Americké národní parky

Yellowstone etc. / Národní parky v USA

06.06.2011 23:37
Když jsem nedávno psal o krásách Českého ráje, přemýšlel jsem o řadě dalších souvislostí. O geografických a geologických celcích, o ochraně přírody, kulturní krajině a jejím utváření v historii, o používaných starších i novějších pojmech jako je rezervace či chráněná krajinná oblast, národní...

Yellowstone etc. / Národní parky v USA (II)

06.06.2011 23:38
O národních parcích v USA se kromě Wikipedie (něm., angl.) blíže dozvíme něco například na adresách https://www.amerika.cz/narodni-parky-v-usa/ či https://www.narodniparky.info/strana5.html , https://www.hory12.cz/narodni-parky-usa , nicméně nějaký soustavný přehled jsem nenašel. Pravda, kdo...

Yellowstone etc. / Národní parky v USA (III)

06.06.2011 23:39
Národní park Arches v Utahu bychom mohli přeložit do češtiny klidně Národní park Skalní oblouky, neboť skalní oblouk je odborný termín, který pojmenovává tento geologický útvar, podle něhož byl národní park, původně jako národní monument, v roce 1929, a posléze 1971 jako národní park,...

Yellowstone etc. / Národní parky v USA (IV)

06.06.2011 23:40
Dvě údolí Vlastně to není úplně přesné. Protože zatímco první z míst, kterému se věnuje tato část seriálu o národních parcích USA, totiž Údolí smrti, je opravdu národním parkem, zatímco to druhé údolí, totiž  Údolí monumentů, jedno z nejznámějších míst v USA vůbec, ve...

Yellowstone etc. / Národní parky v USA (V)

06.06.2011 23:41
Grand Canyon Propracovali  jsme se k těm nejznámějším americkým národním parkům vůbec. Vedle Monument Valley (v minulé kapitolce) je jedním z těch nej-nej-nej parků Velký kaňon / Grand Canyon. Název Grand, označující mohutnost, ale i velkolepost, patří tomu přírodnímu divu na...

Yellowstone etc. / Národní parky v USA (VI)

06.06.2011 23:42
Yellowstonský národní park Park, který dal název tomuto seriálu článků, jeden z nejznámějších, ne-li nejznámější park vůbec, vedle Yosemitského a Grand Canyonu, pojednaného v poslední kapitole, park známý už proto, že je prvním národním parkem nejen ve Spojených státech, ale na světě...

Yellowstone etc. / Národní parky v USA (VII)

10.06.2011 18:10
Yosemitský národní park Jeden z prvních národních parků v USA a na světě vůbec, založený v roce 1864 na základě kalifornského práva, v roce 1890 převzat spolkovou vládou. Leží v Kalifornii 300 kilometrů východně od San Francisca, podél západních svahů Sierry Nevady. Patří...

Yellowstone etc. / Národní parky v USA (VIII)

10.06.2011 18:41
Tématem tohoto oddílu není jeden či více konkrétních národních parků. Je to spíše jakási sběrná část, poskládaná z odkazů k obecným věcem, na které jsem narazil v průběhu toho, co jsem se hrabal na netu se záměrem prozkoumat námět projektu. Našel jsem rovněž například alba, která...

Yellowstone etc. / Národní parky v USA (IX)

10.06.2011 20:48
Těžko dnes říkat „méně známé“ národní parky, zvláště když narazíte při prvním kliknutí na internetu na česky psané cestopisy. Jestliže přesto bude toto jakýmsi pomocným hlediskem, musíme si uvědomit, že pětina celé plochy Spojených států je nějakým způsobem vymezena pro zákonnou ochranu přírody a...

Národní parky v Česku

10.08.2011 17:41
Národní park představuje podle Zákona o ochraně přírody a krajiny nejvyšší formu ochrany zvláště chráněného území. V Čechách máme v současnosti čtyři národní parky: Krkonošský národní park (zkratka KRNAP), Národní park Šumava, Národní park Podyjí a Národní park České Švýcarsko. Nejstarší...

Chráněné krajinné oblasti v Česku

10.08.2011 19:21
Chráněná krajinná oblast je označení pro velkoplošné chráněné území nižšího stupně ochrany, než mají národní parky. CHKO je tedy v Česku podstatně více než národních parků: ty jsou čtyři (srv. zvláštní článek), chráněných krajinných oblastí je v současnosti dvacetpět. Mohl bych...

Chráněná krajinná oblast Jeseníky

11.08.2011 04:07
Chráněná krajinná oblast v pohoří Hrubý jeseník o rozloze 744 km2, vyhlášená v roce 1969. V koncepčním materiálu ministerstva životního prostředí se hovoří o předběžném návrhu vyhlášení Jeseníků jakožto národního parku a rozšíření CHKO o přilehlou oblast Rychlebských hor, která...

Chráněné krajinné oblasti v Česku / II

12.08.2011 17:12
(dokončení přehledu CHKO u nás s odkazy k zevrubnějšímu prozkoumání) Článek je pojat jako nejstručnější přehled bez dalších komentářů (např. k pojmům, které by se nabízely u Labských pískovců vs. České Švýcarsko vs. Česko-saské švýcarsko vs. Děčínské stěny, vztahy mezi CHKO a...

Kokořínsko a Křivoklátsko

12.08.2011 19:39
Je to taková oblíbená mnemotechnika. Čtyři nejznámější hrady v Čechách začínají všechny na hlásku/písmeno „k“. Karlštejn, Kokořín, Křivoklát, Kost. Kokořínsko a Křivoklátsko jsou také dvě chráněné krajinné oblasti, obě vyhlášené v druhé polovině sedmdesátých let (1976 a 1978), obě...