Průšvihy s předložkama

Na první pohled to vypadá jednoduše, předložky se učíme od začátku a víme, že „na stole“ se řekne „auf dem Tisch“ a „ve skříni“ je „in dem Schrank“, že se předložky pojí buď se třetím pádem nebo se čtvrtým a nebo s třetím/čtvrtým pádem podle toho, zda jde o směr či o stav (ve skříní / do skříně, in dem Schrank / in den Schrank). Pár předložek se pojí s druhým pádem (třeba während – během).

Ono ale každou předložku nemůžeme automaticky překládat jedním slovem.

Největší průšvihy jsou s předložkami 

na, za

na
na stole (místo) – auf dem Tisch
na stůl – auf den Tisch
na stěně, tabuli – an der Wand, an der Tafel
na stěnu, tabuli – an die Wand, an die Tafel
na zítřek (věci, příprava) – für morgen (hovorově též auf)
na party, operaci – zur Party, zur Operation
na něco, na co? (účel) – zu etwas, wozu?

na gymnáziu, na vysoké škole (instituce, povolání ) – am Gymnasium, an der Hochschule
na něco myslet, vzpomínat si (vazby sloves) – an etwas denken, sich an etw. erinnern
na den přesně – auf den Tag genau – idiomy / ustálené obraty

za
za skříní, domem (=vzadu) – hinter dem Schrank, hinter dem Haus
za stolem (u stolu) – an dem Tisch
za dvě hodiny (časový údaj) – in zwei Stunden
za tebe (místo) – für dich

Podobně mohou mít různý význam i jiné předložky

u
u okna, u vchodu – am Fenster, am Eingang
u strýčka – bei dem Onkel
bitva u Lipska – Schlacht bei Leipzig
Horka u Staré Paky – Horka bei Stará Paka
restaurace „U tří koček“ –  Gaststätte „Zu drei Katzen“
u všech čertů – zum Teufel!

v
v místnosti (místo) – in dem Zimmer
v pátek (čas) – am Freitag
v zimě – im Winter
v pět hodin, v tuto dobu – um fünf Uhr, um diese Zeit
v poledne – zu Mittag
ve dne (za světla) – bei Tag
v pořádku (ustálené vazby) – in Ordnung

z
z divadla – aus dem Theater
z tašky – aus der Tasche
z počátku – von Anfang an
jeden z nás – einer von uns
z poloviny (míra) – zur Hälfte
mít radost z něčeho (slovesná vazba) – sich über etwas freuen
strach z něčeho – Angst vor etwas

Tak pojď k tabuli. Also komm an die Tafel.
A ještě jednou to všechno napiš! Und schreib alles noch einmal!

Žádný strach. Keine Angst
.