Knížky

Claude Lévi-Strauss / Smutné tropy

26.02.2018 22:07
Claude Lévi-Strauss / Smutné tropy Jeden z autorů, obestřených pro mě po desetiletí tajemstvím, protože zprostředkovaně z různých článků už za studentských let známým a v představě o uspořádání vědy tenkrát zařazený k strukturalismu (vzhledem k mé odborné lingvistické a...

Josef K. Šlejhar / Cvrček mého krbu

25.01.2018 17:37
Josef K. Šlejhar / Cvrček mého krbu Knihovna Václava Havla, 18. ledna 2018 Byla to vlastně už druhá pozvánka od Jaromíra Typlta k prezentaci knihy, která vyšla v nakladatelství Akropolis po 104 letech od svého vzniku. Ta první platila pro veletrh Knihex 7 ½ v Holešovicích ve Studiu Alta...

Tři knihovny

24.01.2018 19:03
Nevím, do jaké míry to je věcí náhody, magického zřetězení či prostě faktu, že se jedná o nejužší prostor středu české metropole, kde usilují důležité instituce o to, být dobře dostupné pro své zájemce a mít právě tuto „dobrou adresu“, či zda to prostě byla řada událostí, která mě v poměrně...

Předvánoční knižní bazar / Tranzitdisplay

09.12.2017 16:30
Tohle už jsem nezvládl, jako ostatně desítky jiných věcí, ale zůstala mi cenná informace o věci. Třeba to knihkupectví při nějaké příští příležitosti navštívím, jak se to stává, například delší dobu jsem chtěl vyrazit do knihovny Václava Havla poté, co jsem se setkal po letech s Michaelem...

Knižní noviny

02.12.2017 22:06
Stejně jako byly kdysi k mání Knižní novinky a stály se fronty o knižních čtvrtcích (zvláště vzpomínám na Joyceova Odysea), došlo před nějakým časem k návratu obojího a v médiích byl inzerováno znovuzavedení „knižního čtvrtku“, který má i své internetové stránky, a podobně se mi...

Platón / Kratylos

02.12.2017 21:03
Téma Platónova dialogu Kratylos jsou „jména“ či „pojmenování“. Hermogénes a Kratylos diskutují o původu „správného jména“ a do disputace či snad ještě přiléhavěji kolokvia zapojují přicházejícího Sókrata, jenž poté způsobem charakteristickým pro texty řeckého filosofa rozkrývá jednotlivé aspekty...

Robert Altman / Osud podle jména

30.11.2017 18:04
Po více než tisícistránkové knížce jsem v knihovně sáhl z praktických důvodů a ze zvědavosti, co vlastně autor oním titulem, podpořeným pak podtitulem „Nomenologické obrazy nejčastějších křestních jmen: jací jsou a kam směřují jejich nositelé“, myslí. Jisté podezření z pokleslých...

Sylvie Richterová / Eseje o české literatuře

30.11.2017 14:31
Sylvie Richterová / Eseje o české literatuře poznámky a výpisky Věci na sebe, zdá se, navazují. Jestliže jsem Eseje o české literatuře musel na tři týdny odložit a věnovat se Poetické funkci Romana Jakobsona, zprostředkované mi meziknihovní výpůjční službou a nutné včas vrátit, tím spíše jsem...

Sylvie Richterová / Eseje o české literatuře (II)

30.11.2017 14:29
II Imaginace, intuice a krize kultury v dystopiích Karla Čapka Zejména v anglosaské tradici je K. Č. uznáván jako jeden z duchovních otců vědecko-fantastické literatury, je možná prvním autorem žánru zvaného negativní utopie či dystopie. Srv.: Jevgenij Zamjatin, My, o rok později než...

Sylvie Richterová / Eseje o české literatuře (III)

30.11.2017 14:27
Přesto je třeba mluvit Onen výraz „přesto“ S. R. dává do kontextu situace, která nastala po zhroucení základních možností komunikace a pravdivosti světa, tj. kdy to znamená pro spisovatele/básníka odvahu, paradoxně znovu se o něco podobného pokoušet. S. R. hovoří o poezii Petra Krále, ale zároveň...

