Yellowstone etc. / Národní parky v USA

30.05.2011 22:14

Podobně jako v Evropě to byli romantičtí a vlastenečtí umělci už v devatenáctém století, kteří patřili k prvním, kdo ukázal na krásu přírody – tak tomu bylo například s Českým rájem, ale podobně třeba i s Česko-saským Švýcarskem (Labskými pískovci), Krkonošemi či Šumavou – i ve Spojených státech to byl malíř George Catlin, který už v roce 1832 hovořil o ochraně přírody, když formuloval požadavek na „dalekosáhlá opatření státu, jak udržet grandiózní park“, ovšemže v romantických intencích, totiž jako „národní park s člověkem a zvířetem v jeho nespoutané a přírodní kráse“. Jako první vyzdvihovali hodnoty přírody a krajiny filozofové a spisovatelé Ralph Waldo Emerson, unitářský pastor a představitel filozofického transcendentalismu, a Henry David Thoreau, který pod vlivem Emersonovým rozvinul řadu reformních idejí, bydlel ve vlastnoručně ztesaném srubu a myšlenku života v souladu s přírodou vtělil do knihy „Walden. Nebo život v lesích“. Proti dřevařům a stádům ovcí se vehementně stavěl John Muir, který žil v Yosemite a kterého Emerson v roce 1871 navštívil. Jeho názory prezentuje například toto vyjádření: „Bůh ochránil stromy před bouřkou a povodněmi, ale nemůže je ochránit před šílenci. To může jen Strýček Sam.“

Nový projekt / řadu článků o národních parcích ve Spojených státech najdete ve stejnojmenném oddílu Archivu materiálů na adresách:

https://jan-k-celis.webnode.cz/news/yellowstone-etc-narodni-parky-v-usa2/
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/yellowstone-etc-narodni-parky-v-usa-ii-/
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/yellowstone-etc-narodni-parky-v-usa-iii-1/
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/yellowstone-etc-narodni-parky-v-usa-iv-1/
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/yellowstone-etc-narodni-parky-v-usa-v-/
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/yellowstone-etc-narodni-parky-v-usa-vi-/


Zpět