je Jan Kubelík nejvýznamnějším představitelem - v onom rozměru historie, na jejímž začátku se nachází Josef Slavík a na jejímž konci třeba Jiří Vodička. Když si čteme Kubelíkův životopis a uvědomíme si, jak byl svět...

Z festivalu „Jičín – město pohádky“

12.09.2011 17:41
Před týdnem jsem si udělal jakési informační zázemí, abych věděl, kam se mám o letošním festivalu vydat. Ovšemže jsem měl programovou brožurku, náhled na stránky a hrst pozvánek a vstupenek, a to, že půjdu na Radima Hladíka a Blue Effect, na Pavla Šporcla, na slavnostní otevření výtvarné výzdoby...

Pavel Vrba

09.09.2011 10:49
O smrti knížete českých textařů jsem se dozvěděl z pódia Biografu Český ráj v Jičíně, kde v rámci pohádkového festivalu vystoupil Radim Hladík a Blue Effekt. Rozloučili jsme se s ním nepateticky, jednou z jeho krásných písní. Neboť Pavel Vrba pro Blue Effekt rovněž tvořil...

Poznámky k programu pohádkového festivalu

06.09.2011 19:40
Program letošního festivalu Jičín – město pohádky si zájemci mohou přečíst, ostatně jako každoročně, na webových stránkách festivalu, bude zveřejněn v regionálním tisku a každý den pak program toho kterého dne „na místě konání“, v zestručněné podobě na plakátě. Smyslem tohoto komentáře...

Čeští výtvarní umělci po druhé světové válce

06.09.2011 11:48
V posledních zhruba deseti dnech jsem publikoval ve složce Výtvarné umění (Archiv materiálů) ke dvěma desítkám článků o českých výtvarných umělcích, kteří tvořili v druhé polovině dvacátého století. (Je to vyznačení ne zcela přesné, spíš jde o těžiště, protože řada z nich patří ke...

Feigele

04.09.2011 17:26
Na pozvánce do jičínské synagogy na divadelní představení pražského souboru Feigele v rámci Evropského dne židovské kultury byl inzerován Příběh o královně Ester / veselá taškařice o tom, jak se vládlo v Persii, jak vyzrát na zloducha, a o tom, že láska i hory přenáší. Rámec děje,...

Lubomír Hromádka

04.09.2011 16:58
Jednou za čas mi přijde z míst, kterým starší generace říkaly, že jsou „za velkou louží“, dopis s nálepkou „U. S. POSTAGE / PAID / WASHINGTON.DC“ atd. a datem (ve Státech, alespoň z těch částí, odkud dostávám dopisy, nepoužívají poštovní razítko, nýbrž právě takovou nálepku,...

Lípy (II)

04.09.2011 01:14
Do první části článku o lípách jsem nezařadil vzhledem k rozsahu textu jednotlivé památné stromy či aleje, to činím teprve zde. Tento záměr také určoval název článku, uvádějící název stromu v plurálu. Velkou službu stromům, mohutným bytostem, které nás věkem přesahují, udělala Marie...

Lípy

04.09.2011 00:23
Šel jsem nedávno úbočím jedné české hory a kochal se krajinou ve výhledu, a tu jsem si mezi stromy přede mnou všiml mohutné koruny velikého stromu, který převyšoval, a když jsem přišel k němu, přesahoval rozložitostí, všechny ostatní stromy. To mne vytrhlo ze zamyšlení nad jinými věcmi a...

Složka Výtvarné umění

30.08.2011 21:39
V Archivu materiálů jsem otevřel složku s názvem Výtvarné umění. Ačkoli na těchto stránkách již byla řada článků na toto téma publikována, nyní tady je samostatný balíček, který obsahuje krátké portréty českých výtvarných umělců dneška. Zatím jsou to články s následujícími jmény: Pavel...

Hodiny

29.08.2011 21:15
Když píšu tento článek, tak v první řadě přemítám o tom, do jaké míry jsme se v posledních pár desetiletích stali otroky časového rastru, který se chvíle od chvíle stále důrazněji zahušťuje. Vzpomeňme si jen, jak jsme ještě před několika desítkami let „seřizovali“ hodinky, které se...

Cigareta

28.08.2011 18:54
Při svém návratu do Evropy přivezl Kolumbus, kromě jiných novinek, jako byly brambory, také tabák. Ten se začal pěstovat zprvu v jižním Španělsku, později v Holandsku. Jeden z pramenů uvádí, že ve Francii bylo pěstování tabáku zavedeno kolem roku 1556. Námořníci a diplomaté rozšířili...

Místa nejstarších dějin kolem Prahy

26.08.2011 17:48
Vztah k starším dobám, v nichž žili naši předkové, dobám, z nichž vychází i naše existence a je tedy součástí naší identity, a které prostě nazýváme dějiny či historie, je v dnešní době dvojlomý – na jedné straně totální nezájem zvláště mladé pragmatické, jen...

