Číslovky a číselné výrazy

Es war einmal ein König / Byl jednou jeden král

I.
Základní číslovky
 

eins

elf

zehn

zwei

zwölf

zwanzig

drei

dreizehn

dreißig

vier

vierzehn

vierzig

fünf

fünf

fünfzig

sechs

sechzehn

sechzig

sieben

siebzehn

siebzig

acht

achtzehn

achtzig

neun

neunzehn

neunzig

zehn

zwanzig

hundert

hundert, tausend
eine Million
die Null
eine Milliarde

ein Buch, zwei Bücher
eine Tasse Kaffe, zwei Tassen
eins plus zwei ist gleich drei

Jičín ist fünfundzwanzig Kilometer von Hořice entfernt. Ich komme in fünf Minuten. Zwei hundert Gramm Wurst, bitte. Er ist vierzehn Jahre alt.

II.
Řadové číslovky

der erste                                     Řadové číslovky se chovají jako přídavná jména.  
der zweite
                                    Vytvoříme je příponou „-te“, od dvaceti „-ste“.  
der dritte
                                     Mají samozřejmě všechny tři rody:              
der vierte
                                    der fünfte Januar, die zweite Reihe, das dritte Kind  
der fünfte
der sechste
der siebente / der siebte
der achte
der neunte
der zehnte
….
der zwanzigste
der einundzwanzigste

Datum
der vierzehnte September
den vierzehnten September
am vierzehnten September
am Freitag, dem vierzehnten September

III.

Všechny ostatní číslovky a číselné výrazy jsou odvozeny od jednoho ze dvou typů – číslovek základních nebo řadových

Zlomky
das Drittel

Zlomky jsou odvozeny od řadových číslovek příponou „-l“. Nebo prakticky od slovního základu „-tel“.

půl, půl druhého, polovina
ein halbes Kilo Kartoffeln, anderthalb Kilo, eineinhalb Kilo Zucker, die Hälfte davon

desetinná čárka

Komma
21,21
einundzwanzig Komma einundzwanzig

Násobné číslovky, násobky

jednou, dvakrát, třikrát / po prvé, po druhé, po třetí

einmal, zweimal, dreimal
zum erstenmal, zum zweitenmal, zum drittenmal

Jsou odvozeny výrazem (-mal), v prvním případě od základních číslovek, ve druhém od řadových.

Distributivní
po dvou, po třech

zu zweit, zu dritt

Jsou odvozeny od číslovek řadových

Výrazy, označující pořadí
zaprvé, zadruhé …

erstens, zweitens, drittens, viertens …

Shrnutí skoro ve verších:
nejprve, poprvé, za prvé, teprve

zuerst
zum erstenmal
erstens
erst

ernst
Max Ernst

to už je vtip – ernst = vážně, jméno patří meziválečnému surrealistickému malíři

nejprve – potom
zuerst – erst dann

Další vychytávky:

neurčité číslovky – einige, wenige, viele, alle – to by chtělo probrat v jiné kapitole (u skloňování přídavných jmen).

der zweite – druhý v pořadí
der andere – druhý (jiný)

die einen – jedni
die anderen – druzí

označování čísla dopravních prostředků / známek ve škole

Tyto výrazy jsou podstatná jména, tzn. jsou se členem a velkým písmenem.

Ich habe eine Eins bekomen. – Dostal jsem dnes jedničku.
Wir fahren mit der Drei. – Pojedeme trojkou.

die Nummer – číslo (při číslování, např. die Hausnummer)
die Zahl / die Anzahl – počet
die Menge – velké množství
eine Stange – velké množství hovorově (vlastně „štanglík“ – třeba salámu)