Noviny LG

Noviny Lepařova gymnáza (Noviny LG) vycházely v letech 1996-2000. Nebyl to pouze studentský časopis určený pro „vnitřní“ potřebu školy a dělaný „na koleně“ jako většina tiskovin toho druhu, nýbrž byl zpracováván kompletně v počítačové podobě, tištěn v tiskárně (Fitos St. Paka) a distribuován rovněž v kulturním prostoru města. Ačkoli jsem své jméno neuváděl jako „šéfredaktora“, de facto jsem příspěvky studentů (i vlastní) upravoval a zpracovával v počítači a předával tiskárně sám. Je příjemné, že zásluhou Hynka Zlatníka byly NLG publikovány už v té době na webu, byť bez obrazového materiálu.

Plné znění všech čísel (kromě posledního) najdete na adrese

https://www.jicinsko.cz/nlg/index.htm