Emauzský klášter

26.08.2011 02:31
Emauzský klášter Pražské výlety v letním vedru Nikdy jsem si ho vlastně kompletně nemohl prohlédnout. Za dob studií jsem párkrát procházel tím areálem, věděl jsem cosi o jeho poničení za druhé světové války a v Praze tenkrát neobvyklé modernistické rekonstrukci věží, ale dovnitř jsem...

Údolím Berounky do třetice

26.08.2011 01:36
Prohrabával jsem se ještě znovu souvislostmi mezi poutním místem Svatý Jan pod Skalou a klášterem Na Slovanech, obojí jsou totiž lokality spojené s benediktýny. Ve Svatém Janu se usadil první český křesťanský poustevník Ivan podle legendy v 9. století, Kníže Bořivoj, který sídlil na...

Údolím Berounky

25.08.2011 18:11
Tento text je rozšířením komentáře k výletu do Svatého Jana pod Skalou. Jak řečeno, pojmy Český kras, Barrandien a „údolí Berounky“ mohou být východiskem řady dalších výletů. Jedním z takových témat určitě může být tramping, který má v českých zemích zvláštní postavení. Nejlepší...

Ještě údolím Berounky / trochu geologie

25.08.2011 18:08
Na obou pražských výletech v srpnovém vedru (ve Svatém Janu pod Skalou a v Botanické zahradě UK) jsem narazil na pozoruhodné geologické expozice. Nejsa šutrolog a nevěda o tom skoro nic a přitom maje takřka posvátný respekt před disciplínou, která v dějinách Země, na níž žijeme,...

Svatý Jan pod Skalou

25.08.2011 18:05
Svatý Jan pod Skalou Pražské výlety v letním vedru Jako obvykle meteorologové nic neuhodli a přestože před měsícem tvrdili, že už do konce prázdnin nebudou žádné teplejší dny (těch pár dní někdy před polovinou prý je pro letošek všechno), v poslední dekádě se teploty vyšplhaly (to...

Zdislavice / Hudební soustředění PSO 2011

21.08.2011 01:59
Po příjezdu domů Skutečně pršelo a hráli jsme o sto šest, i když ne Schuberta (to se ani neočekávalo, to byl jen kontextuální žert), nýbrž takřka samou slovanskou muziku (Dvořáka, Prokofjeva, Šostakoviče). Déšť nás ale limitoval jen jeden den a do vlašimského parku jsme se ještě jednou vrátili o...

Malý kousek z Polabí / Výlet

13.08.2011 21:33
Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem je součástí Polabského muzea, k němuž patří vedle ústřední expozice v Poděbradech ještě Vlastivědné muzeum v Nymburce, Městské muzeum Sadská, Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem a Galerie Melantrich...

České národní parky a chráněné krajinné oblasti

12.08.2011 20:08
Původní složku Americké národní parky jsem tematicky rozšířil o chráněná území v Čechách, najde se nyní v archivu pod názvem Americké a české národní parky, ochrana přírody. První články stručně pojednávají o čtyřech českých NP a pětadvaceti chráněných krajinných oblastech v Česku...

Zdislavice / Hudební soustředění PSO 2011

12.08.2011 19:52
Letní soustředění Podkrkonošského symfonického orchestru se vždycky připravuje hodně dopředu. Má-li se někam přemístit a někde pobývat, tedy jíst a spát těleso o více než padesáti lidech, není to tak úplně jednoduché. Kde jsou ty časy, kdy orchestr čítal do dvacítky a vaření zvládla dvě děvčata,...

Loukotě a řemeny

07.08.2011 18:19
O historických automobilech v Jičíně byl na těchto stránkách zveřejněn na jaře článek v souvislosti s přehlídkou Veteránem Českým rájem, kterou každoročně pořádá Veterán Car Club Jičín. Věděl jsem už dávno, že v Jičíně je velice silné společenství lidí, které zajímají staré...

Plastic People of the Universe v Lázních Bělohradě

07.08.2011 11:52
Přemýšlel jsem, kde to vlastně je, když Honza se Zuzanou poznamenali, že Plastic People of the Universe hrajou v Bělohradě. Na webu jsem našel, že je to v Bažantnici, inkriminované místo znám na vlastní kůži, ježto jsem tam v jakési dřevěné lázeňské budově hrál na Silvestra někdy...

Tumperek / Rudické propadání

06.08.2011 12:25
Na konci července 2010 došlo k propadu komunikace v Rudici na křižovatce Třetí a Tumperské ulice naproti horní prodejně Jednoty (mezi restaurací Tumperek a Větrným mlýnem). Otvor o průměru dvaceti centimetrů ve vozovce pod sebou skrýval dutinu o velikosti cca 4 m³. Tak začíná jeden z textů o...

