Německé katedrály

Dóm v Cáchách

30.01.2011 18:25
Dóm v Cáchách je příklad architektury, na níž jsou na první pohled patrné stylové proměny staletí. Biskupský kostel biskupství v Cáchách, jehož patronkou je sv. Maria, sestává z několika dílčích staveb. Oktogon karolínské renesance (obnovy - karolingische renovatio) ve středu,...

Dóm v Řezně

30.01.2011 13:08
  Řezno je architektonicky a urbanisticky pozoruhodné tím, že je to dochovaný celek středověkého velkoměsta ve střední Evropě. Tato celistvost i způsob, jak se z historického města proměnilo v moderní evropské sídlo, byly důvodem, proč je Řezno zapsáno jako světová kulturní památka...

Dóm ve Frankfurtu n. Mohanem

30.01.2011 12:37
  Císařský dóm svatého Bartoloměje je největší sakrální stavba ve Frankfurtu nad Mohanem. Jakožto bývalý volební a korunovační kostel římsko-německých císařů je dóm jedním z nejvýznamnějších staveb německých dějin. V 19. století představoval symbol národní jednoty. Dnešní stavba je...

Kolínský dóm

29.01.2011 12:48
  Kolínský dóm je římsko-katolický chrám pod patrociniem sv. Apoštola Petra. Arcibiskupská katedrála byla do roku 2009 rovněž farním kostelem náboženské obce dómu. Od roku 1996 je kostel zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Důvodů, proč chci pojednat o tomto chrámu...