Jazykový kurs němčiny pro malé školáky / Sobotka 2000
Procvičování větných principů a mluvnických jevů

Jednoduchá cvičení na procvičení vždy jednoho jevu. Malí účastníci kursu ho pochopili a hlavně naučili se ho vždy právě podle toho cvičení, jehož formulace skrývala tu „podstatu“, takže nebylo třeba dlouhých výkladů.

I. lekce

 Sloveso "sein". 1. pád j. č. podstatných jmen

 1. Odpovídejte na otázky Wer ist das? Wie ist er? Was ist das? Wie  ist es? podle vzoru: (muž - starý) Das ist ein Mann. Der Mann ist alt.

 muž - mladý, žena - mladá, žena - stará, dítě - malé, auto - černé,  strom - vysoký, dům - starý, škola - nová, pes - černý // der Mann, die  Frau, das Kind, der Baum, das Haus, die Schule, alt, jung, neu, klein,  schwarz, hoch

 2. Ptejte se osob, kde jsou. Muster: Wir sind hier vorn. Und du, Helga?  Wo bist du? / Wir sind hinten. Und du, Otto? Wir sind hier. Und ihr,  Hans und Helga? Wir sind rechts. Und ihr, Otto und Eva? Wir sind hier  hinten. Und Sie, Frau Klein? Wir sind dort links. Und Sie, Frau  Schulze? Wir sind vorn. Und du, Eva?

 3. Utvořte důrazový pořádek slov. Muster: Marta ist hier. Wo? - Hier  ist sie. /

 Das Auto ist hier. Das Kind ist vorn. Die Fabrik ist hinten. Die Schule  ist links. Der Baum ist hier. Erich ist rechts. Helga ist dort.

 II. lekce

 Přítomný čas pravidelných sloves. 4. pád podstatných jmen

 1. a) Poslechněte si rozhovor. Imitujte / obměňujte se slovesem  "schreiben".

 Wie lernen Sie? Ich lerne schnell. Hans, lernst du auch schnell? Ja.  Und Paul? Paul lernt auch schnell. Hans, Paul, lernt ihr schnell? Ja,  wir lernen schnell. Und Helga und Helene? Sie lernen auch schnell.

 b) Imitujte / obměňujte se slovesem "antworten".

 Ich arbeite gut, Eva arbeitest du auch gut? Ja. Und Helga? Helga  arbeitet auch gut. Eva, Helga, arbeitet ihr gut? Ja, wir arbeiten gut.  Und Paul und Helene? Sie arbeiten auch gut.

 c) Imitujte / obměňujte se slovesem "fragen".

 Wen grüßen Sie? Ich grüße Frau Schmidt, Eva grüßt du auch Frau Schmidt?  Ja. Und Helga? Helga grüßt auch Frau Schmidt. Eva, Helga, grüßt ihr  Frau Schmidt? Ja, wir grüßen Frau Schmidt. Und Paul und Helene? Sie  grüßen auch Frau Schmidt.

 2. Odpovídejte celými větami. Muster: Was lernen Sie? Deutsch. - Ich  lerne Deutsch. Und Paul? - Er lernt auch Deutsch.

 Wo sitzen Sie? Vorn. Und Paul? / Wie antworten Sie? Richtig. Wie  schreiben Sie? Langsam. Wie arbeiten Sie? Fleißig. Muster: Wo arbeitet  ihr? Hier? - Wir arbeiten hier. Und Sie - Sie arbeiten auch hier. / Wo  sitzt ihr? Hinten. Wie schreibt ihr? Schnell. Wie lernt ihr? Fleißig.  Wie antwortet ihr? Richtig.

 3. Ptejte se, co Pavel dělá. Muster: Paul macht etwas. - Was machst du,  Paul? / Paul schreibt etwas. Paul sucht etwas, ssagt etwas, lernt  etwas, antwortet etwas...

 4. Ptejte se "wen" nebo "was" podle smyslu. Muster: Der Lehrer prüft  einen Schüler. - Wen prüft der Lehrer? Paul schreibt eine Aufgabe. -  Was schreibt Paul? / Der Lehrer prüft einen Schüler. Paul schreibt eine  Aufgabe. Marta sucht eine Feder. Wir besuchen einen Freund. Kurt grüßt  die Frau. Eva besucht das Mädchen. Sie schreiben die Aufgabe. Du fragst  den Mann. Wir suchen einen Tisch. Ihr fragt das Kind.

