Dvaasedmdesát jmen / Osobnosti

Sedmdesát dva jmen české historie pod okny Národního muzea v Praze

02.02.2013 09:15
Sedmdesát dva jmen české historie pod okny Národního muzea v Praze Už jednou jsem na toto téma narazil, je to výběr osobností určený nikoli z věci samé, nýbrž z daného rámce reflexe, nikoli vlastním výběrem, ale výběrem – byť v době, kdy byl vytvořen – , z autority nejvyšší....

Martin Bacháček z Nauměřic (1539?-1612)

02.02.2013 09:22
Martin Bacháček z Nauměřic (1539?-1612) Sedmdesát dva jmen české historie Díl pořadu vysílán 25. 11. 2008 (č. 22) Právě onen příklad jména, které slyším poprvé. Ale i průvodce pořadem ČT hovoří o tom, že patří k osobnostem, které se ani nevyznamenaly velkými činy, ani nezanechaly žádné...

Pavel Skála ze Zhoře (1583 – 1640)

02.02.2013 09:24
Pavel Skála ze Zhoře (1583 – 1640) Sedmdesát dva jmen české historie Díl pořadu vysílán 21. 3. 2009 (č. 31) To už není tak zcela neznámé jméno, kdo pročítal jen trochu podrobněji dějiny české literatury, nemohl Pavla Skálu ze Zhoře přehlédnout. Jsou dvě monumentální, nepřehlédnutelná historická...

Tomáš Pešina z Čechorodu (1629 – 1680)

02.02.2013 09:26
Tomáš Pešina z Čechorodu (1629 – 1680) Sedmdesát dva jmen české historie Díl pořadu vysílán 22. 5. 2009 (č. 37) Přítel a pokračovatel Bohuslava Balbína se narodil v roce 1829 v Počátkách nedaleko Jihlavy, vzdělání získal v nedaleko ležícím Jindřichově Hradci, v roce 1648 odešel...

Jan František Beckovský

02.02.2013 09:32
Jan František Beckovský Sedmdesát dva jmen české historie Díl pořadu vysílán 29. 5. 2009 (č. 38) Jméno Jana Františka Beckovského mám spojeno s napínavými historkami, které jsem kdysi čítával v jakési historické knihovně z Poselkyně starých příběhů. Proč tomu tak bylo, jsem pochopil...

Pavel Stránský ze Zap (1583 – 1657)

02.02.2013 10:53
Pavel Stránský ze Zap (1583 – 1657) Sedmdesát dva jmen české historie Díl pořadu vysílán 30. 1. 2009 (č. 32) Jméno mám z někdejších publikací o dějinách české literatury zafixováno jako Pavel Stránský ze Zap a Zapské Stránky, na různých místech webu nacházím obojí. Především mě pak fascinovalo...

Agricola

02.02.2013 11:59
Agricola Sedmdesát dva jmen české historie Díl pořadu vysílán 14. 10. 2008 Jsou některá jména, která znáte celý život, a přesto nevíte, jak se ona osoba jmenovala křestním jménem. Samozřejmě jsou takové, které používají pseudonym, který žádné křestní jméno nemá, či osobnosti, u nichž jinou variantu...

Kašpar Maria hrabě Šternberk (1761 – 1838)

02.02.2013 19:55
Kašpar Maria hrabě Šternberk (1761 – 1838) Sedmdesát dva jmen české historie Díl pořadu vysílán 6. 11. 2009 V pořadu České televize Dvaasedmdesát jmen české historie zaujímají významné místo dokonce dva příslušníci českého šlechtického rodu, botanik, geolog a paleontolog Kašpar Šternberk (1761 –...

František Josef hrabě Šternberk (1763 - 1830)

02.02.2013 19:56
František Josef hrabě Šternberk (1763 - 1830) Sedmdesát dva jmen české historie Díl pořadu vysílán 13. 11. 2009 (č. 52) Nikdy nezapadá. To je v překladu heslo u hvězdy v erbu Šternberků, vyznačující činorodost a životaschopnost starobylého rodu, říká prof. Petr Charvát na začátku portrétu...

Sixt z Ottersdorfu (1500 – 1583)

02.02.2013 19:56
Sixt z Ottersdorfu (1500 – 1583) Sedmdesát dva jmen české historie Díl pořadu vysílán 21. 10. 2008 (č. 17) Významný humanista, vzdělanec, překladatel, utrakvista, žil takřka po celé šestnácté století, tedy dožil se vysokého věku. Překladatel, právník, pražský patricij se narodil...