Kutná Hora / GASK

05.08.2011 21:59
Výhodou v okamžiku, kdy už jste nějaký, byť krátký článeček napsali, je, že se můžete zaměřit v tom dalším na nějaký detail. V textu o návštěvě Kutné Hory tento týden, při níž jsem chtěl splatit dluh vůči sobě, že jsem ještě nenavštívil GASK, galerii otevřenou před několika lety...

Ne vždy ve vysokém věku

02.08.2011 19:15
V červenci skončilo životní pouť několik osobností, které byly tak či onak mimořádné. Velké zásluhy o německou, bavorskou a evropskou politiku měl Otto Habsburský, který zemřel ve věku 98 let. Občan několika států, rakouský arcivévoda, a mimochodem také korunní český princ, byl synem...

Zase něco o vláčcích

02.08.2011 18:44
V časopise Týden (29/2011) jsou dva články o nových železničních projektech. Jednom už realizovaném a o pár stránek dalším připravovaném. S ročním předstihem zahájila provoz pro veřejnots nejdelší rychlotrať na světě, píše se v prvním textu. Vlaky mezi Pekingem a Šanghají mohou dosahovat...

Neklan

01.08.2011 23:41
Možná, že to může působit staromilsky, když řeknu, že neznáme starou českou historii. Námitka může znít, kdože by se tím zabýval, máme svých současných starostí dost. Narazil jsem na tuto pragmatickou odpověď několikrát v souvislostech pro mne docela zásadních. Chtěl jsem například na...

Národní divadlo

01.08.2011 21:37
Po dlouhé době jsem jel na představení do Národního divadla (Shakespeare, Zkrocení zlé ženy). Vyfotografoval jsem motivy, které se mohou zdát banální, od Masarykova nádraží přes pasáže u Václavského náměstí s pohledy na chrám Panny Marie Sněžné až k budově Topičova salonu a samotné Zlaté kapličky,...

Tři výlety / Chlum u Hradce Králové

01.08.2011 15:26
Mezi Konecchlumím a Hradcem Králové je pásmo chlumů a dvě místa tohoto jména, Hořický chlum a - prostě Chlum. Na obou jsou rozhledny, na obou jsou zajímavé stavby. U toho prvního kousek od rozhledny Masarykova věž samostatnosti, na tom druhém stavby související s bitvou u Hradce Králové 1866. Když...

Tři výlety / Poděbrady

01.08.2011 13:21
Lázeňské město na Labi je kromě příslušných léčebných procesů pěkným místem k procházkám. Na jedné straně se prostor lázeňského parku mezi náměstím a nádražím v posledních letech proměnil do krásy, jaká takovým místům náleží, na straně druhé zde zůstala historie - zámek, socha Jiřího z Poděbrad....

Tři výlety / Jilemnice

31.07.2011 23:43
Jilemnice má ve svém erbu jilm, jak zjistí návštěvník, když vchází do Zvědavé uličky, magického místa podkrkonošského městečka. Zajímavé náměstí a přilehlé ulice, jedna z nich vede k městskému parku, či možná zámeckému, protože se nachází za zámkem. V zámku je regionální muzeum, které také stojí...

Blog Ivy Pekárkové

31.07.2011 10:58
Je to hloupé, že to takhle řeknu, ale nemám rád, když z literárního vyjádření „čiší“ zdůrazňování ženskosti. Nechci to rozvádět, už vůbec ne jako feministické téma. Myslím to totiž úplně obráceně. Baví mne číst si cokoli od Ivy Pekárkové. V jejích textech, a ostatně i v její fýsis,...

Ještě něcO O Odenwaldu (drei - III)

30.07.2011 17:36
Trochu jsem se nechal zlákat jazykovou hříčkou v názvu článku, který mi byl něčím zvláštní a až teprve nyní jsem přišel na to proč. Tak jsem to ještě doootáhl po graphické stránce, ten blbec comp pořád dokola a animózně něchce a něchce é a opravuje mi i to slovo graphické na grafické, tak...

Ještě něco o Odenwaldu (II)

29.07.2011 23:30
Dá se začít nejrůznějším způsobem. Třeba kapitolou o Heidelberku, jednom z nejromantičtějších univerzitních měst v Německu, kde studoval i náš Jan Amos Komenský, či o Darmstadtu s jedním z prvních tzv. uměleckých sídlišť a Svatební věží, známou též jako Věž pěti prstů, na...

Ještě něco o Odenwaldu

29.07.2011 00:03
Vlastně tady zatím žádný samostatný článek o Odenwaldu dosud nebyl. O německých katedrálách, turistických autotrasách, Wormsu, Miltenbergu či dvojměstí Erbachu a Michelstadtu, v hlavě také projekt Siegfried, o němž tady někdy v loňském roce touto dobou byla zmínka coby o Drakobijci, ale...