Sylvie Richterová / Eseje o české literatuře (IV)

30.11.2017 14:22
V Totožnost člověka ve světě znaků Začíná se citátem ze Stéphana Mallarmého „Tout, au monde, existe pour aboutir à un livre,“ všechno na světě je tu proto, aby se stalo knihou. V Československu se na zdech objevil křídou nakreslený čtverec s nápisem „Toto kolečko je černé.“ (s. 401) Na...

Sylvie Richterová / Eseje o české literatuře (V)

30.11.2017 14:19
Hrabalova nebesa (Poznámky na okraj mystických aspektů Hrabalova díla) „Přídavné jméno mystický chápeme v základním významu »vztahující se k mystériu, k tajemství«. […] Nadáním, darem vnímat život jako tajemství, schopností nikdy nepochybovat o zázraku světa, zažívat údiv, omráčení i...

Antikvariát Jiřího Nováka

21.11.2017 14:52
Na knížky lze čtenářsky nahlížet z různých pohledů. Z perspektivy domácí knihovny, knihovny veřejné, festivalů jako je Svět knihy či setkání jako Ars poetica, jejich podoby „papírové“ (kterou preferuji) či v dalších formátech, „pdf“ na monitoru či v e-knihách na čtečkách,...

Virginia Woolfová / Deníky (I)

21.11.2017 14:33
Zatímco Němci mají k dispozici několik svazků deníků, rovněž dopisů či esejů v Sebraných spisech (při rozměrech jejich trhu si to pochopitelně mohou dovolit), my se musíme smířit se skromnějším výběrem oněch textů, které poukazují k literární tvorbě velké modernistické evropské...

Virginia Woolfová / Deníky (II)

21.11.2017 14:31
Už od začátku četby si uvědomuju to, co jsem u četby deníku předpokládal, totiž že některé souvislosti mně budou nejasné. Přestože je kniha doplněna jmenným rejstříkem, mnohé není povysvětleno. Musel bych tedy mít k ruce (nebo už nastudován) nějaký věcně orientovaný životopis, kde by byly...

Virginia Woolfová / Deníky (III)

21.11.2017 14:29
Cestou po Skotsku dlouhé pasáže rozhovorů, různá místa, Edinburgh, Glencoe, Ben Nevis, Crianlarich, pohledy na krajinu, ubytování, komentáře k opravám kostelů. (s. 330 ad.) Krajina a přírodní úkazy, imaginace: „Včera večer foukal přímo vichr. Vytvořil na obloze různé efekty – po západu slunce,...

Jiří Gruša / Prózy I

11.11.2017 19:32
Důvodů, proč jsem sáhl v jičínské městské knihovně (Knihovna Václava Čtvrtka) po svazku „sebraných spisů“, ačkoli raději čtu u spisovatelů jejich jednotlivé tituly, bylo několik. Nedávno jsem v řadě rozhovorů Karla Hvížďaly přečetl jeho Grušovu hlídku na Rýnu, a i tento výběr byl vlastně...

Jiří Gruša / Prózy I (pokračování)

11.11.2017 19:29
Jiří Gruša / Prózy I (pokračování) Salamandra (1981) „Motivy povídky (počínaje jménem titulní postavy) vstoupily do Grušova románu Doktor Kokeš – Mistr Panny […] (1980).“ (s. 385) Jestliže už jedna z předchozích povídek připadala jedné čtenářce nepřehledná, pak Salamandra vybočuje...

Jaromír Typlt o novém vydání básní Františka Pečinky

30.10.2017 18:16
Jeden z mejlů k podzimní kultuře tohoto roku mi přišel od Jaromíra Typlta, s nímž jsem se viděl naposledy docela nedávno, na letní Ars poetice, a který v tom mezičase, jak to sleduji, stihl spoustu zajímavých věcí. Nyní zval na své čtení do Karmelitánského nakladatelství (v...

Jan Luffer

30.10.2017 15:43
Volal jsem Pavlovi Kracíkovi, jel jsem s ním před čtrnácti dny do Nové Paky na čtení Jaromíra Typlta o Františku Pečinkovi v tamějším Karmelitánském nakladatelství, a v autě s námi jel Pavlův kolega a dobrý přítel, jak jsem vyrozuměl z hovoru. Když jsem pak psal komentář...

