Dóm v Řezně

30.01.2011 13:08

 

Řezno je architektonicky a urbanisticky pozoruhodné tím, že je to dochovaný celek středověkého velkoměsta ve střední Evropě. Tato celistvost i způsob, jak se z historického města proměnilo v moderní evropské sídlo, byly důvodem, proč je Řezno zapsáno jako světová kulturní památka UNESCO. Význam města, daný tím, že Řezno představovalo významné náboženské, duchovní i politické centrum, a poloha města nedaleko českých hranic jej předurčovala k významným vazbám k naší zemi.

Na jednom webovém portále je Řezno případně označeno jako „(kamenný) most do Čech“. Uvádí se zde, že „město s klášterem Sv. Jimrama se jako sídlo řezenského biskupství, založeného 739, stalo výchozím bodem misijní činnosti směřující na území Čech a Moravy. Vedle biskupského sídla se v Řezně nacházela i císařská falc, město tedy bylo současně církevním i světským centrem.“ Stránky uvádějí celou řadu historických událostí, např. pokřtění čtrnácti českých knížat na dvoře krále Ludvíka Němce, podstatné přispění řezenského biskupa Wolfganga k založení pražského arcibiskupství, ale také rovněž skutečnost, že z dnešního čtvrtého největšího města v Bavorsku vedly důležité obchodní stezky přes Regen a Všerubský průsmyk do Čech, a vzhledem k tomu, že kamenný most byl jediným přechodem přes Dunaj, představuje Řezno také obchodní most mezi Bavorskem a Čechami. Tento most byl rovněž vzorem pro pražský Juditin most. Musím ovšem – poněkud vlastenecky – říci, že pražský Karlův most je krásnější.

V původně keltském městě, později římském Castra Regina, středověkém zázraku Německa, nalezneme celou řadu památek. Katedrála sv. Petra, řezenský dóm, je nejvýznamnější stavbou gotické architektury jižního Německa. Už kolem roku 700 zde stál první biskupský kostel, který byl místem posledního odpočinku svatého Erharda. Biskupství zde zřídil svatý Bonifacius. V pozdním 8. či 9. století zde byl postaven karolínský dóm. Ve 12. století kostel dvakrát vyhořel. V roce 1273 začíná po požáru města (pravděpodobně kolem roku 1250) stavba nového dómu, plány ve stylu vrcholné gotiky jsou počátkem historie budování završené v roce 1520. Proměny samozřejmě pokračují, věže jsou dostavěny – včetně helem – a křížení je dokončeno teprve v roce 1870/72. V roce 2006 byly dokončeny restaurátorské práce na západním portálu.

Dóm je dnes sídlem chlapeckého pěveckého sboru Řezenští vrabci (Regensburger Domspatzen). Tak jako v řadě jiných monumentálních církevních staveb i tato má nové varhany. Stroj, který patří dokonce k těm nejnovějším (byly postaveny v roce 2009), má řadu prvenství.  Se svými 80 rejstříky a čtyřmi manuály představují největší volně zavěšené varhany (označované v němčině „vlaštovčí hnízdo“) na světě. Konstrukce, na které varhany  spočívají váží sedm tun a celková váha je 36,7 tun.

https://de.wikipedia.org/wiki/Regensburger_Dom https://www.hdbg.de/boehmen/treffpunkte/treffpunkte-texte-cz/treffpunkt-regensburg.htm
https://www.kampocesku.cz/view.php?cisloclanku=2010010075
https://www.svetadily.cz/Zpatky-do-minulosti.php

Zpět