Erbach a Michelstadt

28.07.2011 17:23
Informací o těchto dvou městech v hesenském Odenwaldu bych mohl shromáždit přehršel. Záleží na tom, z jakého úhlu pohledu bych chtěl téma pojednat. Nabízí se samozřejmě jako první odpověď na to, proč přehršel slov právě o těchto městech. A odpověď je jednoduchá, byť cesta byla – zpočátku...

Divadlo Pod Koštofránkem

28.07.2011 17:22
Ulička, která vede od jičínské brány dolů pod hradby k dnešnímu autobusovému nádraží se jmenuje Pod Koštofránkem. Je to jedno z magických míst v Jičíně. Kdysi tady byl jeden z nejstarších kostelů ve městě, dnes už neexistující kostel sv. Jana Křtitele. Je zajímavé, že...

Festival barokní kultury v Jičíně

28.07.2011 17:21
Několik jubileí jičínského kulturního života Člověk by musel zůstat v Jičíně a vůbec z něj neodjíždět, neboť se zde stále něco nového děje. Prakticky během jednoho týdne byla v Jičíně otevřena Valdštejnská expozice ve Valdštejnské loggii a vernisáž barokní galerie obrazů (mezi nimi...

Pověst o Nibelunzích a katedrála ve Wormsu

27.07.2011 21:28
U tohoto článku mám trochu zjednodušenou výchozí pozici. Článek, který by byl pendantem k albu fotografií na Rajčeti, ve kterém jsou snímky jedné z nejvýznamnějších katedrál v Evropě, totiž Dómu sv. Petra ve Wormsu, už jsem na těchto stránkách napsal. Jsou tady dokonce články dva,...

Hrad Frankenstein

27.07.2011 21:27
Neznám nikoho, kdo by neznal Frankensteina. Chladnokrevné vraždící monstrum, které nelze zastavit, o němž byla kdysi napsána jakýsi hrůzostrašný román a natočeno spousta hororových filmů. Tak za prvé jen zhruba polovina věcí v předchozí větě sedí, v žádném případě netvor není necitlivý...

Miltenberg

27.07.2011 21:26
Při sjezdu z táhlých kopců Odenwaldu do údolí Mohanu si vás přiláká městečko, které jako by bylo menší kopií proslulého Heidelberku. Most přes řeku s podobnou mostní věží jako ve Wormsu, jen o něco menší než wormský Nibelungský most, a ještě přes širší řeku než v univerzitním městě...

Nestihnu už…

20.07.2011 23:15
Nestihnu už nejspíš napsat články, jimiž jsem chtěl doplnit fotoalba na Rajčeti, která jsem dnes publikoval. Zítra budu celý den v Roprachticích a pozítří odjíždím na čtyři dny do Erbachu, partnerského města Jičína.  Chtěl jsem tedy zde aspoň dát avízo, co na Rajčeti je, v těchto...

Migrace zvířat v Keni

19.07.2011 01:49
Dcera opět vyrazila za dobrodružstvím. Tentokrát musela svého kamaráda, s nímž jsou už osvědčený cestovatelský tandem, chvíli přemlouvat. Nakonec všechno dopadlo a teď každý den píše esemesky z afrických zemí, kam se vydali za Masaji a za zvířaty. V jednom džípu s dalšími dvěma...

Bitva u Jičína 1866

14.07.2011 20:11
V sobotu 25. června 2011 si Jičín připomněl 145. výročí bitvy u Jičína, která se odehrála 26. června 1866. Vzpomínám si, že jsem jako dítě četl jakousi předválečnou brožuru, která byla z jedné strany napsána česky, z druhé s tímtéž obrázkem na obálce německy. Byla vydána rovněž...

Dvě muzea v Českém ráji

14.07.2011 14:52
Válečné muzeum, Újezd pod Troskami Muzeum panenek a medvídků, Troskovice Je to báječné, když někoho něco zajímá a dokáže to nějakou formou zprostředkovat ostatním. Rozšiřuje to pestrost pohledů na svět, košatost života. Už pár let jezdím kolem dvou muzeí, pravda kolem jednoho více, protože je u...

William Shakespeare / Dílo

13.07.2011 22:48
Byli jsme v divadle na jedné shakespearovské inscenaci. Sama o sobě nebyla nijak mimořádná, ale jak to bývá, události se zřetězí a z té první vyplyne (chtěl jsem napsat ta první má za následek, ale právě takhle by to bylo nepřesné) nějaká další. V tomto případě mi kolegyně ukazovala...

Slunce

12.07.2011 15:20
Ve starých světových náboženstvích božstvo přírody a života, v dnešní pragmatické společnosti a pokročilejší civilizaci čím dál více symbol ohrožení. Slunečné erupce, které tady vždycky byly a o nichž se samozřejmě vždycky i psalo (vzpomínám si na nějakou tu předválečnou encyklopedii, kterou...