 5. Popřete otázku jinou odpovědí podle vzoru: (kniha) Liegt dort ein  Heft? Dort liegt ein Buch./ (děvče) Sitzt dort ein Mann? (muž) Arbeitet  dort ein Mädchen? Sitzt dort ein Kind. (4. pád) (ženu) Grüßt Hans einen  Mann? (žáka) Prüft der Lehrer eine Schülerin? (pero) Sucht Eva ein  Buch? (muže) Fragt Kurt eine Frau? (sešit) Sucht Helga eine Feder?  (učitele) Fragt Erna einen Schüler?

 6. Ptejte se Kurta, jestli hledá napovězenou věc nebo osobu. Muster:  učitel - Kurt, suchst du den Lehrer? / kniha, pero, pes, ta žena, ten  muž, to děvče. Ptejte se paní Kleinové, jestli se ještě zeptá  napovězené osoby. Muster: učitel - Frau Klein, fragen Sie noch den  Lehrer? / ta žena, to děvče, ten muž.

 III. lekce

 Sloveso "haben", zápor, otázka zjišťovací, týž podmět po "und" a "aber"

 1. Odpovídejte pdle nápovědi. Muster: (sešit) Ich habe ein Buch. Und  Herta? - Herta hat ein Heft. / (kniha) Ich habe eine Feder. Und Karl?  (šálek kávy) Ich habe einen Tee. Und Hans? (pes) Ich habe ein Auto, Und  das Kind? (auto) Ich habe ein Haus. Und der Lehrer?

 2. Ptejte se karla, paní Kleinové a Jendy a Evy, mají-li napovězené.  Muster: pes - Karl, hast du einen Hund? Frau Klein, heben Sie einen  Hund? Hans, Eva, habt ihr einen Hund? / auto, dům, knihu, úkol, bratra

 3. Tvořte otázky na základě slyšených vět. Muster: Das Buch ist neu.  - Ist das Buch neu? / Der Tee ist gut. Der Kellner kommt. Der Sessel  ist schön. Peter besucht einen Kurs. Der Tisch ist alt. Erich sitzt  hintgen. Das Haus ist neiderig. Der Schüler natwortet schnell. Helga  ist schon da.

 4. Odpovídejte za pana Kleina záporně, o Karlovi kladně. Muster: Herr  Klein, haben Sie ein Auto? Ich habe kein Auto, aber Karl hat ein Auto  (eins). / Herr Klein, haben sie ein Haus / ein Heft / einen Hund / ein  Kind?

 5. Odpovídejte záporně. Muster: Arbeitet ier eine Frau? Nein, hier  arbeitet keine Frau. / Sitzt hier ein Mädchen? Arbeitet hier ein Mann?  Ist hier eine Faberik? Lernt hier ein Kind? Ist hier ein Tisch frei?

 6. Odpovídejte záporně. Muster: Hat er einen Hund? Nein, er hat keinen  Hund. / Hat er eine Feder? Hat er ein Haus ...ein Kind, eine Frau,  einen Freund, eine Aufgabe, ein Auto?

 7. Popřete tvrzení a vyjádřete opak podle vzoru: Das Auto ist alt. Das  Auto ist nicht alt, es ist neu. Das ind ist groß. Die Fabritk ist vorn.  Die Schule ist alt. Der Mann ist alt. Das Haus ist hoch. der Hudn ist  klei. Der Baum ist niederig. Der Schüler ist fleißig. Die Torte ist  gut. Das Mädchen antwortet schnell.

 8. Říkejte, že nikdo: Muster: Wer sitzt hinten? Hinten sitzt niemand.  Wer arbeitet dort? Wer lernt jetzt? Wer ist vorn? Wer sitzt hier? Wer  schreibt jetzt?

 9. Překládejte: Dnes tu nikdo není. Večer není nikod doma. Teď nikdo  nepřijde. Tady nikdo nesedí. Teď se nikdo neučí. To nikdo nezná.

 10. Odpovídejte záporně. Muster: Prüft der Lehrer eine Schülerin? Nein, er prüft keine Schülerin. Prüft der Lehrer? Nein, er prüft nicht. Wer  prüft heute? Heute prüft niemand.

 Hat das Kind einen Hund? Prüft der Lehrer? Arbeitet der Mann? Bringt  der Kellner einen Tee? Lernt der Schüler gut? Wer prüft heute? Ist das  Haus eine Fabrik? Hat das Mädchen ein Heft? Ist die Schule alt? Wer  sitzt hier?