Dvakrát Komenský

28.10.2017 11:25
Neočekávaně (neměl jsem k dispozici podrobný obsah knih) jsem dvakrát za sebou narazil na pohled, navíc pozoruhodný (s čímž ovšem u obou autorů počítám), na velikána české vzdělanosti, historie a národa, Jana Amose Komenského. Potěšilo mě to o to víc, že v knize Umberta Eca Od stromu...

Roman Jakobson / Poetická funkce (I)

23.10.2017 13:01
Roman Jakobson / Poetická funkce Jak uhrančivá je osobnost Romana Jakobsona, sezná čtenář souboru jeho prací, vydaných pod názvem Poetická funkce hned od prvních stránek, kdy jej zasáhne perspektiva jeho přístupu, integrující numiciózní práci s detailem fonologických a sémantických souvislostí...

Roman Jakobson / Poetická funkce (II)

23.10.2017 12:52
Poetická funkce Následují mé poznámky ke čtení knihy, popřípadě/respektive výpisky z nich. Nejsem pochopitelně s to komentovat vše, byť jsem četl pečlivě, text je křížením toho, co mne zaujalo v kontextu mých zájmů a minimální deskripce Jakobsonovy práce, snad smysluplné pro případné...

Roman Jakobson / Poetická funkce (III)

23.10.2017 12:46
II Základy českého verše „Rozbor české fonologie z jedné a českého básnictví v historickém vývoji z druhé strany mne vedl k tezi o důležitosti úlohy kvantity a mezislovního předělu v českém verši…“ (s. 158), začíná Jakobson vymezovat svůj úkol v nejrozsáhlejší, takřka...

Roman Jakobson / Poetická funkce (IV)

23.10.2017 12:39
III Český podíl na církevněslovanské kultuře Mýtus, který si budovala česká věda v 19. století ve snaze vytvořit svůj obraz o kulturní minulosti národa, je dnes pomalu setřásán, fakta postupně odhalují „osobitost a mohutnou expanzi české kultury gotické“ a též „domácí a mezinárodní závažnost...

Roman Jakobson / Poetická funkce (V)

23.10.2017 12:35
Středověké fraškovité mystérium (staročeský Mastičkář) Úvodem zmiňuje autor obtížnost postihnout podstatu smíchu a jeho ambivalenci s pláčem, [k Henri Bergsonovi, kterého Jakobson uvádí, jsem se kdysi rovněž obracel s podobnou otázkou, když jsem usiloval o vystižení podstaty komiky u...

Roman Jakobson / Poetická funkce (VI)

23.10.2017 12:32
Poznámky k dílu Erbenovu Vedle K. H. Máchy se Roman Jakobson věnuje v rozsáhlejším textu i druhému velkému českému básníkovi devatenáctého století, s nímž bývá Mácha někdy i srovnáván, autoru Kytice, Karlu Jaromíru Erbenovi. S tímto srovnáním, které rozpracoval Arne Novák, autor...

Roman Jakobson / Poetická funkce (VII)

23.10.2017 12:29
Baudelairovy Kočky Les amoureux fervents et les savants austères Aiment également, dans leur mûre saison, Les chats puissants et doux, orgueil de la maison, Qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires. Amis de la science et de la volupté Ils cherchent le silence et l'horreur des...

Václav Kahuda / Vítr, tma přítomnost

28.09.2017 12:18
Už skutečnost, že poslední kniha Václava Kahudy je více než sedmisetstránkový špalek, ji kvalifikuje pro čtenářský zájem. Byť máme dnes „compy“ (Japonci říkali ještě před dvaceti lety, že si pořídili „textový procesor“), které usnadňují neskutečným způsobem práci od rukopisu po tisk, a tlustospisy...

Umberto Eco / Od stromu k labyrintu

13.09.2017 12:55
To, že se v určitém časovém horizontu proměnil model uspořádání/poznávání světa, alespoň v tom běžném vnímání, od jednoho typu, který lze označit jako „strom“, k jinému, kde je toto uspořádání organizováno jinak, jsem si byl vědom po léta a průkaznou podobu toho jiného modelu ukázal...

