Ještě něco o Odenwaldu

29.07.2011 00:03

Vlastně tady zatím žádný samostatný článek o Odenwaldu dosud nebyl. O německých katedrálách, turistických autotrasách, Wormsu, Miltenbergu či dvojměstí Erbachu a Michelstadtu, v hlavě také projekt Siegfried, o němž tady někdy v loňském roce touto dobou byla zmínka coby o Drakobijci, ale jinak nic. Není to zase až tak úplně málo, když stránky přece nejsou jen o jednom regionu v jedné zemi, ale zároveň vždy nedostatečně, jestliže považuju ten kraj za srovnatelný s Českým rájem. A o něm toho také není nikdy dost.

Co znamená vlastně to slovo? Rozhodně se nenecháme zmást jednoduchou nabídkou, že by to třeba byl les, na který se pějí ódy (Oden-wald). Takhle to samozřejmě nefunguje. Stejně tak Freitag není den, kdy by bylo volno, nýbrž den k oslavě starogermánské bohyně Freya. Odenwald by nicméně mohl znamenat něco se slovesností, pokud Ode bude znamenat Sage, tedy pověst. Pak by Odenwald znamenal Mytologický les, Les pověstí, totiž především Pověstí o Nibelunzích. Jiný návrh zní, že se první část jména vztahuje k starogermánskému bohu Odinovi (což je pro srovnání jakýsi Zeus germánského panteonu, slovanský Svantovít, Svarožic či Radegast), problém je nicméně v tom, že ve starší době se používal v jihoněmeckém prostoru pro tohoto boha výraz Wotan (např. v nejstarší německé literární památce Merseburská zaklínadlaMerseburger Zaubersprüche). Další možností je souvislost se slovem öde, pustý, ale zde ve významu řídce osídlený (velký prostor krajiny je zalesněný), nebo také Odem ve významu Atem, dech, tedy vítr coby personifikace některých starých božstev.

Mytologická souvislost je, velmi zhruba a stručně řečeno, v postavě zmíněného rytíře Siegfrieda, který je na lovu, uspořádaném namísto původního válečného tažení, zabit jiným hrdinou pověsti o Nibelunzích, Hagenem z Tronje. Na trase z burgundského města Wormsu do Odenwaldu je celá řada možností, vzhledem k tomu, že nikde není uvedeno přesné místo, kde se tato událost mohla přihodit, a nejrůznější obce usilují o to získat jméno „místo zavraždění Siegfrieda“.

Když bychom chtěli prostor Odenwaldu nějakým způsobem vymezit, zjistíme, že – zkrátka pohybujeme se v Německu – je území přesně definováno Spolkovým úřadem pro ochranu přírody jakožto „hlavní skupina D55 Odenwald, Spessart a Südrhön“, zahrnující tedy tři historické názvy kulturních krajin, a horopisně jakožto „Hesensko-francká hornatina“ – „Hessisch-Fränkisches Bergland“. Pokud byste chtěli přesnější informaci, na německé webové stránce o Odenwaldu na Wikipedii je podrobné rozepsání snad na každý kopeček a každé údolí (jednotlivé hory jsou zde pak vypsány jmenovitě s odkazy na samostatné stránky).  

Je možný ještě další pohled. Co do správního členění se celá oblast rozpadá na několik zemských okresů (Landkreis), k nimž patří Kreis Bergstraße s okresním městem Heppenheim, Landkreis Darmstadt-Dieburg (okr. město Dieburg, větší Darmstadt není přiřazen, podobně jako Heidelberk, žádnému okresu), Main-Tauber-Kreis (Tauberbischofsheim), Landkreis Miltenberg (Miltenberg), Neckar-Odenwald-Kreis (Mosbach), Odenwaldkreis (Erbach, viz samost. článek), Rhein-Neckar-Kreis (Heidelberk, ten je správním střediskem, nicméně jeho vlastní území do okresu nepatří, proto výše zmíněná skutečnost). Okres Aschaffenburg spadá do Odenwaldu jen okrajově. Je třeba ještě říci (měl jsem to udělat hned na začátku), že Odenwald se rozkládá na území tří spolkových zemí, totiž vedle Hesenska spadá rovněž částečně do Bádenska-Würtenberska a Bavorska. Pak lze ještě hovořit o metropolitních regionech, pojmu používaném od devadesátých let minulého století, tedy od poměrně nedávné doby (a i právně zakotveném). Jejich hranice se nekryjí s hranicemi spolkových zemí, a v našem případě se jedná o metropolitní region Frankfurt/Rhein-Main a Rhein-Neckar. Ale to už se dostáváme do jiné problematiky (vztahující se spíš k lidnatosti, vytváření městských celků atp.), než je historická a přírodní.

Na několik dalších konkrétních míst se podíváme v dalším článku, který se Odenwaldu bude věnovat.

Odkazy
Informace na německé Wikipedii
https://de.wikipedia.org/wiki/Odenwald
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:%C3%9Cbersichtskarte_Odenwald.png&filetimestamp=20090908204922
https://de.wikipedia.org/wiki/Portal:Odenwald
https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Burg_im_Odenwald
Další odkazy
https://region-odenwald.info/
https://www.geo-naturpark.net/
https://www.mtb-forum.eu/wanderwege-fernwanderwege-und-radwanderwege-im-odenwald-t-972-1.html  (slušná mapa)
https://www.urlaubsregionen.de/odenwald/
https://www.regioausflug.de/odenwald/
V češtině jsem na žádné články nenarazil, takže toto je zřejmě vůbec první souvislejší zmínka na českém webu.

Zpět