literární a jazyové seminárky

Někdejší seminárky studentů LG

23.02.2014 13:09
Mezi několika desítkami archivních boxů, které jsem si po skončení práce pedagoga odnesl ze školního kabinetu domů, je jich několik, v nichž mám uloženo několik desítek seminárních prací gymnaziálních studentů, které kdysi napsali na literární či jazyková témata. Když jsem je nedávno znovu...

Robert Fulghum

23.02.2014 13:11
Robert Fulghum někdejší seminárky studentů LG Je to jen docela obyčejný dar, nic na tom není; jen ten můj rozverný, dovádivý duch plný forem, postav, tvarů, předmětů, ideí, předtuch, pohybů a zvratů: tyto jsou plozeny ve výdutině paměti, vyživují se v lůně blány mozkové a rodí se, když dozraje...

Postavy z Malostranských povídek Jana Nerudy

23.02.2014 13:12
Postavy z Malostranských povídek Jana Nerudy někdejší seminárky studentů LG Jan Neruda Náš literární vědec F. X. Šalda o Janu Nerudovi v roce 1905 napsal: Je bezmála tak samozřejmý jako slunce, voda, tok oblaků, zpěv ptačí, jiskření hvězd a vůně trav a všecky dobré, přesladké a silné dary...

Martin Rozsypal / Seznam četby

23.02.2014 13:15
Martin Rozsypal / Seznam četby [ukázka seznamu četby předloženého k maturitě; ověřil jsem si, že student LG tyto knížky opravdu přečetl, ne že by si postahoval jakési obsahy; je pravda, že Martin patřil k těm nejlepším studentům] Světová literatura Homér, Illias William Shakespeare, Romeo...

Písmo

23.02.2014 13:16
Písmo někdejší seminární práce studentů LG Jaký byl byl svět bez písma? Vznik písma je jednou z nejdůležitějších kapitol lidských dějin. Bez něho bychom znali jen nepatrný zlomek z naší historie a jen málo by nás odlišovalo od zvířat. Kde bychom získávali informace, když ne...

Semafor

23.02.2014 13:21
Semafor někdejší seminárky studentů LG Divadlo Semafor je nejpopulárnějším českým divadlem malých jevištních forem. Mezi nejznámější „divadla malých forem“, které jsou opravdu většinou nevelkých rozměrů, patří Divadlo Na zábradlí, Divadlo Rokoko, nebo právě mnou vybrané Divadlo Semafor. Založili ho...

Vladimír Menšík / Komik, který nás nikdy neopustil

23.02.2014 13:24
Vladimír Menšík / Komik, který nás nikdy neopustil někdejší seminární práce studentů LG I. Trilogie filmů Ikarův pád, Tažní ptáci a Zima poutníků Autorem scénářů těchto televizních filmů je Jiří Hubač [poslední film není nikde zaznamenán, ani na CSFD, nebyl realizován] Ikarův pád otec / Vladimír...

Vlastní jména

23.02.2014 13:28
Vlastní jména někdejší seminární práce studentů LG I. Jakými jmény se nazýváme Nauka o vlastních jménech se nazývá onomastika. Každý občan naší republiky dostane brzy po svém narození jméno, které mu zpravidla vyberou rodiče, popř. příbuzní. Toto jméno, nazývané dříve jménem křestním (podle...

Norman Mailer

24.02.2014 13:02
Norman Mailer (Slavní zemřelí roku 2007) někdejší seminárky studentů LG Mezi nejpopulárnější americké literáty se Mailer zařadil už svou prvotinou Nazí a mrtví z roku 1948. Tento naturalistický román, který bývá označován za nejpůsobivější dílo vzešlé z druhé světové války, osvětluje...

Ira Levin

24.02.2014 13:03
Ira Levin (Slavní zemřelí roku 2007) někdejší seminárky studentů LG Americký spisovatel, dramatik a scénárista Ira Levin zemřel v úterý 13. 11. 2007 v New Yorku ve věku 78 let. Král strašidelných knih a filmů Stephen King mu kdysi složil poklonu, když ho popsal jako „švýcarského hodináře...