Umberto Eco / Od stromu k labyrintu

13.09.2017 12:54
(pokračování) Nejvýraznějším příkladem pro běžně vzdělaného čtenáře (aspoň mi to tak připadá, i já jsem si jej přinesl z dřívějška do prostoru čtení Ecovy knihy) jsou nejspíš interpretace bible (jako celku i ve zcela konkrétních jednotlivostech), jak je zřejmé třeba už z toho, které knihy...

Alissa Nutting / Tampa

03.09.2017 12:23
Před padesáti lety by takovýto text, veřejně vydaný, byl u nás nemyslitelný (vzpomínám si, jak ostře byl kritizován Bohumil Hrabal za použití slov, které pouze mírně překračovaly hranice spisovného jazyka, snad se jednalo o slovo kurva), před takřka sto lety (myslím na dobu meziválečnou) byly texty...

Jü Chua / Žít!

21.08.2017 15:07
Jü Chua / Žít! současná čínská literatura Jednoslabičný název knihy Jü Chuy, ještě k tomu v imperativním infinitivu, v čtenářském povědomí mé generace nutně musí – už i vzhledem k obrazu Čínské lidové republiky někdy před půl stoletím – evokovat, jakkoli se to srovnání může...

Su Tchung / Manželky a konkubíny

21.08.2017 15:05
Su Tchung / Manželky a konkubíny současná čínská literatura Trojicí próz je v souboru Manželky a konkubíny u nás poprvé představen jeden z nejznámějších spisovatelů současné Čínské lidové republiky, a tak se snížil deficit v překladech ze současné čínské literatury do češtiny, o němž...

Cha Ťin / Čekání na Lina

21.08.2017 15:04
Cha Ťin / Čekání na Lina současná čínská literatura Úvodem několik málo poznámek. Skutečnost, které si pečlivý čtenář povšimne, totiž že překladatel Petr Mikeš uvádí svůj copyright do roku 2001 a vydání knihy v edici Odeonu Světová literatura, které mám na stole, je z roku 2012, si vzápětí...

Haruki Murakami / Hon na ovci

12.08.2017 20:44
Vzhledem k tomu, že jsem před pár měsíci četl a celkem zevrubně komentoval Murakamiho Kroniku ptáčka na klíček, se mi nyní na pozadí této knihy a na pozadí dalších přečtených knih, jejichž je autorem, na prvním místě vnucují určitá srovnání motivů, ale i obecnější charakteristiky hrdinů...

Zuzana Li a Denis Molčanov

09.08.2017 13:49
Zuzana Li a Denis Molčanov Ars poetica 2017 / pátek 4. srpna Říkal jsem předtím Jaromírovi (Typltovi), že ohledně Číny mám ve své hlavě pěkný guláš, respektive mám tam škatulku „historické Číny“ s Velkou čínskou zdí a všemi těmi slavnými památkami, Velkým Buddhou atd., pak historické události...

Mikoláš Chadima a MCH Trio v hospodě v Doubravici

09.08.2017 13:47
Mikoláš Chadima a MCH Trio v hospodě v Doubravici Ars poetica 2017 / čtvrtek 3. srpna Na louku v Zábřezí, kde vždy parkuju a odkud je to po cestě vyznačené šipkami se jmény básníků a přes malý mostek už jen malý kousek k někdejšímu skautskému táboru, kde se každoročně koná setkání...

Jiří Zemánek na Ars poetice

09.08.2017 13:45
Jiří Zemánek na Ars poetice Ars poetica 2017 / sobota 29. července Na programu letošní Ars poetiky v Ježkovském lese v Zábřezí poblíž Dvora Králové byl coby „večerní host“ na prvním, vždy prý výjimečném místě, totiž v den zahájení, Jiří Zemánek. Znám ho ještě z časů, kdy...

Šrámkova Sobotka 2017 / I

17.07.2017 19:40
Šrámkova Sobotka 2017 61. ročník festivalu českého jazyka, řeči a literatury 1. – 8. července 2017 Letošní festival Šrámkova Sobotka, z něhož jsem si vybral, stejně jako v letech minulých, pouze určité segmenty/položky, jsem v pondělí 3. 7. července zahájil anekdoticky, tedy oním...