Ve stínu koně / Ve stínu

12.07.2011 12:43
Už poněkolikáté jsem narazil v časopisech na komentáře k filmu Ve stínu, který připravuje David Ondříček. V titulku fotky u článku v Týdnu 25/2011, pojednávajícím o dvou nových českých filmech Na slunci i ve stínu (druhým filmem se míní Čtyři slunce Bohdana Slámy) je krátký...

Pavel Šporcl a Romano Stilo

09.07.2011 15:46
Pavel Šporcl je z těch muzikantů, kteří nejrůznějším způsobem přesahují, chcete-li ten trochu ošklivý výraz, boří hranice. Podobně jako třeba Nigel Kennedy, který začal s tím, co Pavel rovněž dělá, totiž vystupovat bez obvyklého fraku. Zatímco anglický houslista začal vystupovat...

Roubenky

07.07.2011 00:02
Cestou na výlet do Jizerských hor jsme jeli známou trasou přes Vysoké nad Jizerou a za městečkem jsme po levé straně, naproti lyžařskému středisku Na Šachtách, kam jsme docela často jezdili (žena tam jezdí dodnes, já už nikoli), vyrostl nový komplex roubenek, řekl bych těsně před dohotovením....

Večer ve stoje

06.07.2011 12:11
Správně by asi tento text patřil do hromádky s názvem „Muzika“, ale nechtěl jsem ho tam zařadit, protože o muziku jde jen tak asi napůl. Na závěr pondělního programu letošní Šrámkovy Sobotky Přemysl Rut jako jeden ze svých festivalových příspěvků (v úterý má přednášku k tématu festivalu,...

Jiří Ryba ve Vokšicích

06.07.2011 10:54
Náš kraj – pokud tím slovem myslím poněkud širší region, nejen Jičínsko – je ve výtvarném umění mimořádný dvěma materiály. Pískovcem a sklem. Hořice, „město kamenné krásy“ s tradicí sochařiny, a Železný Brod v podhůří Krkonoš, to nejvýraznější z míst, nepůjdeme-li ještě více na...

Šrámkova Sobotka

02.07.2011 16:48
Šrámkova Sobotka K programu Dělal jsem to takhle, když jsem sám dělal dramaturga pohádkového festivalu. Udělal jsem si složku s programem a ke každému programovému číslu jsem našel dostupné informace. Celá hromádka pak byla k dispozici jednak vytištěná, jednak na nějakém elektronickém...

Patrick a Olivier Funèsovi / Louis de Funès

30.06.2011 10:20
Jsem poněkud na rozpacích, kam zařadit tento text, který patří na jedné straně do přihrádky těch o filmu, na straně druhé ke knížkám, a navíc je ještě celá první část věnována něčemu úplně jinému. Nejspíš mi nezbývá, než v patřičných složkách „Knížky“ a „Film“ napsat odkazy, a případnému...

Něco na koukání / Karneval v Nice

26.06.2011 22:44
V televizním Objektivu ukazovali obří pohádkové figury na karnevalu ve francouzském městě Nice. Tyhle vznášející se bytosti se mi vždycky líbily, ať už to bylo na prvním pražském koncertu Rolling Stones, kde se vysoko nad jevištěm vznášela obrovská plastová figurína (jako první je nejspíš použili...

Murano

26.06.2011 21:34
Většinou nejsem nijak odvázaný ze šperků, z řady důvodů. Určitě existují šperky nádherné a dokázal bych se nadchnout pro něčím originální výtvory, vzácnost materiálu, ušlechtilost a já nevím co ještě jsou něco, pro co mám pochopení, nicméně přemýšlím, co by to muselo být, aby se mi tajil...

Zemřel Peter Falk

25.06.2011 21:44
V posledních letech se objevily v médiích zprávy o zdravotních problémech amerického herce Petera Falka a také o s tím souvisejících rodinných sporech. Smutný závěr života člověka, který dlouhá léta dělal radost svým filmovým příznivcům, se ukončil 23. června 2011.   Když...

Legendy rock´and´rollu

25.06.2011 20:56
Poslal mi kamarád odkaz k jedné skladbě Eddie Cochrana. Podíval jsem se na hudební profil tohoto dnes už jen zasvěcencům známého zpěváka z doby počátků Beatles a celé mne to dovedlo k menšímu balíčku portrétů rock´and´rollových zpěváků a hudebníků druhé poloviny padesátých let....

Šrámkova Sobotka

24.06.2011 15:50
Už příští týden začíná jeden z nejstarších kulturních festivalů u nás, coby festival literární ne-li nejstarší, pak určitě s největší tradicí a váhou. Pětapadesátý ročník, tedy malé jubileum – a magické číslo k tomu. K tomu se hodí dobře téma „Bylo nebylo – je není / mýtus v...

