Šrámkova Sobotka

24.06.2011 15:50


Už příští týden začíná jeden z nejstarších kulturních festivalů u nás, coby festival literární ne-li nejstarší, pak určitě s největší tradicí a váhou. Pětapadesátý ročník, tedy malé jubileum – a magické číslo k tomu. K tomu se hodí dobře téma „Bylo nebylo – je není / mýtus v literatuře“, tedy téma nejen literární, nýbrž kulturní, a k tomu epistemologické, téma archeologie kultury, možná i sociologie, určitě pohádky, sémiotiky atd. Program moc pěkný, tak rychle dát alespoň odkaz, protože na vlastní úvahu mnoho času nezbývá.
https://www.sramkovasobotka.cz/
https://www.sobotka.cz/
https://www.virtualtravel.cz/sobotka/zamek-humprecht.html

Protože také ještě slavíme dvousté výročí narození K. J. Erbena, dovolím si překopírovat doručený mejl od D. Rejmanové, která mi jej posílá coby velice citlivá recitátorka básnických děl klasiků české literatury (snad se nebude zlobit, že jsem ji nežádal o svolení):

Zlato chtít snad pozlacovat,
slunce svící osvěcovat,
duhu barvou domalovat,
sopku ohněm podpalovat,
démantův chtít tvrdost zvýšit,
oblakův chtít rychlost spíšit,
toť by bylo rozumnější,
nežli tvoje, pěvče Erbene,
písně chtít snad písní opěvovat.
    (Jan Neruda, Hřbitovní kvítí, 1857)

Takového obdivu se dostalo "Kytici", jediné básnické sbírce Karla Jaromíra Erbena, zakrátko po jejím prvním vydání (1853). O tři čtvrtě století později největší český literární kritik všech dob F. X. Šalda nazval jejího autora nejspanilejším z našich básníků. Kytice z pověstí národních, vycházející z českých mýtů, bájí, pohádek, legend a historických pověstí, se stala vrcholem obrozenské poezie. Dosud si uchovala post jedné z nejoblíbenějších českých básnických knih a plným právem je zařazena do zlatého fondu národního písemnictví.

Milí přátelé,

přijměte, prosím, srdečné pozvání k poctě 200. výročí narození Karla Jaromíra Erbena hudebně recitační produkcí balady Záhořovo lože; k zamyšlení nad hodnotami dochovaného literárního skvostu, k připomenutí autorova díla.
Pořad se dne 4. července 2011 ve 14 hodin ve společenském sále sobotecké spořitelny a je součástí programu literárně-poetického festivalu Šrámkova Sobotka.

Zpět