Šrámkova Sobotka 2017 / II

17.07.2017 19:32
Šrámkova Sobotka 2017 61. ročník festivalu českého jazyka, řeči a literatury 1. – 8. července 2017 pokračování Doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc. / Průhledy do literární kritiky 20. století čtvrtek 6/7, 9.00 / sál Spořitelny Středeční odpoledne jsem strávil v úplně jiném prostředí s rodinou...

Šrámkova Sobotka 2017 / Program

17.07.2017 19:30
Sobota 1. července 13.00 Šolcův statek | Autorské čtení ČTENÍ IRENY DOUSKOVÉ Spisovatelka Irena Dousková (*1964, Příbram) je známá především románovou trilogií Hrdý Budžes, Oněgin byl Rusák aDarda. Všechny tyto tituly byly úspěšně inscenovány. Za roli Helenky v Hrdém Budžesovi,...

David Zábranský / Martin Juhás čili Československo

11.07.2017 09:34
Martin Juhás čili Československo je pátou knihou letos čtyřicetiletého spisovatele Davida Zábranského (nar. 1977), vycházíme-li z recenze Petra A. Bílka v Respektu, vyznačující po vyzdvihovaném debutu Slabost pro každou jinou pláž, novele Šternův pokus milovat a experimentující polohu...

Walter Benjamin / Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti

10.07.2017 11:47
Po letech jsem se vrátil ke studii, o níž přednášel na začátku 70. let na katedře germanistiky FFUk profesor Jiří Stromšík, tenkrát ještě odborný asistent, jako o jednom z významných příspěvků k estetice literatury a umění 20. století. Pozdější překladatel díla Güntera Grasse (Jako rak,...

Hana Lundiaková / IMAGO Ty trubko!

20.06.2017 17:43
K třetí knížce české spisovatelky, písničkářky a publicistky (po knize povídek Vrhnout, 2010, a próze Černý Klarus, 2012) mne přivedla přebalová páska s oznámením „Nominace na cenu Magnesia Litera 2015 za prózu“. Nemusí, ale přinejmenším to může být vodítko k tomu, po kterém novém...

Haruki Murakami / Spisovatel jako povolání

10.06.2017 11:28
Nejsem si jist, zda bych se běžně pustil do četby na toto téma. Mám zkušenost, že publikace beletristů mimo jejich vlastní obor, například o politice, bývají pro mě zklamáním, jejich silná parketa je přece imaginace a příběhy a to určitě platí ve vrcholné míře i pro Haruki Murakamiho (o příbězích...

Karel Hvížďala / Grušova hlídka na Rýnu

10.06.2017 11:26
Karel Hvížďala / Grušova hlídka na Rýnu Rozhovory z let 1883–2011 Bezprostředním impulsem pro přečtení této knížky byla skutečnost, že Karel Hvížďala v doprovodu Zdenko Pavelky (dělává to tak, jak jsem si všiml, vždy to má nějaký kontext, tentokrát skutečnost, že Zdenko Pavelka redigoval ve...

Karel Hvížďala / Opustíš-li mne, nezahyneš

10.06.2017 11:23
Karel Hvížďala / Opustíš-li mne, nezahyneš Rozhovory se Zdenou Salivarovou a Josefem Škvoreckým Zatímco Grušova hlídka na Rýnu, jiná kniha ze série rozhovorů Karla Hvížďaly s významnými osobnostmi české kultury, spisovatelem a později diplomatem Jiřím Grušou, je uspořádána chronologicky,...

Umberto Eco / Ostrov včerejšího dne

04.06.2017 12:26
Umberto Eco / Ostrov včerejšího dne přípravná studie k fenoménu ostrova v literatuře Italský spisovatel, sémiolog, estetik a filosof mě vždycky překvapí. Poprvé to bylo tím, že v některých knihách je vášnivým vypravěčem a mediavelistou, který se noří labyrintu knihoven a...

Erich Fromm / Mít, nebo být?

22.05.2017 16:51
Erich Fromm / Mít, nebo být? Frommova kniha, v originále Haben oder Sein (s podtitulem Die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft), „populární společenskokritické dílo sociálního psychologa“ z roku 1976 patří vedle publikací Umění milovat a Člověk a psychoanalýza k jeho...