Chrudim

18.06.2011 14:47

Přestože je to město, které není od Jičína až zase tak vzdálené, nemohu říci, že bych je znal tak dobře, jak by si zasloužilo. Nepravidelnost svažitého náměstí s arciděkanským kostelem Nanebevzetí Panny Marie a dominantním morovým sloupem, které ještě podporuje schodiště Širokých schodů, vedoucí „o patro“ níže, pod onen ostroh, který zde tvoří hradby s komplexem budov v centru města, nádherná budova Muzea loutkářských kultur v historickém Mydlářském domě kousek od náměstí, a ostatně celá řada dalších historicky hodnotných domů, samozřejmě historie loutek snad v pěti poschodích je cosi unikátního, co patří k jádru české kultury. A co o mne vždy zajímá, je moderní architektura, a tady máme Kotěrovu vilu, nádherný příklad secesního cítění či Divadla Karla Pippicha.
A pak se mi v Chrudimi líbí onen historický recesistický spolek chrudimských Kosů. O nich jsem na internetu našel pohříchu jen drobné zmínky, vím nicméně, že chrudimské muzeum vydalo o nich  publikaci: Sůva a Kosové – dohledal jsem, byla vydána 1993. Je zajímavé, že řeka Chrudimka netvoří cokoli základního ve městě, kromě toho, že tím, jak obtéká řečený ostroh, vymezuje vyvýšený prostor. Není ale tou řekou, která by protékala středem města, tvořila jakousi jeho osu, páteř, vizuální dominantu, jako je to v jiných městech. Proto také, když se řekne Chrudimka, představím si spíš než cokoli jiného přehradní nádrž Seč, která je od Chrudimi dost vzdálená. Také menší města v okolí, ať už je to Heřmanův Městec či Hrochův Týnec, přestože se nacházejí na jedné spojnici silnice č. 17, či větší Pardubice, jakoby nevytvářely nějakou spojitost s Chrudimí. Možná je to pro mne ale jen pocit zdálky a všechno je jinak. V každém případě mi Chrudim připadá místo zajímavé, kde rozhodně stojí za to se zastavit.

https://www.chrudim.eu/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chrudim https://cs.wikipedia.org/wiki/Kot%C4%9Brova_vila_%28Chrudim%29
https://www.chrudimsky.navstevnik.cz/o-chrudimi/
https://www.puppets.cz/

Chrudim ve 3D
https://www.chrudim-city.cz/index.asp?p=20&s=265&id=409
Barokní léto, první ročník kulturního festivalu
https://rokbaroka.cz/?m=20110618&cat=3

https://www.muzeumcr.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=47&Itemid=71

Zpět