Architekt Čeněk Musil a jeho regulační plán města Jičína

10.05.2011 22:50

Jičínská Beseda pořádá pravidelně, jednou v měsíci, což je ve zdejších poměrech frekvence dosud nevídaná, zajímavé a poutavé přednášky v oblasti regionální historie. Vzpomínám si, jak někdy před třiceti lety v jakémsi rozhovoru chválil chebské poměry a trochu jim záviděl, že mají svého regionálního historika. Pravda, tenkrát se regionalismus příliš nenosil, a i když Jičín vždy měl významné osobnosti v oblasti historických věd (minulý týden například profesor Kvaček hovořil o Josefu Pekařovi v souvislosti s odhalením jeho pamětní desky na Kosti), nikdo se příliš nevěnoval místní historii. Dnes se můžeme chlubit i my, že je tady odborné prostředí, které může vyjít jičínské veřejnosti, která je patrioticky orientovaná.

Tentokrát Pavel Kracík, který přednášky připravuje a uvádí – musím říci i jazykově na brilantní úrovni – pozval do Jičína dva Jičíňáky původem (není to úplně přesné, ale vysvětlím), kteří zpracovali publikaci o architektu Čeňkovi Musilovi, muži, který zásadním způsobem ovlivnil podobu moderního Jičína. Všichni jsme o tom tak něco věděli, ale je to poprvé, kdy se tématem Čeňka Musila zásadním způsobem někdo zabýval a dal dohromady knihu, která byla základem i květnové přednášky Jičínské besedy. Milan Kudyn je opravdu rodilý Jičíňák, dům jeho rodiny je v ulici Na Příkopech, kousek od gymnázia, které navštěvoval, než v Čechách a v zahraničí začal studovat dějiny umění. Ti, kdo ho znají, vědí, že se zároveň zabývá kumštem autorsky, píše prózu, básnické texty, něco už i vyšlo, je frontmanem skupiny První hoře, která nedávno vydala další album. Eva Chodějovská pochází z rodiny historiků, otec Karol Bílek, regionální historik, pracoval dlouhá léta v zámku Staré Hrady v oddělení pražského Památníku národního písemnictví, matka Eva Bílková, rovněž historička, pracovala rovněž ve Starých Hradech, které byly nejen místem vědy, ale i významným kulturním centrem regionu. V současnosti působí v Jičíně, rovněž jako kronikářka města. Obě dcery, Eva i Jitka, se věnují historii, Jitka představila svůj projekt na jedné z přednášek Jičínské besedy nedávno.

Z pozvánky na přednášku přejímám odstaveček, který postihuje v nejhrubších obrysech to, čeho jsme mohli být svědky: Pro zájemce o jičínskou historii budou připravena hned tři lákadla: poprvé bude Musilův regulační plán představen v kompletní podobě, vyvráceny budou některé mýty např. o Musilově autorství budovy vlakového nádraží a s laskavým souhlasem RMaG Jičín bude v průběhu přednášky krátkodobě vystaven originál plánu Jičína z roku 1928 od proslulého pražského urbanisty Vladimíra Zákrejse, ze kterého Musil při tvorbě svého regulačního plánu vycházel.

Takováto setkání mají vždy kouzlo podivuhodných konstelací. Je tady nějaké téma a u něj se potkají lidé, kteří by se v ten okamžik pravděpodobně jinak nepotkali. Pro mě to tentokrát znamenalo ještě jednu neočekávanou chvilku. Nad plány Čeňka Musila a Vladimíra Zákrejse jsem si popovídal s jezuitou Miroslavem Heroldem, s nímž mám přinejmenším společný vztah k hudbě a vedle něhož jsem se náhle, jak jsem si uvědomil, ocitl při prohlížení detailů zákresů situací architektonického prostoru města na Zákrejsově návrhu. Rovněž jeho charizmatický hlas jsme mohli před nedlouhým časem slyšet v prostoru Porotního sálu, kde se přednášky Jičínské besedy konají.

Když jsem odcházel, musel jsem si po stopadesáté opakovat, že slovo kultura pochází od latinského colere a znamená tedy to, co je pěstováno, tedy zušlechťováno, je příbuzné se slovem kultus, tedy něco, k čemu vzhlížíme, a tedy – suma sumárum – povznáší.

 

Pozvánka Jičínské besedy na přednášku Evy Chodějovské a Milana Kudyna
https://www.jicinskabeseda.cz/news/pozvanka-na-kvetnovou-prednasku/

Eva Chodějovská - Milan Kudyn: Čeněk Musil. Regulační plán města Jičína z roku 1935
https://obchod.hiu.cas.cz/index.php?route=product/product&product_id=121

A ještě kontextuálně:
https://www.rozhlas.cz/leonardo/anonce/_zprava/439556
https://www.zenyaveda.cz/html/index.php?s1=1&s2=3&s3=1&s4=7
https://www.vetrnemlyny.cz/autor/50-Milan-Urza
https://bandzone.cz/prvnihore
https://www.welesrevue.cz/archiv-revue/weles-27-28/
https://bandzone.cz/kasparmelichar?at=news
https://www.jesuit.cz/clen.php?id=16
https://www.jicinskozpravy.cz/archiv/zpravy/2010/1/1794-o-patronce-jicina-vypravel-historik-a-jezuita-p-miroslav-herold.htm?hled=herold

Zpět