„krátká slova“

Začátečníkům dělá někdy potíže, jak seřadit ve větě několik krátkých slov za sebou. Proto tady je tento krátký přehled a cvičení.

I.

a)

nicht - ne
schon
- už
noch
- ještě
nur -
jen

b)

auch nicht - také ne

c)

noch / noch nicht ne / ještě ne
schon
/ ale nicht mehr už /už ne

d)

auch noch - také ještě
nur noch
- už jen (!)

všechny varianty:

nicht - nicht mehr už ne
nichts - nichts mehr
(x etwas) už nic
niemand - niemand mehr (x jemand)
už nikdo
kein - kein mehr (x ein)
už žádný

Cvičení: Vzor

Er fotografiert. Fotografuje.
Er fotografiert nicht. Nefotografuje.
Er fotografiert nicht mehr. Už nefotografuje.
Er fotografiert nichts. Nic nefotografuje.
Er fotografiert noch (etwas).Fotografuje ještě (něco).
Er fotografiert schon. Už fotografuje
Er fotografiert nur. Jen fotografuje.
Er fotografiert nur noch. Už jen fotografuje.
(Er malt nicht mehr.) (Už nemaluje.)
Er fotografiert auch noch. Také ještě fotografuje.

Zkuste to s těmito větami:

Er arbeitet. Er zeichnet. Er schafft es. Er trinkt. Er wünscht sich etwas (pozor, nepůjdou všechny věty). Er malt. Er reist.

a s ostatními osobami:

Sie versucht es. Wir reisen. Sie wandern. Du sagst es (etwas). Wir fragen. Wir lachen. Wir tanken, irren uns, zahlen, dienen, bemühen uns

Du arbeitest? (výraz překvapení)

a se silnými slovesy:

Er läuft. Er schläft, liest, sieht es, nimmt es, gibt mir etwas, verspricht es, atd.

Zkuste to v perfektu. Např.: Er hat nichts mehr fotografiert.

II.

(das) was - es - alles - etwas - nichts(der) wer - er - jeder - jemand - niemand

Sie fotografiert es.

Er fotografiert etwas.

Sie fotografiert alles.

Wir zeichnen nichts.

Er macht es.

Jemand muss es machen.

Jeder will es machen.

Niemand kann es machen.

(musí, chce, může, vlastně nemůže)

alles - alle

Er fotografiert alles.

Alle fotografiern.

etwas etwas mehr
viel sehr

Er schafft alles.

Sie schafft noch etwas mehr.

Wir arbeiten viel.

Sie arbeiten viel mehr.

(o mnoho více)

Das gefällt mir sehr.

Sie ist sehr nett.