 11. Odpovídejte podle skutečnosti: Besuchen Sie einen Kurs? Sitzen Sie vorne? Schrteiben Sie die Aufgabe hier? Haben Sie heute Zeit? Machen Sie  heute einen Spaziergang? Sind Sie abends zu Hause? Besuchen Sie einen  Freund? Haben Sie morgen eine Sitzung? Haben Sie ein Auto?

 12. Popřete část opakované výpovědi podle vzoru: Ich rufe den Kellner  und zahle. - Ich rufe auch den Kellner, aber ich zahle nicht. / Ich  habe zeit und lerne. Ich bin zu Hause und arbeite. Ich suche das Heft  und finde es.

 13. Doplňte v odpovědi druhou část o Petrovi záporně. Muster: Klaus  kommt und findet ienen Platz. - Peter kommt, aber er findet keinen  Platz./ Klaus lernt und schreibt eine Aufgabe. Klaus ruft den Kellner  und bestellt einen Tee.

 14. Překládejte. Doufejme, že už je doma. Hoffentlich ist er zu Hause.  Doufejme, že přijdešč brzy. Doufejme, že nemá schůzi. Doufejme, že máte  tu úlohu. Doufejme, že není vše obsazeno. Doufejme, že máš dnes čas.  Doufejme že to nikdo nenajde.

 15. Co řeknete číšníkovi?

 Suchen Sie einen Platz? Was wünschen Sie, bitte. Haben Sie noch einen  Wunsch? Einen Augenblick, ich bringe es gleich.

 IV. lekce

 2. a 3. pád jednotného čísla podstatných jmen.

 1. Odpovídejte podle nápovědi: Muster: dopis - Was schreibt er? - Er  schreibt einen Brief. / šaty - Was näht sie? židle - Was sucht er?  sešit - Was braucht er? pero - Was kauft er? káva - Was bestellt er?

 2. Odpovídejte podle nápovědi. Muster: číšník - Wem zahlt er? - Er  zahlt dem Kellner. / děvče - Wem schreibt er? žena - Wem bringt er es?  dítě - Wem kauft sie es? žena - Wem dankt sie?

 3. Ptejte se. Muster: Der Onkel hat ein Haus. - Ist das das Haus des  Onkels? / Der Vater hat einen Freund. Die Schülerin hat einen Hund. Der  Bruder hat ein buch. Der Leiter aht ien Auto. Ks Kidn hat ein Feft.Das  Mädchen hat einen Bruder. Die Frau hat ein Kind.

 4. Odpovídejte krátce. Muster: Der Bruder bringt Eva ein Buch. Wem  dankt Eva? - Dem Bruder. / Das Kind bringt Eva einen Hund. Wem dankt  Eva? Der Lehrer fragt Hans etwas. Wem antwortet Hans? Die Frau fragt  Hans etwas. Wem antwortet Hans? Das Kind fragt Hans etwas. Wem  antwortet Hans? Die Mutter hat Geburtstag. Wem schreibt Erna? Das  Mädchen hat Geburtstag. Wem schreibt Erna? Der Kellner kommt schon. Wem  zahlt Kurt?

 5. Tvořte důrazový pořádek slov. Muster: Arbeiten Sie auch zu Hause? -  Ja, zu Hause arbeite ich auch. / Kaufen Sie auch Kaffee? Fragen Sie  auch Otto? Lernen Sie nachmittags? Kommen Sie abends?

 6. Přeložte: Tady něco leží. On se něco ptá. Nikdo zde není. Učitel se  potom ptá. Ma teď pracujeme. Otec brzy přijde. Večer čs nemáj. Děvče se  odpoledne učí. Přítel ještě pracuje. Doufejme, že večer přijde.

 7. Ptejte se, čí předměty jsou, a odpovídejte. Muster: Das Mädchen hat  ein Buch. - Wessen Buch ist das; Das ist das Buch des Mädchens. / Die  Frau hat ein Kind. Die Schülerin hat ein Heft. Das Kind hat eine Torte.  Der Schüler hat ein Lehrbuch. Die Mutter hat ein Haus.

