Údolím Berounky

25.08.2011 18:11

Tento text je rozšířením komentáře k výletu do Svatého Jana pod Skalou. Jak řečeno, pojmy Český kras, Barrandien a „údolí Berounky“ mohou být východiskem řady dalších výletů. Jedním z takových témat určitě může být tramping, který má v českých zemích zvláštní postavení.

Nejlepší přehled o trampingu si člověk může udělat v muzeu v Jílovém (odkaz k němu jsem uváděl v souvislosti s tímto regionem, který má řadu podobných charakteristik jako ten v údolí Berounky, totiž je tu rovněž řeka s pozoruhodnou přírodní a kulturní historií nedaleko Prahy, odkud mohou vyrážet trampové, železniční trať atd.), i když to není přímo muzeum trampingu, ale svým způsobem muzeum hornické (totiž se zaměřením na těžbu a zpracování zlata, což je další „shoda“, největší muzeum s tématem hornictví je pak v Příbrami, tentorát jde o stříbro).

Zpátky tedy k Berounce. Starý sentimentální „vlastenecký“ šlágr o lásce dívky a vojáka v alegorických motivech „růže“ a „poupěte“ zpívá o tom, jak zhrzená dívka skončila ve vlnách divoké řeky a zanechá dítě sirotka (autorem textu je obrozenecký básník Josef Krasoslav Cmelenský, píseň vznikla v roce 1835). Kromě toho, že k takovým tragickým koncům opravdu docházelo (vypravovala mi o tom moje matka), píseň rámuje přesně přírodní scenérie řeky a skály, charakteristická právě pro Berounku. Tetín je pak jedním z míst ranné české historie, vedle Budče, Libušína či Svatého Jana pod Skalou (o něm ve zmíněném článku), v okolí Prahy.

Podíváme-li se tedy na obě témata, můžeme se vydat na zajímavý výlet. Tetín byl dle legend založen už v roce 712, jméno pochází od Krokovy dcery, kněžny Tety (Kazi, Teta, Libuše, historicky to podle některých pramenů nesouhlasí), po zavraždění kněžny Ludmily na tomto místě se stal místem poutním. V roce 921, roce vraždy, byla Ludmila (manželka prvního Přemyslovce, knížete Bořivoje I., později první česká svatořečená, v 11. století) pohřbena na tetínském hradišti, ale kníže Václav, její vnuk, dal v roce 925 její ostatky přenést na Pražský hrad. V obci jsou tři kostely, barokní sv. Ludmily, sv. Kateřiny (románská stavba) a sv. Jana Nepomuckého (románský, přestavby).

Na stránkách „Výletů s dětmi“, kde jsem našel i povídání o Tetínu, je jiný článek o Velké Americe a Mexiku, „kultovních místech“ českého turismu. Hluboký kaňon a čirá voda zatopených lomů umožňovala trampským duším opojených divokou přírodou amerického západu identifikovat se s podobnými místy u nás (někdy se nazývá Amerika českým Grand Canyonem). K dalším článkům na řečených stránkách patří rovněž Malá Amerika. Prostor je turisticky pozoruhodný i z hlediska dějin samotné turistiky. Přes Beroun, největší město v tomto prostoru, a poutní místo Svatý Jan pod Skalou vede jedna z nejdelších českých turistických tras KČT s názvem Turistická značená trasa 0001 (v délce 202,5 km, červené značení), a část mezi těmito dvěma místy je její nejstarší dochovaná část, vyznačená v roce 1889. Nese název Cesta Vojty Náprstka po zakladateli Klubu českých turistů.

Na Karlštejnsku je – kromě samotného hradu a už zmíněných lokalit – k vidění ještě celá řada pozoruhodností. Určitě to budou Koněpruské jeskyně, největší v Čechách, které byly objeveny při lámání vápence v roce 1950, ale byly známy už dávno před tím. Kotýz, vrch se zbytky valů pravěkého hradiště, Skalní (Aksamitovou) branou, Děravou jeskyní a Jelínkovým mostem. Damil se zbytky pravěkého hradiště. Čertovy schody, aktivní velkolom, kde se těží vápenec. Bubovický potok s vodopády a propadání do podzemní cirkulace. Město Beroun. Spojené osady Králičí údolí s první chatou Oklahoma z roku 1926, pozdější brdskou osadou Údolí hadrů coby Westend. Srbsko, obec v centru Českého krasu s druhým největším známým jeskynním systémem Na Chlumu. Opuštěný lom Stydlé vody (Paraple). (K těmto lokalitám jsem už odkazy nevyhledával, jen je zmiňuji podle materiálů, které mám k dispozici.)

Expozice trampingu v Regionálním muzeu v Jílovém
https://www.michalkupsa.cz/clanek.php?article=11
https://www.muzeumjilove.cz/
Nad Berounkou pod Tetínem
https://www.ujdeto.cz/lyrics/richard-pachman/nad-berounkou-pod-tetinem-cz/
Kromě textu je ve videoklipu přesná topografie místa.
https://rodopisna-revue-online.tode.cz/9-10-10_soubory/13-15_flegl-tetin.pdf
Tetín
https://www.vylety-s-detmi.cz/tetin-nejen-hradiste-na-skale-na-berounkou/
https://www.cestomila.cz/clanek/293-tetin-kde-berounka-plyne-skalami
Stránky Výlety s dětmi, další články
https://www.vylety-s-detmi.cz/velka-amerika-a-mexiko/
https://www.vylety-s-detmi.cz/tag/lom/

Sv. Ludmila
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_Ludmila

První ze série článků na těchto stránkách
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/svaty-jan-pod-skalou/

 

Zpět