Geographische Namen / Zeměpisná jména
(jména měst, zemí, řek, hor atd.)

1.

Städtenamen / názvy měst

1.1
Procvičte si čtení na úplném začátku na názvech měst, pokuste se přeložit je do češtiny:

Berlin, Leipzig, Dresden, Bremen, Hamburg, Salzburg, Nürnberg, Erfurt, Hannover, Mainz, München, Potsdam, Bern, Regensburg, Stuttgart, Wien

Názvy měst jsou středního rodu a bez členu.

Výjimka: das goldene Prag
(výraz s přídavným jménem)

Použití / vzorové věty:

Jürgen wohnt in Hamburg. Peter fährt nach Dresden. Monika kommt aus  Düsseldorf.

Úkoly:
Řekněte, že dotyčné osoby pocházejí z příslušných měst.

Peter / Drážďany, Monika / Norimberk, Jürgen
/ Vídeň, Paul / Brémy, Wolfgang / Solnohrad, Uwe /  Řezno, Ute /
Kter
á města jsou německá, která rakouská, která švýcarská?
Která města jsou samostatné spolkové země (městské státy)?

Další názvy měst: Saarbrücken, Wiesbaden, Aachen, Krefeld, Halle an der Saale, Braunschweig, Rostock,

1.2
1.2.1

Tak jako v češtině máme různé Hradce, Brody a podobně, mají některá německá města podobná zakončení nebo jsou složeniny obsahující slovo –berg (hora), -burg (hrad), -stein (kámen, znamená ale hrad), -furt (brod), -stadt (město), -tal (údolí), -brücken/-bruck (most)

Radeberg, Radeburg, Freiburg, Freiberg, Nürnbeg, Würzburg, Augsburg, Darmstadt, Ingolstadt, Neustadt, Wuppertal (město v údolí řeky Wupper), Schweinfurt, Erfurt, Innsbruck, Bruck an der Leita (to je Bruck nad Litavou, v němž dobrý voják Švejk tahal sapéra Vodičku z nevěstince, když se chtěl prát s Maďary),

1.2.2

Pro některá jména německých měst máme tradiční české jméno, bohužel jsme jej mnohdy nějak „zapoměli“: Regensburg / Řezno, Potsdam / Postupim, Aachen / Cáchy, někde máme jen českou „fonetickou“ verzi -  Augsburg / Augšpurk, Magdeburg / Magdeburk.

Některá jména prozrazují slovanský původ – Chemnitz, Plauen, městské čtvrti v Drážďanech , V archivu v Drážďanech jsem dokonce našel dnes neexistující název Popowitz (kdysi nedaleko drážďanského hlavního nádraží)

některá mají své „protějšky“ na české straně hranic, např. zmíněná Chemnitz / Saská Kamenice – Česká Kamenice

„Frankfurty“ máme dva – nad Mohanem – Frankfurt/Main a nad Odrou Frankfurt/Oder, „Kolíny“ dokonce tři: český Kolín, německý Köln (Kolín nad Rýnem) a Neu-Cölln (Nový Kolín - Rixdorf), čtvrť pobělohorských exulantů v dnešní západní části Berlína (začleněno 1902).

1.3

Úkoly: Vyhledejte na mapě města Radebeul, Radeberg, Radeburg (nápověda, všechny jsou v Sasku, jsou blízko sebe, v Radebeulu žil a má muzeum Karl May, autor Vinnetoua a Old Shatterhanda)

Naučte se rozlišovat tři podobná jména: München, Mainz, Meißen (Mnichov, Mohuč, Míšeň) – ve kterém z nich žil Johannes Gutenberg, ve kterém se konaly olympijské hry, ve kterém (přes hranice „ein Katzensprung“ do Karlových Varů) se vyrábí proslulý porcelán?

Jaké české názvy mají města Bautzen, Görlitz, Zwickau (všechny nedaleko za našimi hranicemi v Sasku)?

Fragen: In welcher Stadt wurde der Buchdruck erfunden? In welcher Stadt wurde J. S. Bach geboren? In welcher Stadt lebte er (es wird die Stadt, wo sich die Thomaskirche befindet, gemeint)? In welcher Stadt wurde Porzellan erfunden? Wo lebte Richard Wagner? Mit welcher Stadt sind die Brüder Mann verbunden? Und die Brüder Grimm?

Lösung: Mainz, Eisenach, Leipzig, Dresden (Vorsicht!, nicht Meißen, obwohl sich hier die bekannte Porzellanmanufaktur befindet), Bayreuth, Lübeck, Kassel

Welche Städte sind die größten in Deutschland? Wieviel Einwohner haben sie?

Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Bremen, Hannover, Leipzig, Dresden, Nürnberg (alle mehr als 500 000 Ew.)

siehe die Web-Adresse
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Gro%C3%9Fst%C3%A4dte_in_Deutschland

Přehledná mapa s názvy měst na
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Deutschland_%C3%9Cbersichtskarte.png

2.

2.1
Ländernamen / názvy zemí

Názvy zemí (států) se řídí jak podle mluvnických pravidel (zakončení), tak podle významu slov (např. ve složeninách)

Velká část jmen zemí je středního rodu:

při zakončení na –en
ve složeninách s -land, -reich

Dänemark, Russland, Frankreich, Österreich
Polen, Bulgarien, Rumänien, Italien, Jugoslawien (bývalá), Ungarn, Bulgarien,, Schweden, Slowenien, Spanien, Litauen, Norwegen,  Tschechien

Pozor

Slowenien x die Slowakei / Slovinsko, Slovensko

Ženského rodu jsou země/státy,
které mají označení Republik, -union

nebo zakončení na –ei

die Sowjetunion (historický název)
die Slowakei

též: die Schweiz

Pozor: die Niederlande – Nizozemí, množné číslo (vlastně Länder)
Die Vereinigten Staaten – Spojené státy americké, též die USA

Důležitý je způsob vyjádření „směru“ a „místa“ (víme, že tato významová kategorie je v němčině systémová, tedy
jinak je to u názvů středního rodu, jinak ženského“ 

Střední rod                  ženský rod

Wo?                in Tschechien               in der Slowakei

Wohin?          nach Tschechien          in die Slowakei

Úkoly:
Přeložte:
Zítra jedu na Slovensko. Moje babička bydlí na Slovensku. Itálie leží na jihu Evropy. Vídeň je hlavní město Rakouska. Zurych není hlavní město Švýcarska.

Zhořelec (Görlitz) leží na státní hranici Německa a Polska. Strávili jsme celý týden ve Francii.

2.2
Názvy spolkových zemí v Německu

Jsou z velké části slova na „-en“: Sachsen, Niedersachsen, Thüringen,  Hessen, často jsou to složeniny (užívají historické názvy): Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Baden-Württenberg

„Sasko“ máme v Německu třikrát: Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen

Názvy najdete v tabulce na webu na

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland

Rozdělení na spolkové země mají rovněž v Rakousku
Oberösterreich, Niederösterreich, Tirol, Kärnten, Salzburg, Steiermark, Burgenland, Vorarlberg, Wien (neun Bundesländer, dann Bezirke)

zatímco ve Švýcarsku mají kantony:
Graubünden, Wallis, Tessin, Schwyz, Luzern, Solothurn, Zürich, Schaffhausen u. s. w.,

Jak je zřejmé, některé názvy kantonů jsou identické s městy. Další souvislosti: kantony podle jazykových oblastí (Tessin – Ticino, italská oblast, Genf – Genéve, Neuenburg – Neuchatel – francouzská oblast)

3.
Kontinente / názvy světatílů

Afrika, Amerika, Asien, Australien, Europa

Jsou středního rodu – výjimka die Antarktis

Přídavná jména
afrikanisch, amerikanisch, asiatisch, australisch, europäisch

Úkoly:
Přeložte

Frankreich ist ein europäisches Land. Botswana liegt in Afrika. Wir haben amerikanische Volkslieder gesungen. Ein Teil von Istanbul liegt in Europa und ein Teil in Asien.

4.
Weltrichtungen / světové strany

Portugal liegt im Westen Europas.

Světové strany jsou vždy mužského rodu.

Der Norden
Der Süden
Der Osten
Der Westen

Ve složeninách zkracujeme název na Nord-, Ost-, Süd-, West

Nordböhmen, Südafrika, Westeuropa, Ostböhmen, Südmähren

5.
Einwohner / Jména obyvatel

5.1
Jména obyvatel měst

Tvoří se příponou -er

Wien – der Wiener,  Prag – der Prager

  Liebe Prager und Pragerinnen! Viele Jičíner waren bei dem Festival „Jičín – město pohádky“. Der amerikanische Präsident Kennedy sagte: „Ich bin ein Berliner.“

Podobným způsobem se ostatně tvoří i přídavná jména typu „pražská šunka“

Karlsbader Filmfestspiele, die Gablonzer Bijouterie, die Prager Türme, etc.

aber! Kölnisch Wasser

5.2
Jména obyvatel zemí

jsou dvojího typu:

a) se zakončením na –er: Belgier, Italiener, Schweizer, Spanier atd.
chová se jako podstatné jméno silného skl. – 2. p. des Italieners, plurál die Italiener(O)

b) se zakončením na –e: Franzose, Brite, Grieche, Ire, Pole, Russe
chová se jako přídavné jméno zpodstatnělé, tj. ve všech pádech singuláru i plurálu koncovka
-en