 V. lekce

 Osobní zájmena, předložky se 3. pádem, sloveso "müssen"

 1. Poslechněte si rozhovor, imitujte.

 Wann kommt Peter aus der Schule? Heute kommt er sp§t nach Hause. Nach  dem Unterricht geht er mit einer Mitschülerin zum Lehrer. Seit wann  kennst du den Mann? Seit einem Monat. Er arbeitet beim Leiter. Von wem  hast du das Buch? Ich habe es von einem Freund. es ist sehr schön.

 2. Odpovídejte na otázky podle nápovědi. Muster: Karl kommt aus der  Schule. Und Peter? (Fabrik) - Peter kommt aus der Fabrik. / Erna sitzt  beim Onkel. Und Helga? (Mutter). Hans lernt mit dem Kind. Und Eva?  (Bruder). Hilde kommt aus dem Wohnzimmer.Und die Mutter? (Küche). Hans  geht mit dem Freund. Und Olga? (Mädchen). Lotte kommt aus dem Betrieb.  Und der Lehrer? (Schule). Er hat das Buch vom Vater. Und Eva?  (Großmutter).

 3. Odpovídejte. Muster: Zu wem geht Erich? - Er geht zum Leiter. Bei wem  ist Erich? - Er ist beim Leiter. Von wem kommt Erich? - Er kommt vom  Leiter. / Der Freund ruft Erich. Zu wem geht E.? Bei wem ist E.? Von  wem kommt E. Das Kind ruft die Mutter. Zu wem .........Die Mutter  ruft Helga.

 4. Říkejte, že nepotřebujete zmíněné věci. Muster: Hier ist das Heft. -  Ich brauche es nicht. / Hier ist das Brot, die Feder, das Buch, die  Butter, der Koffer, der Brief, die Wurst, der Sessel.

 5. Říkejte, že to zmíněné osobě přinesete. Muster: Der Lehrer braucht  es. - Ich bringe es ihm. / Die Mutter braucht es. Das Mädchen.., Kurt  und Hans..., der Leiter..., die Großmutter..., das Kind... die  Freundin... der Vater... Eva und Otto brauchen es.

 6. Zavolejte na Otta. Muster: Wo ist Otto? Der Lehrer ruft ihn. - Otto,  der Lehrer ruft dich. / Der Leiter braucht ihn. Ein Mann sucht ihn. Die  Mutter schreibt ihm. Ein Freund bringt ihm etwas.

 7. Komentujte s použitím osobních zájmen, volte sloveso podle smysu:  anworten, danken. Muster: Der Lehrer fragt Helga. - Sie antwortet ihm.  / Die Mitschülerin bringt Helga ein Buch. Vater und Mutter kaufen Helga  ein Kleid. Kurt und Helga fragen den Leiter. Wir bringen dem Onkel  einen Sessel. Ich frage ein Kind.

 8. Říkejte, že Helga nezůstane dlouho u zmíněných osob. Muster: Helga  geht zum Lehrer. - Sie bleibt bei ihm nicht lange. / H. geht zur  Großmutter. Helga geht zu euch. H. geht zum Onkel. H. geht zu dir. H.  geht zu ihnen.

 9. Odpovídejte podle skutečnosti. Müssen sie kochen? Müssen Sie lernen?  Müssen Sie fleißig sein? Müssen Sie schnell arbeiten? Müssen Sie noch  etwas kaufen? Müssen sie eine Aufgabe schreiben?

 10. Řekněte příteli, co musí dělat. Muster: Ihr müßt schon gehen. - Du  mjußt auch schon gehen. / Ihr müßt jetzt lernen. ...etwas besorgen.  ...Brot kaufen. ...dort zahlen.

 11. Říkejte, co musí Pavel koupit. Muster: Ich habe keinen Koffer. -  Paul muß ihn kaufen. / Ich habe kein Heft, keine Butter, keinen Tee, keinen Kaffee, keine Wurst, kein Brot.

 12. Vybízejte pana Kleina. Muster: Otto schreibt uns. - Herr Klein, Sie  müssen uns auch schreiben! / Otto besucht uns. Otto kommt. Otto kauft  etwas. Otto lernt Japanisch.

 VI. lekce

 Rozkazovací způsob, sloveso "können", předložka "in"

 1. Reagujte rozkazem. Muster: Wir lernen Deutsch. - Lerne auch Deutsch.  Lernt auch Deutsch. / Wire fragen noch. Wir arbeiten gut. Wir warten  hier. Wir sind fleißig.

