Ne vždy ve vysokém věku

02.08.2011 19:15

V červenci skončilo životní pouť několik osobností, které byly tak či onak mimořádné. Velké zásluhy o německou, bavorskou a evropskou politiku měl Otto Habsburský, který zemřel ve věku 98 let. Občan několika států, rakouský arcivévoda, a mimochodem také korunní český princ, byl synem posledního rakouského císaře Karla I.. Byl osobností věru pozoruhodnou. Už skutečnost, že mluvil čtrnácti jazyky, nás může nechat v němém úžasu, jeho životní pouť je románovým tématem. Více o něm i jeho rodu v článku na Wikipedii (odkaz pod textem).
Rovněž vysokého věku 91 let se dožil český výtvarný umělec Zdeněk Sýkora. Ještě jsme stihli nedávno jeho soubornou výstavu. Umělec, jehož díla visí v Centre Pompidou, ale kolem nichž běžně chodíme v Praze (větrací šachty naproti budově Hlavního nádraží v Praze), byl pro mne zajímavý tím, že celý život byla jeho výtvarným tématem příroda, přestože prošel od „klasického“ zobrazení k použití výrazových prostředků, které jen zdánlivě nemají s přírodou nic společného, totiž k počítači. Aby ale nedošlo k mýlce (pro ty, kdo jeho dílo neznají), není to počítačová grafika. Počítač „spočítal“ dráhy silokřivek na obraze, malíř je pak „ručně“ namaloval.
Ne vždy se mimořádní lidé dožijí vysokého věku, jako tomu je v prvních dvou případech. U zpěvačky Amy Winehouse, zajímavé svými prvními dvěma alby, zvláště tím druhým, mimořádně muzikantky nadané, její životní osud skončil v pouhých 27 letech. Pokus o návrat na pódium po řadě excesů se žel nekonal, feťačka a alkoholička dopadla tak, jak se to dalo očekávat. Nebyl to zdaleka první případ tohoto druhu, my starší si vzpomínáme na Jimi Hendrixe či Janis Joplin. Těžko nějak komentovat, z toho, co jsem si přečetl, nahlížím, že na rebelství, negativismus za každou cenu vůči všemu, se u „oražené“ holky musel obrátit proti ní samé. Do jaké míry na tom měl podíl ten borec, kterého si vzala, těžko rozsoudit.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Habsburg
https://www.zdeneksykora.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_S%C3%BDkora
https://tn.nova.cz/zpravy/zahranici/smrt-amy-winehouse-pitva-pricinu-tragedie-neurcila.html
https://www.showbiz.cz/celebrity/amy-winehouse-smrt/
https://www.youtube.com/watch?v=mj8JXlarsSQ

Zpět