Jíst salát je levicová úchylka

22.06.2011 21:28
„16. Čokoládový krém je pravicový, salát levicová úchylka a antijídlo.“ Dvacet let si myslím zhruba to samé o dnešním prezidentovi tohoto státu a z určitých důvodů se zde pokouším potlačit puzení některé věci komentovat. Zdržel jsem se i uštěpačné poznámky ohledně chilského pera, protože mi to...

Milan Faltus mi posílá…

21.06.2011 23:02
Milan Faltus mi posílá zase pár takových těch starejch fláků, nahranejch ve dvacátých a třicátejch letech, případně i později, na gramodesky. Tak se rád podělím i s ostatními. Byla to doba první velké moderní noblesy. https://www.youtube.com/watch?v=QhAGfp4DIbY One of the most beloved and...

Tři Bártové

19.06.2011 16:53
Z pohledu roku 2011 se může zdát být to jméno, tak charakteristicky české, stejně jako Vojta, Jenda, Pepa, tak trochu vějička, ale nejedná se o onoho českého Napoleona, který si udělal byznys z politiky. O tohohle hošánka mi nejde. Z tohoto důvodu jsem také nenazval článek „Třikrát...

Obrovský slunce / Michal Pavlíček a Monika Načeva v Jičíně

16.06.2011 23:48
Ve Valdštejnské loggii na konci lipového stromořadí vedoucího z Jičína do Valdic se v rámci Dvořákova festivalu uskutečnil koncert Michala Pavlíčka a Moniky Načevy. Podesta loggie má, jak vím z vlastní zkušenosti, vynikající akustiku, dokonce pro akustické nástroje, a i když tenhle...

Hradec Králové

16.06.2011 17:31
Česká města (která se mi líbí) Už ten parádní název! Ne „ten největší“, tedy Hrad, ale ani ne nějaký malý Hrádek ve hvozdech na okraji země, kde lišky dávají dobrou noc, ale středověce usazený na patřičném místě, vyvýšeném, dominantním kraji a zdaleka viditelný. A královský, tedy ten nejvyšší, hned...

Interaktivní model Prahy

14.06.2011 23:04
Psaní na těchto stránkách se v určitých fázích proměňuje, po takřka dvouleté zkušenosti to mohu říci, s narůstáním objemu publikovaného materiálu, druhy impulsů, jejichž výsledkem je taková či onaká podoba článků atd.. Reflektuju tyto proměny a možná je čas, abych v jakési...

Bianca Bellová / Je Bulharka v Praze sentimentální?

14.06.2011 20:47
Rovnou řeknu, že nevím. Vím, že je důležité a zajímavé, když žije v Praze či v Čechách někdo, kdo je cizí národnosti, vnímá Čechy a Čechy (rozumíme si, že, Solnohrad je hlavní město Solnohradska) nějakým způsobem, který může být posunutý od toho úhlu, v jakém vnímáme my sami sebe. A že...

Skoro do sta let / Ernesto Sábato

12.06.2011 23:55
Bez pár týdnů je to plných sto let, které byly vyměřeny argentinskému spisovateli Ernestu Sábatovi. To je věk, o jakém se dá hovořit opravdu jen u několika umělců. Náš Josef Štefan Kubín se dožil sta a jednoho roku (1864-1965), blízko ke stovce se přiblížil Adolf Branald (1910-2008), německá...

Regionální potraviny

11.06.2011 10:56
Když jste přišli v pátek na jičínské náměstí, nemohli jste – kromě stanu s výstavou kaktusů a sukulentů – přehlédnout ještě dva další velké stany, v nichž nabízeli svoje potravinářské výrobky firmy z našeho kraje. Byla to akce tak trochu ve smyslu farmářských trhů, jak kdosi...

Na Litoměřicko / Nevlastní cesta

11.06.2011 10:03
(I) na těchto stránkách se už ozřejmil a osvědčil formát nevlastní cesty, tedy z pojmu (an sich) „zprostředkované“ cesty, kterou jsem nerealizoval já sám – a tedy není opřena o osobní bezprostřední zkušenost (takto jsem k onomu pojmu došel v osmdesátých letech), ale na druhou stranu...

Deset českých Evropanů

09.06.2011 19:49
Úklid archívu Při přehrabování kartonových desek s tkaničkami, v nichž se po mých skříních skrývají nejrůznější poklady, jsem narazil na páteční magazín deníku Lidové noviny Pátek LN z 30. 4. 2004, v němž se – kromě obvyklého televizního programu – píše o deseti českých...

Planking / Tady všude ležíme

07.06.2011 21:21
Každá země či kraj a každá doba má své fóry, které jsou pak po letech ve zpětném pohledu tím, co patří právě ke geniu loci těch kterých souřadnic místa a času.  Pokud se to týká osob, pak Praha na začátku minulého století měla svého Jaroslava Haška, meziválečná Emila Artura Longena či Vlastu...