 2. Otázku změňte v příkaz. Muster: Hören wir noch Radio? - Hören wir  noch Radio! / Warten wir noch eine Weile? Bleiben wir noch da? Geneh  wir schon nach Hause? Zeigen Sie uns das Buch? Begleiten Sie uns zur  Post? Kommen Sie mit uns?

 3. V rozkazu použijte příslovce s opačným významem. Muster: Du gehst  nach links. - Geh nach rechts! / Du beginnst abends. Du besuchst uns  selten. DU arbeitest langsam. Du lernst schlecht. Du bist faul. Muster:  Ihr geht nach links. - Geht nach rechts. / Ihr beginnt abends. Ihr  besucht uns selten. Ihr arbeitet langsam. Ihr lernt schlecht. Ihr seid  faul.

 4. Řekněte, co má Pavel děelat, volte vhodná slovesa: antworten,  begleiten, danken, erwarten, öffnen. Muster: Die Großmutter kommt. -  Paul, erwarte sie! / Die Großmutter läutet. Die Großmutter bringt dir  etwas. Sie fragt dich etwas. Sie geht nach Hause. Der Onkel und die  Tante kommen. Sie läuten schon. Sie bringen dir ein buch. Sie fragen  dich etwas. Sie gehen nach Hause.

 5. Odpovídejte odle skutečnosti. Können Sie nähen? Können Sie kochen?  Können Sie gut Deutsch? Können Sie schpn schreiben? Können Sie jetzt  plaudern? Können Sie jeztz einen Spaziergang machen? Können sie jetzt  Kaffee trinken?

 6. Říkejte, že Pavel může také. Muster: Ich kann nach Hause gehen. -  Paul Kann auch nach Hause gehen. / Ich kann zu dir kommen..., zu Hause  arbeiten, es bringen, ihn fragen, sie besuchen.

 7. Řekněte o zmíněné osobě, že nemůže přijít. Muster: Wir haben heute  Besuch - Wir können nicht kommen. / Sie haben heute eine Versammlung.  Ich haber heute viel Arbeit. Sie hat heute Unterrcith. Du gehst doch in  den Kurs. Ihr besucht doch die Mutter.

 8. Ptejte se přátel, zda umějí to, co Eva. Muster: Eva spielt Tennis.  Und Sie, Herr Klein? - Kůnnen Sie Tennis spielen? / Eva kocht gut. Eva  schreibt schön. Eva grüßt deutsch. Eva singt schön. Eva tanzt gern.

 9. Překládejte. Neznám ho. Neumí německy. Nemohu to udělat. To přece  nemůžeš říci. Odkdy ho znáte? Nemůže pracovat. Umí Eva dobře tančit? On  tě přece nezná. (Hilfe:) Ich kenne ihnnicht. Er kann nicht Deutsch. Ich  kann es nich machen. Das kannst du doch nciht sagen. Seit wann kennen  Sie ihn? Er kann nicht arbeiten. Kann Eva gut tanzen? Er kennt dich  doch nicht.

 11. Odpovídejte podle nápovědi. Muster: (škola) Klaus geht in die  Schule. Klaus ist in der Schule. / továrna, kavárna, obchod, park,  zahrada, město. ...

12. Odpovídejte podle nápovědi. Muster: Wohin geht Hans? (Geschäft). -  Hans geht ins Geschäft. Geht Eva auch ins Geschäft? (Park) - Nein, in  den Park. / Wohin geht Kurt? (Schule) Geht Hans auch in die Schule?  (Café) Wohin geht Olga (Küche). Geht auch Klaus in die Küche?  (Wohnzimmer) Wo ist Hans? (Geschäft) Ist Eva auch im Geschäft? (Park)  Wo ist Kurt? (Schule) Ist hans auch in der Schule? (Café) Wo ist Olga?  (Küche) Ist Klaus auch in der Küche? (Wohnzimmer)

 13. Řekněte, že to člověk nemůže dělat tak často. Muster: Heute gehe  ich nicht ins Theater. Man kann nicht so oft ins Theater gehen. Heute  höre ich nicht Radio. Heute gehe ich nicht ins Café. Heute gehe ich  nciht tanzen.

