Slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami

 

            Hau ab!
            Odprejskni!

 

Tak jako i v češtině můžeme vytvořit i v němčině nové sloveso pomocí předpony: hledat / vyhledat – suchen / aussuchen. Tady ale musíme dát pozor, protože v němčině je dvojí možnost: jedná se o předponu odlučitelnou nebo neodlučitelnou. Srovnejte následující dvě věty, v první z nich je použito jiné odvozené sloveso od uvedeného suchen – besuchen.

Ich besuche meinen guten Freund.
Ich suche jetzt alle Informationen
aus.

V druhém případě se jedná o předponu odlučitelnou. Jak to zjistíme? Ideální by bylo, kdybychom sloveso slyšeli, platí totiž, že

předpona odlučitelná je přízvučná
předpona neodlučitelná je nepřízvučná

V tištěném/napsaném textu to ovšem nepoznáme. Nejspíš nezbývá, než se obě skupiny naučit.

Následuje přehled obou skupin s příklady sloves:

 

be-, emp-, ent-, er-, ge-, ver-, zer-

bekommen, besuchen, bestellen, behaupten, berichten, benutzen, besorgen, bedauern, sich beeilen, sich bedienen, beginnen, behandeln,  sich beschäftigen, begrüßen

empfehlen / (sich) entschuldigen

erklären, erlauben, erledigen, erfüllen, sich erholen, erzählen

erreichen, sich erinnern  

gehören, gestatten, gefallen

verstehen, vergessen, verbrauchen, verlangen, verkaufen, verbreiten,  sich verabschieden, vernichten, verbinden, veranstalten, versuchen

zerschlagen, zerreißen, zerstören

unterstüzten, untersuchen

übersetzten, überzeugen, überraschen, überlegen, überholen, überwinden

wiederholen, wiedersehen

česky / dostat, navštívit, objednat, tvrdit, podat zprávu, používat, obstarat, litovat, pospíšit si, obsloužit se, začít, ošetřovat/chovat se k někomu, zabývat se, pozdravit ; doporučit, omluvit (se); dosáhnout, vzpomenout si; patřit, dovolit, líbit se;  rozumět, zapomenout, spotřebovat, požadovat, prodat, rozšířit, rozloučit se, zničit, spojit, uspořádat, pokusit se; rozbít, roztrhat, zničit; podpořit, vyšetřit; přeložit, přesvědčit, překvapit, rozvážit, předjet, překonat; opakovat, znovu vidět

 

ab-, an-, auf-, aus-, ein-, fort-, mit-, vor-, weiter-, zu-, zurück-

 

ablegen, abfahren, abbiegen, abholen, abnehmen

(sich) anziehen, ankommen, anfangen, sich ansehen, ansprechen

aufstehen, aufmachen

aussteigen, ausdrücken, ausrichten, aussehen, ausstellen

einkaufen, einsammeln, einleiten

mitnehmen, mitmachen, mitkommen, mitgehen, mitfahren, mitteilen

vorkommen, vorstellen, vorführen

weiterfahren, weiterarbeiten, weitergehen, weitermachen

zumachen, zunehmen

zurückkommen, zurückgeben

česky / odložit, odjet, zahnut, vyzvednout, zhubnout; obléknout se, přijet, začít, prohlédnout si, oslovit, vstávat, otevřít; vystoupit, vyjádřit, vyřídit, vypadat, vystavit; nakouit, sesbírat, uvést; vzít, zapojit se, rozumět (hov.), jít s, jet s, sdělit; přihodit se, představit, předvést; pokračovat v cestě, v práci, jít dál, pokračovat v tom, co dělám; zavřít, přibrat na váze; vrátit se, vrátit

příklady, jak od jednoho slovesa odvodím různými předponami řadu dalších

aus/ein/umschalten,  be/aus/dar/ein/vor/zu/nachstellen,  mit/auf/zumachen, aussuchen,  be/versuchen, be/versprechen, ab/zusagen

 

Krátké procvičení

větný rámec
Připomeňme si, případně řekněme si dopředu, že jsou důležitá tři místa v pořádku slov německé věty: první, druhé a poslední. Větný rámec znamená v podstatě to, že to co patří dohromady, je rozděleno na dvě části. Na konci věty se pak ocitnou následující části:

Ich stehe ............        auf.                    slovesa s odlučitelnou předponou
Ich gehe .............        spazieren.            složená slovesa
Ich kann .............        mitgehen.            způsobová slovesa
Ich sehe .............        kommen.             slovesa vnímání
                                                        (a další skupiny) s infinitivem.
Ich bin ..............         aufgestanden.       složené tvary: perfektum
Ich wurde .........         gerufen.               složené tvary: trpný rod

 

 

Fangen wir mit dem Text an! Das Thema müssen wir noch besprechen. Ich möchte es noch einmal versuchen. Der Zug kommt in Jičín um 7.24 an. Du musst die Uhr nachstellen, sie geht nicht genau. Er ist ein Tolpatsch, er vernichtet alles. Können Sie es mir, bitte, noch einmal erklären? Ich hole dich vom Bahnhof ab. Was verlangst du von mir? Ich möchte mir die Fotos ansehen. Mein Nachbar verkauft seinen Garten. Er behauptet, dass er kein Geld hat. Sie muss mindestens fünf Kilo abnehmen. Der Maler stellt seine Bilder in der Nationalgalerie aus. Ich steige hier aus. Peter kommt in einer Stunde zurück.

 

česky / Začněme s tím textem! To téma musíme ještě probrat. Chtěl by to ještě jednu zkusit. Vlak přijíždí do Jičína v 7.24. Musíš si seřídit hodinky, nejdou přesně. Je to mamlas, všechno zničí. Můžete mi to, prosím Vás, ještě jednou vysvětlit? Vyzvednu tě na nádraží. Co ode mne žádáš? Chtěl by si ty fotky ještě jednou prohlédnout. Můj soused prodává svou zahradu. Tvrdí, že nemá peníze. Ona musí nejméně pět kilo zhubnout. Malíř vystavuje své obrazy v Národní galerii. Tady vystupuji. Petr se za hodinu vrátí .