Veteránem Českým rájem 2011

05.06.2011 11:40
V Jičíně na Valdštejnově náměstí se stále něco děje. Tento víkend se mohli všichni ti, kteří mají rádi historické automobily a motocykly, mohli obdivovat jejím ušlechtilým tvarům, připomínající noblesu předválečných časů, technickému umu konstruktérů, kteří tyto dnes už letité stroje před...

Virtuálně

02.06.2011 20:34
V posledních pár dnech jsem se trochu hrabal v různých aplikacích, které ve webovém prostoru umožňují prohlédnout si nějaké místo takřka tak, jako byste byli na místě. Kdo si pročítal tyto stránky „od začátku“, vzpomene si, že prvním článek v Poznámkách a komentářích byl o Street View....

Yellowstone etc. / Národní parky v USA

30.05.2011 22:14
Podobně jako v Evropě to byli romantičtí a vlastenečtí umělci už v devatenáctém století, kteří patřili k prvním, kdo ukázal na krásu přírody – tak tomu bylo například s Českým rájem, ale podobně třeba i s Česko-saským Švýcarskem (Labskými pískovci), Krkonošemi či Šumavou –...

Na výletě (v Českém ráji)

29.05.2011 11:12
V polovině května se udělalo krásně, tak jsem o víkendu vyrazil do Českého ráje. Začátek trasy určen pod Lázněmi Sedmihorkami, přes něž se chceme vrátit. Nejprve ale kolem výletní restaurace a jezírka vzhůru k hlavní hřebenové (červené) trase, která vede přes Hrubou Skálu do Turnova, tedy...

Rozpršelo se…

27.05.2011 15:34
Chystal jsem se odpoledne na alespoň krátký výlet, večer odpadla zkouška v orchestru, takže bych mohl stihnout obejít nějaký kout v Českém ráji a udělat pár fotek jako v minulých dnech. Rozpršelo se ale, a i když teď momentálně už neprší, je zataženo a na lesních pěšinách bude...

Sochy na Karlově mostě

23.05.2011 14:02
Není snad Čecha, který by neměl alespoň matné povědomí o sochách na Karlově mostě. Pro cizince jsou ikonou Prahy a celých Čech vedle panorámatu Hradčan s Malou Stranou, jak jej známe od vzniku Československého státu po první světové válce na poštovních známkách či bankovkách, či...

Koncert Podkrkonošského symfonického orchestru ve Vrchlabí 20. května 2011

23.05.2011 08:54
Je to určitě na hraně nebo to je dokonce úplná blbost. Nicméně postup, který použiju v tomto článku, vychází v podstatě z konceptuálního myšlení, tedy v podstatě v onom posunu, kdy se místo toho, aby bylo vytvořeno umělecké dílo, které by zachycovalo skutečnost, pouze...

Železné hory

21.05.2011 01:00
Skoro pohádkové jméno. Mohly by pak být stříbrné, zlaté, diamantové. To by ale byly čtyři, to není pohádkové číslo. Nebo bronzové, platinové. Chtěl jsem napsat krátký článek o jednom pěkném, méně známém výletním kraji. Když jsem ale kliknul na první odkaz, který jsem našel, bylo tam vlastně už...

Jizerky

19.05.2011 22:42
O Jizerských horách padla na těchto stránkách už řada zmínek, což je pochopitelné, protože to je místo, kde jsem trávil od dětství každoročně prázdniny v Bílém Potoce u tátovy sestry, tety Miládky. A vzpomněnky tohoto druhu zanechávají v každém z nás tu nejhlubší stopu. Pozvání...

Putování Českým rájem / seriál

16.05.2011 23:22
Putování Českým rájem / seriál Český ráj. Příznačné označení z doby, kdy tento kraj takto nazvali vlastenci v úžasu nad krásou české krajiny. Kulturní krajiny, bohatě vyšperkované hrady, zámky, zříceninami, které jsou stopami historie země hluboko do minulosti. První místo, kdy tato...

A zase je to tady!

15.05.2011 23:34
Určitě jsou v tom nějaké vibrace. Prostě v jednom společném časovém pásmu, rytmu a tempu musí existovat nějaká místní či osobní pásma, rytmy a tempa. Děláme si legraci z našich semilských přátel, že mají nastavený jiný čas (Semily jsou od Jičína vzdáleny přitom necelých třicet...

Na procházce v Konecchlumí

15.05.2011 12:23
To místo se mi zdálo úchvatné od studentských let, kdy jsem jezdil na kole k dědovi na Kabáty. Kabáty jsou ještě o jeden úsek silnice dál za esíčkem, v němž se nachází právě vesnice s tím pěkným výstižným názvem a kde mívali v hospodě nejlepší zmrzlinu v kraji (ani dnes...