 VII. lekce

 Zvratné sloveso, sloveso "wollen", slabé skloňování podstatných jmen,  předložky se 4. pádem

 1. Poslechněte si rozhovor, pak opakujte. Wir haben frei. Ich freue  mich. Freust du dich auch, Helga? Ja, ich freue mich auch. Und Marie?  Marie freut sich sehr. Wir freuen uns. Paul, Erich, freut ihr euch?  Natürlich freuen wir uns. Freuen sie sich Kollegin Müller? Oh, ja, und  Kollegen Fritsch und Klein? Sie freuen sich auch. Wir haben frei, freu  dich, Marie! Freut euch, Otto und Paul! Freuen Sie sich, Frau Schmidt!  Freuen wir uns!

 2. Říkejte, že se těšíte, posadíte atd., totéž říkejte o Erně a pak o  sobě a svých přátelích - s použitím sloves "sich beeilen, sich freuen,  sich setzten sich bedienen". Muster: Ich gehke ins Theater. - Ich freue  mich. / Ich habe nicht viel Zeit. Hier ist noch Platz. Hier ist Gebäck.  - Erna geht tanzen. Erna hat nicht viel Zeit. Hier ist noch Platz. Hier  ist Brot. - Wir haben frei. Wir haben viel Arbeit. Hier ist ncoh ein  Tisch frei. Hier ist Gebäck.

 3. Vybídněte Evu, paní Schulzovou, Evu a Karla - s použitím sloves  "sich setzen, sich beeilen, sich bedienen". Muster: Eva, hier ist noch  Platz. - Setz dich! / Eva, hier ist noch Platz. Eva, wir waten schon.  Eva, hier ist Gebäck. Frau Schulze, der sessel ist frei. Frau Schulze,  hier ist Brot. Frau Schulze, wir warten schon. Eva, Karl, wir warten  schon. Eva, Karl, hir ist nochPlatz. Eva, Karl, hier ist Gebäck.

 4. Reagujte otázkou - s použitím sloves "sich freuen, sich beeilen,  sich setzen". Muster: Du hast heute frei. - Freust du dich? / Hiwer ist  ein Platz für dich. Sie hat nicht viel Zeit. Der Platz ist für uns. Ihr  bekommt einen Roman. Hier ist noch Platz für euch.

 5. Říkejte, co oslovený musí udělat. Muster: Beeile dich! - Du mußt  dich beeilen. Ü Bediene dich! Beeilen wir uns! Bedient euch! Beeilen  Sie sich! Bedienen wir uns! Beeilt euch!

 6. Odpovídejte podle skutečnsoti. Wollen Sie einen Kaffee? Wollen Sie  ein Buch kaufen? Wollen Sie morgen frei haben? Wollen Sie ins Tehater  gehen? Wollen Sie sichins Café setzen? Was solen Sie hier? Wolen Sie  Deutsch lernen?

 7. Říkejte, že Klaus chce totéž. Muster: Ich will einen Tee bestellen.  - Klaus will auch einen Tee bestellen. Ich will ein Geschenk kaufen,  ...ins Theater gehen, ...tanzen gehen, ...hier bleiben.

 8. Odpovídejte podle situace.

 Draußen ist es schön. Im Park spielt ein Kind. Aber Karl lernt in der  Schule. Will er in den Park gehen? Will er dort spielen? Kann er jetzt  draußen speielen? Wo muß er bleiben? Will er jetztz lernen? Was muß er  machen? Kann er schon schreiben? Wohin miß er schreiben? - Und Sie?  Wollen Sie jetzt in den Park gehen? Können Sie in den Park gehen?  Müssen Sie hier bleiben? Warum? Was sollen Sie hier? Können Sie schon  Deutsch?

 8. Říkejte, čí přítel, pes a pod. je zde. Muster: Der Junge hat einen  Freund. - Hier ist der Freund des Jungen. / Der Herr hat einen Hund.  Der Kollege hat ein Kind. Die Jungen haben einen Freund. Die Kollegen  haben einen Garten.

 9. Vybídněte Evu, aby zmíněné osobě otevřela. Muster: Ein Junge wartet  draußen. - Eva, öffne dem Jungen! / Ein Herr wartet draußen. Die  Jungen... Ein Kollege... Die Herren warten draußen.

 10. Říkejte, že zknáte zkmíněné osoby. Muster: Wer ist der Herr? - Ich  kenne den Herrn nicht. / Wer ist der Mensch?Wer sind die Herren? Wie  heißt der Kollege? Wie heißen die Kollegen? Wie heit der Junge?

