Henryk Szeryng

17.11.2011 06:21

Henryk Szeryng
světoví houslisté

Henryk Szeryng (1918-1988) je mexický houslista polsko-židovského původu. Jeho matka jej v útlém věku začala učit hrát na klavír, chlapec dal nicméně přednost houslím. Bronislav Huberman (zde o něm článek huberman/) jej doporučil ke studiu u Carla Flesche v Berlíně. Zde pobýval v létech 1928-1032, debutoval v roce 1933. V roce 1935 hrál sedmnáctiletý houslista ve Varšavě pod taktovkou Bruno Waltera houslový koncert Ludwiga van Beethovena. Následovalo studium u Nadii Boulanger v Paříži.

Po vypuknutí druhé světové války se Szeryng přihlásil jako dobrovolník do polské armády na francouzském území a stal se spojovacím důstojníkem. Na základě jeho jazykových znalostí (mluvil osmi jazyky) pracoval jako překladatel pro polskou exilovou vládu. Často koncertoval před spojeneckými vojsky a dával koncerty po celém světě. V roce 1946 získal mexické státní občanství. Po uzavření kariéry aktivního umělce v roce 1954 se zaměřil Henryk Szeryng na práci pedagoga. Jeho debut v New Yorku mu přinesl velký ohlas. Zemřel v německém Kasselu v roce 1988.
Szeryng pořídil řadu zajímavých nahrávek, například kompletní řadu Bachových houslových sonát a partit, některé Beethovenovy a Brahmsovy sonáty – s klavíristou Antonem Rubinsteinem, a množství komorní hudby.
Szeryng vlastnil významné housle,  například Guarnerky „Le Duc“, Stradivariho „Krále Davida“. Na první z nich hrál nejčastěji, ty druhé věnoval státu Izrael.

Info

https://www.thirteen.org/publicarts/violin/szeryng.html
Muzika

Ludwig van Beethoven, Sonáty pro housle a klavír / klavír Ingrid Haebler
https://www.musicme.com/#/Henryk-Szeryng/albums/Beethoven:-Violin-Sonatas-%22Spring%22,%22Kreutzer%22,-Etc.-0028946815229.html
Johannes Brahms, Houslový koncert a Koncert pro housle a violoncello / vcello  János Starker
https://www.musicme.com/#/Henryk-Szeryng/albums/Brahms:-Violin-Concerto-concerto-For-Violin-&-Cello-0028946817223.html

Hudba Johannese Brahmse k obrazům Keese van Dongena (holandského fauvisty, nar. 1877, zemř. 1968)
https://www.youtube.com/watch?v=3xQ0TbToSPo

Brahmsovo klavírní trio č. 1 (části)
https://www.youtube.com/watch?v=o8KzWOsCYTo
https://www.youtube.com/watch?v=T4LzSerED00&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=HJb9KGSctAw&feature=related
 

Zpět