Jičínské inspirace v díle Václava Čtvrtka

25.09.2011 21:49

Dne 16. 9. 2011 byla otevřena ve výstavní chodbě Regionálního muzea a galerie v Jičíně výstava „Jičínské inspirace v díle Václava Čtvrtka“. Dokumentární expozice představuje rok pilné práce pracovníků muzea, mimo jiné i pořízení zevrubné bibliografie v pozadí, a účast řady dalších lidí, aby mohla být veřejnosti ukázána šíře toho, co představuje dílo nejznámějšího českého moderního pohádkáře, který prožil část svého dětství v Jičíně.
Nechci v tuto chvíli příliš rozvádět vše, co by za to ovšem rozvést stálo, chci jen vyjádřit potěšení nad tím, v jaké šíři výstava Václava Čtvrtka ukázala. Ovšemže další facety onoho připomínání, rozkrývání, interpretací a reinterpretací Čtvrtkovy tvorby, které začaly už v dubnu křestem knihy z nově nalezeného rukopisu „O Kačence a tlustém dědečkovi“, a vyvrcholí ve dnech 20.-22. října mezinárodní konferencí „Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka“. Oslavy stého výročí narození spisovatele tak nebudou pouhou slávou, i když i to je důležité, ale dotvoří, jak předpokládám, nový portrét Václava Čtvrtka a jakési nové celistvosti teprve právě v tomto úhrnu. Nicméně už zde jsme si mnohé připomenuli a možná také užasli, co jsme všechno zapomněli. Protože ty knížky i ty časopisecké články jsme většinou kdysi viděli či četli.
Jen ještě přece jen alespoň poznámku, kdo je na fotkách, na nichž jsem zaznamenal něco z vernisáže výstavy: Paní Mgr. Hana Fajstauerová má úvodní řeč ve foyer muzea, Jiřina Holá vede loutky, dr. Petr Slunečko z pražského loutkového divadla Jiskra, pan profesor Úlehla si prohlíží instalaci výstavy. Nevyjmenovávám všechny, jimž ovšem patří díky. Za to, že se podíleli, či za to, že přišli na vernisáž.

Výstava je součástí, které vyvrcholí
https://www.muzeumhry.cz/cs/vystavy/aktualni-vystavy/198-jicinske-inspirace-v-dile-vaclava-ctvrtka
https://knihovna.jicin.cz/
Články v novinách
https://orlicky.denik.cz/kratce_region/939643.html
https://www.jicinskozpravy.cz/zpravy/2011/1/3346-jicinske-inspirace-vaclava-ctvrtka-priblizi-vystava-v-muzeu-zacina-v-patek.htm

https://jan-k-celis.webnode.cz/news/vaclav-ctvrtek-o-kacence-a-tlustem-dedeckovi/
Fotky z vernisáže
https://jankcelis.rajce.idnes.cz/Vaclav_Ctvrtek_v_Regionalnim_muzeu_a_galerii_v_Jicine/

Zpět