 X. lekce

 Množné číslo žen. rodu, "Uhr - Stunde", "nichts mehr"

 1. Odpovídejte krátce s číslovkou "zwei". Muster: Hat sie nur eine  Einkaufstasche? - Nein, zwei Einkaufstaschen. / Kauft sie nuer eine  Semmel? Kauft er nur einen Eintrittskarte? Hat das Zimmer nur eine  Tür? Ist hier nur eine TAfel? Ist hier nur eine Buchhandlung? Ist hier  nur eine Kasse? Arbeitet hier nur eine Frau?

 2. Říkejte, že všechny tyto cigarety, vstupenky jsou dobré. Muster:  Diese Zigerette ist gut. - Ja, alle diese Zigaretten sind gut.

 Diese Eintrittskarte ist teuer. - Ja, alle diese Eintrittskarten sind  teuer. Diese Lampe ist praktisch. Diese Uhr ist billig. Diese  Zeitschrift ist interessant. Diese Aufgabe ist schwer. Diese Wohnung ist  klein. Diese Sitzung ist lang.

 3. Tvořte názvy zaměstnání žen příponou "-in" a říkejte věty v množném  čísle. Muster: (der Schüler) - Hier lernt nicht nur eine Schülerin,  hier lernen viele Schülerinnen. (der Lehrer) Hier arbeitet nich nut  eine Lehrerin... (der Kollege) Ich habe nich nur eine Kollegin... (der Verkäufer) Hier arberitet nicht nur eine Verkäuferin... (der Freund)  Emma hat nicht nur eine Freundin... (der Kellner) Dor arbeitet nicht  nur iene Kellnerin...

 4. Odpovídejte podle skutečnosti. Arbeiten Sie nur eine Stunde? Haben  Sie nur eine Familienfotografie? Haben Sie oft eine Sitzung? Kaufen Sie eine Zeitung? Haben Sie eine Afugabe?

 5. Odpovídejte krátce. Wer arbeitet an unseren Schulen? Was verkauft man an den Straßenecken? Wo verkauft man Eintrittskarten? Was bekommt man im Lederwarengeschäft? Wo arbeiten auch viele Frauen? Wo haben Sie  Blumen?

 6. Poslechntěte si tento rozhovor a potom opakujte. Haben Sie eine Uhr?  Ja, ich habe eine Uhr. Wie spät ist es? Ist es schon zwei Uhr? Ja, es  ist Punkt zwei. Wann kommen Sie zu uns, Irene? Ich komme um fünf Uhr.  Und Helga? Sie kommt erst ein paar Minuten nach sieben. Um fünf hat  sie noch Schule. Bleibt sie nur eine Stunde im Kurs? Nein, sie muss zwei  Stunden im Kurs bleiben.

 7. Podejte zápornou informaci. Muster: Ist Herr Klein noch da? Nein,  Herr Klein ist nicht mehr da. Arbeitet ERna noch hier?L Lernt Pual noch  Deutsch? Wohnt Inge noch dort? Wartet Karl noch? Schreibt Helga noch?  Hat es Peter noch?

 8. Odpovídejte záporně. Muster: Brauchen Sie noch etwas? - Nein, ich  brauche nichts mehr. Bestellen Sie noch etwas. Wollen Sie noch etwas?  Besorgen Sie noch etwas? Kaufen Sie noch etwas? Bekommen Sie noch  etwas?

 9. Odpovídejte záporně. Muster: Hat Karl noch einen Hund? - Nein, Karl  hat keinen Hund mehr. Braucht Karl noch ein Heft? Bekommt Karl noch  eine Entrittskarte? Hat Karl noch Zeit? Hat Karl noch Zeitschriften?

 10. Překládejte: Neznám ho. Neumí německy.Nemohu to udělat. To přece  nemůžeš říci. Odkdy ho znáte? Nemůže pracovat. Umí Eva dobře tančit? On  tě přece nezná.

 11. Poslouchejte: Monika sitzt im Wohnzimmer am Rdio, nicht weit von  Fenster. Das Abendessen ist seit einer Stunde fertig und Monika wartet.  Klaus ist immer noch im Büro. Er hat heute viel Arberit und kommt spät  nach Hause. Endlich kommt er schon. Er grüßt sie und geht zu ihr. Er  hat ein Buch für sie. Er setzt sich zu ihr und zeigt es ihr. Sie  plaudern von dembuch. Dann geht Monika in die Küche, Klasu setzt sich  ans Rdio. ER will Radio hören. Monika kommt aus der Küche und bringt  das Abendessen. Nach dem Abendessen will Klasu noch ins Kino gehen.  Monika will aber nicht. Sie will lieber einen Spaziergang machen. Klaus  hat nichts gegen den Vorschlag. Er will nicht ohne sie ins Kino gehen  und geht mit ihr in den Park. Der Park ist nicht weit, er ist gleich um  die Ecke.

