Festival barokní kultury v Jičíně

28.07.2011 17:21

Několik jubileí jičínského kulturního života

Člověk by musel zůstat v Jičíně a vůbec z něj neodjíždět, neboť se zde stále něco nového děje. Prakticky během jednoho týdne byla v Jičíně otevřena Valdštejnská expozice ve Valdštejnské loggii a vernisáž barokní galerie obrazů (mezi nimi též jeden obraz Karla Škréty) na zámku. Několik dní nato se konal festival barokní kultury, organizovaný Jičínskou besedou a Literáky Jičín, zahrnující celou řadu pozoruhodných pořadů včetně Anenské pouti v Ostružně. Vzhledem k tomu, že jsem v inkriminovanou dobu byl v cizině, nemohl jsem být u posledních zmíněných akcí, byť bych se rád zúčastnil jako v minulých letech (řadu věcí lze na těchto stránkách dohledav v několika článcích, v samostatné složce k Ritornellu a Literákům či odkazech k mým fotkám na Rajčeti). I když vše už proběhlo, pokouším se zaznamenat tyto události alespoň tou nejjednodušší formou, totiž zkopírováním několika pozvánek, které mi formou mejlů přišly.

Vážení a milí přátelé,
rádi bychom Vás pozvali na několik hudebních setkání, která se uskuteční o víkendu 22.-23.7.  V pátek 22.7. v 18h. zahájíme v Jičíně festival barokní kultury "SOL in DIE" přednáškou v Porotním sále  zámku. S historikem a germanistou Mgr. Janem Kvapilem, PhD., budeme tématem "Jezuita Jičíňan Jan" nahlížet do života a díla pátera Krause, který z Jičína učinil věhlasné poutní místo. V sobotu 23.7. proběhne výroční slavnost připomínky 100. jubilea přenesení ikony Rušánské madony do Jičína 21.7. L.P.1737 pod názvem "Staro-Nové Putování Rušánské". V 16.30h. se poutníci setkají v kostele Všech svatých pod vrchem Zebín, odkud se poté vyjde s dobovou muzikou k Jičínu. V jičínském kostele sv. Ignáce pak bude od 18h. následovat slavná poutní mše sv. se slavnou muzikou a od 19.30h. benefiční koncert k „Paladiu Jitčína“ pod vedením Michaela Pospíšila - Properia. Hudbu (nejen) barokního Jičína zazpívají a na dobové nástroje zahrají soubory:II:RITORNELLO:II: & »LITERÁCY JItČÍN« a hosté: Jana Kracík a Ondřej Koláčný.
Vstupné dobrovolné bude použito ve prospěch s.o.s. sbírky na záchranu cenných ostruženských varhan.
Pořádají Literácy Jitčín ve spolupráci s Jičínskou besedou a Arciděkanstvím Jičín za podpory města Jičína a Nadace Život umělce.

Další hudební příležitostí na sobotu 23.7. je výroční "Svato-Annenská Pout" na Ostružensku. V 10h. se vydáme z Dolního Lochova procesím s písní ke kapli sv. Anny, kde bude od 10.30h. sloužena slavnostní bohoslužba. Pod vedením Michaela Pospíšila budou zpívat a na dobové nástroje hrát soubory Ritornello, Wowes Collegium, Literácy Jitčín a hosté. V rámci akce proběhne také s.o.s. sbírka na opravu cenných ostruženských varhan.
Pořádá o.s.Trinitatis Societas ve spolupráci se Svazkem obcí Mariánská Zahrada a Arciděkanstvím Jičín za podpory Královéhradeckého kraje a Nadace Život umělce.
Jako pozvánku Vám posíláme plakátek v příloze. Za o.s Literácy Jitčín a Trinitatis Societas srdečně zdraví Jana Bosáková

Milí přátelé,
Jičínská beseda a Literácy Jitčín by Vás v rámci festivalu barokní kultury SOL IN DIE rádi pozvali na přednášku „ Jezuita Jičíňan Jan“.
Roku 1711 přišel do jičínské jezuitské koleje páter Jan Kraus, aby zde strávil své stáří. V té době měl tento dvaašedesátiletý muž za sebou již pestrou životní pouť: pedagogické působení v Čechách a na Moravě, dvanáctiletou misijní činnost ve Slezsku, bohatou literární tvorbu. Cestu, která se započala právě v Jičíně, kam byl pro své nadání jako třináctiletý chlapec poslán na jezuitské gymnázium, a která se roku 1732 v Jičíně i dokonala.
Ovšem dříve, než se tento "Ctíhodný otec Jan Kraus z Tovaryšstva Ježíšova, muž jak v ctnostech, tak v rozmanitých uměních velmi zběhlý a pro mnohé sepsané kníhy vůbec známý", odebral na věčnost, vyvinul nezměrné a obdivuhodné úsilí při šíření kultu jičínské ikony Panny Marie Rušánské. Jeho zásluhou se zprávy o divotvorném zázračném obraze rozlétly do vzdálenějších koutů barokní Čechie a Jičín se záhy stal jedním z nejslavnějších mariánských poutních míst.
Nejen tuto závěrečnou etapu Krausova života, ale rovněž jeho osobnost, dílo a životní pouť představí v pátek 22. července 2011 od 18 hodin v Porotním sále jičínského zámku historik a germanista Mgr. Jan Kvapil, Ph.D., který se životem a dílem pátera Krause věnoval detailně.

Budeme se těšit na Vaši návštěvu
Se srdečným pozdravem
Pavel Kracík a Jana Bosáková
www.jicinskabeseda.cz
www.literacy.cz

 

Aktivity uvedených osobností mají na Jičínsku hlubší kontext, přidávám pozvánku, která mi přišla do mejlu před několika dny.

Vážení a milí přátelé,
srdečně Vás zveme k návštěvě či účasti na letní hudební dílně „Urob si Svůj Kancionál aneb Škola Barokního Zpěvu, Čtení, Psaní, Knihařství“, která se pod odborným vedením Michaela Pospíšila bude konat 15.-21.8.2011 v Ostružně u Jičína na faře a v kostele. Podrobnější popis dění neleznete v příloze. Zájemci se mohou směle přihlásit na tel.: 720 261 547, 603 293 766.

Lektor Michael Pospíšil - umělecký vedoucí souboru Ritornello a Literácy Jitčín - jako sólista a instrumentalista pracuje na různých projektech, koncertech, nahráváních. Intenzivní badatelskou práci s originálními prameny zúročuje jako hudebník, dramaturg a editor not.

O.s. Trinitatis Societas působí na pronajaté faře v Ostružně od r. 2008 s cílem vytvořit zde zázemí pro nekomerční kulturní  aktivity na oživování místních tradičních slavností v původním duchu.Snažíme se tak místu vrátit jeho ztracený význam  duchovního a kulturního centra života této části oblasti Mariánské zahrady. Nabídkou letní hudební dílny „Urob si Svůj Kancionál "chceme upozornit na pozapomenuté bohatství barokních kancionálů a jejich možné využití i v dnešní době. Přehlídka naučeného barokního repertoáru a vlastnoručně vyrobených kancionálů pak bude představena v závěrečném vystoupení v kostele Povýšení sv. Kříže v Ostružně, které hudebně podpoří také členové souboru „Literácy Jitčín“.
Těšíme se na letní setkání s Vámi, za o.s. Trinitatis Societas zdraví Jana Bosáková

 

 

Zpět