Tři výlety / Chlum u Hradce Králové

01.08.2011 15:26

Mezi Konecchlumím a Hradcem Králové je pásmo chlumů a dvě místa tohoto jména, Hořický chlum a - prostě Chlum. Na obou jsou rozhledny, na obou jsou zajímavé stavby. U toho prvního kousek od rozhledny Masarykova věž samostatnosti, na tom druhém stavby související s bitvou u Hradce Králové 1866. Když jsem tady byl naposledy, byly tu pískovcové pomníky připomínající krvavou historickou událost a rozhledna. Dnes je tu nové muzeum v duchu současné architektury, poznávací stezka s řadou zastavení (podobná byla vybudována také v Jičíně i v jiných místech prusko-rakouské války) a nová rozhledna o pořádný kus vyšší. O Hořickém chlumu pojednává samostatné album, publikované asi před měsícem. (průvodní text k albu na Rajčeti)

Když se podíváte pozorněji na mapu, je to vlastně celá řada kopců, které tvoří jakési pásmo chlumů, jak se tento typ odborně nazývá, zalesněných kopců, které vidíte vlevo od silnice vedoucí od Jičína na Hradec Králové, přesněji řečeno je to jakési „téčko“, z Jičína vede silnice nahoru do Nové Paky a na kruháku v Úlibicích uhnete doprava a už vidíte začátek onoho prvního kopce nad Konecchlumím s pověstně umístěným kostelíkem v jeho svahu – ani v úpatí, ani zcela na vršku. Mohli byste po těch kopcích jít, dokonce pěšky by to bylo na kilometry do Hořic blíže než po silnici, nicméně pojedete-li po silnici a minete „město kamenné krásy“, vzápětí se dostanete do prostoru geologických zlomů, které zasahují do míst, kudy jedete (zvláště prudký kopec nepříjemný vzhledem k náklaďákům v zimě), pak kolem kdysi proslulé hospody „kanonýra Jabůrka“ a do kopce k obci Lípa. To už je do Hradce Králové poslední kousek z kopce a po rovině, nicméně jestliže byste odbočili, ovšemže znovu vlevo, právě v Lípě doleva do mírného svahu, přijedete na místo jedné z nejkrvavějších bitev prusko-rakouské války 1866.

Coby Jičíňák k tomu tématu musím mít nějaký vztah, ani kdybych nechtěl. V Ossariu u Kbelnice (u silnice z Jičína na Turnov) je největší hřbitov z této války, kolem Jičína narazíte při procházkách na pomníčky z té doby, protože Jičín byl rovněž jedním z bojišť této války. Nedávno jsem navštívil Válečné muzeum v Újezdu pod Troskami, kde je celá řada exponátů souvisejících právě s bitvou u Jičína. Dnes je téma aktuální i vzhledem k výročí, které se slavilo, je celá řada organizací, které jsou aktivní a válkou se zabývají. Komitét pro udržování památek z války roku 1866 se stará nejen o všechny ty pomníčky, ale vydal i celou řadu materiálů k naučným stezkám po celých východních Čechách (viz čl. Dvě muzea). Na větší investici by pochopitelně takováto zájmová organizace nemohla stačit. Muzeum východních Čech v Hradci Králové je investorem projektu, financovaného z velké části z evropských fondů, je to zcela čerstvá záležitost. Vybudování prezentační soustavy Muzea války 1866 na Chlumu jako specifické destinace ČR, jak zní název projektu, má být dokončeno v prosinci tohoto roku (2011). V současnosti je otevřeno nové muzeum i nová rozhledna (do jaké míry souvisí s projektem, ovšem nevím) na Chlumu.

Místo je skutečně „specifická destinace ČR“, podle mne je nicméně ale stejně tak důležité, že bitvy prusko-rakouské války 1866 jsou součástí evropských dějin. Je to stejné jako s Albrechtem z Valdštejna. Když jsem byl malý, vnímal jsem jej především jako součástí českých dějin. Po otevření hranic po roce 1989 vnímáme i evropské souvislosti, především vznikly jiné podmínky pro to, aby bylo možno vévodu v tomto kontextu daleko dříve než v minulých desetiletích takto vnímat.

Odkazy
https://www.chlum1866.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Hradce_Kr%C3%A1lov%C3%A9
https://www.ivo-turista.webz.cz/chlumuhradcekralove.htm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_pomn%C3%ADk%C5%AF_z_bitvy_u_Hradce_Kr%C3%A1lov%C3%A9_roku_1866_%C4%8D%C3%A1st_1_-_150
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_pomn%C3%ADk%C5%AF_z_bitvy_u_Hradce_Kr%C3%A1lov%C3%A9_roku_1866,_%C4%8D%C3%A1st_151_-_300
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_pomn%C3%ADk%C5%AF_z_bitvy_u_Hradce_Kr%C3%A1lov%C3%A9_roku_1866,_%C4%8D%C3%A1st_301_-_474
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Prusko-rakousk%C3%A1_v%C3%A1lka
https://www.muzeumhk.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Muzeum_v%C3%BDchodn%C3%ADch_%C4%8Cech
https://www.rozhlednyunas.cz/rozhledny/chlum-u-hradce-kralove/
https://www.interregion.cz/turistika/vyhlidky_rozhledny/chlum/chlum.htm
https://rozhledny.uh.cz/chlumuhk/chlumhk.htm

Souvislosti na těchto stránkách
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/dve-muzea-v-ceskem-raji/
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/bitva-u-jicina-1866/

https://jankcelis.rajce.idnes.cz/Tri_vylety_Chlum_u_Hradce_Kralove/

Zpět