V Malechovicích na pouti

15.05.2011 11:32
  Myslel jsem si, že nejmenší vesničkou v nejbližším okolí (Jičína) jsou Dvorce (obec u Dvoreckého rybníka, nejbližší jsou Robousy, u silnice směrem na Novou Paku/Hradec Králové). Malechovice nedaleko hradu Kost či (možná by mne místní opravili:) mezi dvěma hrady v Českém ráji,...

Ivo Pešák (7. září 1944 - 9. května 2011)

14.05.2011 11:39
Zdá se mi takřka nepatřičné psát jakýkoli, natož oslavný článek. K Ivo Pešákovi mi to nějak nepasuje. Ne protože bych si ho nevážil. Naopak, mám pocit, že bych jakýmkoli rozváděním znevážil člověka, kterého považovali ostatní v jeho blízkosti za báječného kamaráda, publikum za zábavného...

Architekt Čeněk Musil a jeho regulační plán města Jičína

10.05.2011 22:50
Jičínská Beseda pořádá pravidelně, jednou v měsíci, což je ve zdejších poměrech frekvence dosud nevídaná, zajímavé a poutavé přednášky v oblasti regionální historie. Vzpomínám si, jak někdy před třiceti lety v jakémsi rozhovoru chválil chebské poměry a trochu jim záviděl, že mají...

Odhalení pamětní desky Josefu Pekařovi na Kosti

08.05.2011 13:58
Krásné dopoledne. Cestou nahoru k hradu se scházejí první lidé, se slavnostním pocitem a očekáváním toho, proč sem dnes přijeli. Několika desetiletí bylo třeba, než jsme se dočkali dávno vysloveného záměru, aby byla na gotické pevnosti, o níž historik Josef Pekař napsal svou nejznámější knihu,...

Nastal čas výletů

05.05.2011 20:30
Pomalu pomíjí přechodně deštivé a mrazivé počasí (taky mě to naštvalo, pomrzly tak nadějné už bobulky meruněk za barákem) a zase vrací sluníčko a teplo. Zase nastává čas výletů. V těch pěkných dnech ještě před týdnem už jezdili v Lípách skejťáci a po Českém ráji rodinky na kolech, ve...

Užijte si Charlieho!

02.05.2011 19:29
Na YouTube je zkompletovaná kolekce takřka dvou set videí s filmy Charlie Chaplina. Soubor  zahrnuje Chaplinovu tvorbu od ranných krátkometrážních filmů éry němé komedie až po vrcholné filmy, jako jsou Světla ramp, Diktátor či Moderní doba. Prokliky k filmům největší filmové legendy,...

Na kole po zemi a téměř do nebe

29.04.2011 19:20
Jaro/léto k nám letos vtrhlo s nečekanou intenzitou. Příroda rozkvetla a lidé se vrhli do přírody na výlety. Pěšky, vlakem, na kole. V jubilejním čísle Reflexu (28. duben 2011, „Reflex má narozeniny. Je nám 21 let. Slaví celá zem.“) je na dvoujstraně 8-9 na pozadí krásné alpské...

Věci politické …

27.04.2011 10:18
  V posledních dnech (týdnech, měsících, vlastně i letech) se značně rozvířilo politické dění. Saša Vondra, Miroslav Kalousek, Petr Nečas, Vít Bárta, ABL, Václav Klaus, Pavel Drobil, Kristýna Kočí… Samozřejmě, kdybychom se posunuli o pět let dozadu, byla by tu jiná jména. Možná jsem žádná...

Jiný kraj, jiná chuť

26.04.2011 21:01
O jídle se dnes hovoří dnes a denně, v nejrůznějších úhlech pohledu, od receptů a „vaření“ ve všemožných televizních pořadech a rubrikách takřka všech časopisů, přes diskuse o jednotlivých tématech a aspektech jídla, proměnách potravin dostupných v obchodní síti, zdravotních, dietních a...

Polská fascinace Českem / A co česká fascinace Polskem?

26.04.2011 16:26
Polská fascinace Českem / A co česká fascinace Polskem? (Máme Polsko přečtené? II) Není to tak dlouho, co jsem si v článku Máme Polsko přečtené? posteskl nad tím, že zatímco podléháme exotice vzdálených krajin, přehlížíme to, co máme kousek za rohem. V Instinktu 13/X z 31. března 2011...

Svatba, o které nic nevím

25.04.2011 14:40
Je přinejmenším zvláštní psát článek o něčem, o čem zhola nic nevím. Dokonce pojmout takový záměr. Co ale mám dělat? Chtěl jsem jej začít větou, v níž bych sdělil, že jsou věci, které se prostě nedostanou do zorného úhlu mých zájmů. Je to proto, že nečtu Blesk, ale nejen to, přeskakuju...