(viz zvl. tabulka)

6
Die von den Ländernamen abgeleiteten Adjektive / přídavná jména odvozená od názvů zemí

Jsou příbuzná s těmito názvy, dají se (někdy s odchylkami) od nich odvodit

Albanien - albanisch
Tschechien – tschechisch
Litauen - litauisch
Belgien – belgisch

Pozor: Frankreich – französisch, Griechenland – griechisch, Lettland – lettisch, ale naopak Österreich - österreichisch
dále Polen – polnisch, Italien – italienisch

a zvláště:
die Serben x  die Sorben

Srbové (na jihu Evropy) a Lužičtí Srbové, Slované ve východní části  Německa (národnostní menšina)
Budyšin / Bautzen (česky Budyšín, vzpomeň na Budyšínský rukopis)
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bautzen_City_Limit.JPG&filetimestamp=20090313075703

Lužice je německy die Lausitz, máme Oberlausitz a Niederlausitz

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Sorben_Siedlungsgebiet_Karte.jpg&filetimestamp=20080923135453
https://de.wikipedia.org/wiki/Sorben

7
Namen der Sprachen / jména jazyků

Jsou podstatna jména, vždy středního rodu, tvarem jsou  shodná s přídavnými jmény, jsou většinou příbuzná s názvy zemí
Norwegen – norwegisch – Norwegisch
Deutschland – deutsch - Deutsch

Dávejte pozor: (podobně jako výše zmíněné)
Französisch, Polnisch, Italienisch, Portugiesisch

8
Flüsse, Berge / názvy řek, hor

8.1.1

Názvy řek jsou nejčastěji mužského nebo ženského rodu

der Rhein, der Main
die Elbe,  die Donau, die Mosel,  die Ruhr, die Oder, die Neiße, die Havel, die Saale, die Spree, die Traun

Výraz se jménem řeky, na které město leží, vypadá následovně:

Frankfurt am Main (mužský rod), Dresden liegt an der Elbe (ženský rod)

Často se používá označení: Halle/Saale = Halle an der Saale.

8.1.2

Názvy jezer a moří
se liší rodem: pozor!

der See – jezero         die See / das Meer - moře

die Nordsee, die Ostsee, das Mittelmeer
der Bodensee, der  Neusiedler See, der Mondsee, der Wolfgangsee, der Zeller See, der Thunersee, der Brienzersee

ale: die Müritz

přehled jezer v Rakousku a ve Švýcarsku

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Seen_in_%C3%96sterreich

 https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Seen_in_der_Schweiz

Úkoly:

1. Der Mondsee ist ein bekannter See in Österreich. Konstanz liegt am Bodensee. Zürich liegt am Zürichsee. Genf liegt am Genfersee. Welche Städte liegen an der Ostsee? Bremen ist ein  großer Nordseehafen.

2. Ve kterých zemích leží výše uvedená jezera?

8. 2.
Názvy hor, pohoří

Odvíjejí se často od obecných jmen: die Spitze (vrchol), das Horn (roh, ve Švýc. a Rak. Alpách), das Gebirge (pohoří)

8.2.1

Názvy hor v Čechách:
das Riesengebirge, das Isergebirge, das Erzgebirge, das Altvatergebirge, der Böhmerwald, die Beskiden, die Schneekoppe

Názvy hor v německých zemích

die Alpen, die Berner Alpen, die Zentralalpen, die Walliser Alpen, Totes Gebirge
der Großglockner, die Zugspitze,  der Pilatus, die Rigi, das Mattterhorn, der Eiger, der Mönch, die Jungfrau, der Dachstein

další slovíčka
der Aletschgletcher
der Berninapass
das Lauterbrunnental (in den Berner Alpen)

k Alpám je na Wikipedii rozcestník
https://de.wikipedia.org/wiki/Alpen

seznam sjízdných alpských průsmyků ve Švýcarsku
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_P%C3%A4sse_in_der_Schweiz

Pozor!
Jedu na hory: Ich fahre in die Berge.

8
Blbosti:

České jména některých německých  měst či jiných zeměpisných názvů jsou taky pěkné blbosti:

Bodensee – Bodamské jezero
Neusiedler See – Neziderské jezero
Regensburg – Řezno

Neexistuje žádný Nezider, podle něhož by bylo jezero na hranicích Rakouska a Maďarska pojmenováno, nanejvýš tam žil hrabě Esterházy. Překlad je jen „podle sluchu“, „správně“ by se mělo jezero tedy jmenovat „Novoosídlenecké jezero“, podobně české jméno Řezno vzniklo na základě tzv. falešné etymologie, tedy chybného výkladu slova, nikdo tam totiž nic neřeže.