Skoro do sta let / Ernesto Sábato

12.06.2011 23:55

Bez pár týdnů je to plných sto let, které byly vyměřeny argentinskému spisovateli Ernestu Sábatovi. To je věk, o jakém se dá hovořit opravdu jen u několika umělců. Náš Josef Štefan Kubín se dožil sta a jednoho roku (1864-1965), blízko ke stovce se přiblížil Adolf Branald (1910-2008), německá filmová režisérka Leni Riefenstahl se dožila rovněž stovky (1902-2003), český filmař Otokar Vávra se dožil stovky letos (nar. 1911).
Tvůrce v mnohém pozoruhodný, rozhodně ne jednoduchý či dokonce jednoznačný, jeho dílo, které není nijak zvlášť rozsáhlé, bylo interpretováno značně odlišně, ne-li protikladně. Pohybuje se mezi románem a esejí, jež je jeho literární doménou, mezi marxismem a existencialismem, přičemž by tou největší chybou bylo zkreslovat jeho pohled do jakkoli zploštělé podoby, mezi latinskoamerickou a evropskou tradicí, mezi literaturou a vědou, neboť vystudoval jadernou fyziku a vědě se aktivně věnoval (nicméně se vyslovil i skepticky ohledně možností vědeckého poznání), dokonce – trochu už s nadsázkou řečeno -, mezi literaturou a malířstvím – s nadsázkou proto, že maloval opravdu až v posledních letech svého života.
Nejznámější knihy jsou z doby po druhé světové válce, romány Tunel, Kniha o hrdinech a hrobech či Abbadón zhoubce, eseje Jedinec a vesmír, Neporažené furie, Sartre proti Sartrovi aj.. Takřka šestisetstránková Kniha o hrdinech a hrobech patří k základním dílům argotické literatury. Tématem jeho díla je mezní situace jedince v převratných dobách, existenciální téma kombinoval s literární fikcí.
Minulý měsíc zemřel.

https://www.novinky.cz/kultura/salon/234102-sabatova-samota.html
https://www.literarky.cz/kultura/literatura/3444-zemel-ernesto-sabato
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ernesto_S%C3%A1bato
https://www.tyden.cz/rubriky/kultura/literatura/zemrel-argentinsky-spisovatel-sabato-autor-tunelu_200511.html
https://www.blisty.cz/art/58431.html
https://www.muni.cz/press/research/publications/341291

Zpět