 XI. lekce

 Množné číslo podstatných jmen všech rodů. Důrazový pořádek slov po  "und".

 1. Odpovídejte podle skutečnosti: Machen Sie gern Einkäufe? Schreiben  Sie gern Briefe? Machen Sie oft Spaziergänge? Haben Sie viele Wünsche?  Kennen Sie alle Sterne? Haben Sie viele Freunde? Haben Sie oft Gäste?  Kaufen Sie oft Bücher? Haben Sie Kinder?

 2. Odpovídejte v množném čísle s číslovkou "zwei". Muster: Bleibt er  einen Tag hier? - Er bleibt zwei Tage hier. Wohnt er einen Tag hier?  Hat er ein Kind? Sucht er einen Platz? Hat er einen Bruder? Braucht er  ein Heft? Kauft er einen Stuhl? Hat er eine Tochter? Hat er einen Sohn?  (Hilfe: Kinder, Plätze, Brüder, Hefte, Stühle, Töchter, Söhne)

 3. Říkejte, že to Erna dělá často. Muster: Erna näht wieder ein Kleid.  - Ja, sie näht oft Kleider. Erna schreib wieder einen Brief. Erna  kauft wieder einen Roman. Erna braucht wieder ein Heft. Erna macht  wieder einen Spaziergang. Erna bekommt wieder ein Geschenk. Erna macht  wieder eine Prüfung. (Hilfe: Briefe, Romane, Hefte, Spaziergänge,  Geschenke, Prüfungen)

 4. Odpovídejte s důrazovým pořádkem slov (podmět, daný do množného  čísla, předem napište). Muster: Ist der Garten im Zentrum der Stadt?  Im Zentrum der Stadt sind keine Gärten. Ist das Bild in diesem Buch? Ist  das Büro im Erdgeschoß; Ist der Gast bei Müllers? Ist mein Handschuh  hier? Ist die Villa in diesem Viertel? Arbeitet der Mann hier? Ist die  Stadt in der Nähe des Dorfes?

 5. Přitakejte mluvčímu podle vzoru: Der Abend ist heute kühl. - Ja,  jetzt sind die Abende kühl. Die Blume ist billig. Der Preis ist  wirklich hoch. Das Zimmer ist sehr teuer. Das Geschäft ist noch offen.

 6. Potvrďte, že všechny tyto stromy, obrzy, jsou takové, jako jeden.  Muster: Der Baum soll alt sein. - Ja, ale diese Bäume sind alt. Das  Bild soll teuer sein. Das Kind soll gut lernen. Der Herr soll hier fremd  sein. Der Mann soll Lehrer sein. Der Schrank soll praktisch sein. Der  Herd soll praktisch sein. Der Vorschlag soll interessant sein. (Hilfe:  Herren, Schränke, Herde, Vorschläge)

 7. Odpovídejte krátce v množném čísle: Wo sitzen die Schüler? - In  Bänken. Wo haben wir unsere Kleider? Wo sitzen wir? Wo arbeiten  Verkäuferinnen? Wo arbeiten wir? Mit wem spielt Eva gern? (Lösung: in  Schränken, auf Stühlen, in Geschäften, an Tischen, mit Kindern)

 8. Odpovídejte krátce. Muster: Wohnt man schon in diesem Haus? -  Natürlich, in allen Häusern. Arbeitet man schon in diesem Büro? Bekommt  man es in diesem Geschäft? Spielt man heute in diesem Kino? Ist ein  Kino auch in diesem Stadtviertel? Spielt man abends in diesem Theater?  Sind auch Bilder in diesem Kiderbuch? Ist auch in diesem Zimmer  Zentralheizung? Ist ein Theater auch in dieser Stadt? (Hilfe: in allen  Büros, Geschäften, Kinos, Kinderbüchern, Städten)

 9. Doplňujte v množném čísle podle nápovědi. Muster: (dům) In der Stadt  sind viele... viele Häuser. (strom) Im Garten sind viele / (lavička) Im  Park befinden sich viele …