Bronisław Huberman

10.11.2011 05:43

Bronisław Huberman
světoví houslisté

Bronisław Huberman byl polský houslista. Žil v letech 1882-1947. Zázračné dítě pocházelo z polské židovské rodiny, v šesti letech se naučil hrát na housle a o rok později již veřejně koncertoval. Vystoupil s obtížným Spohrovým houslovým koncertem.  V deseti letech se stal žákem věhlasného berlínského houslového pedagoga Josepha Joachima. Brzy koncertoval po celé Evropě, hrál na housle Stradivari, které mu velkoryse poskytl mecenáš hrabě Jan Zamoyski. Spolupracoval s jinými prominentními hudebníky, jako violoncellistou Pablem Casalsem a klavíristou Ignazem Friedmanem.

Huberman byl považován za jednoho z nejvýznamnějších houslistů první poloviny 20. století. Byl znám svými velice individuálními interpretacemi houslové literatury. Hrát na housle znamenalo pro Hubermana boj za lepší svět. Jeho nahrávka houslového koncertu P. I. Čajkovského dodnes má dodnes platnost vzorového snímku, zatímco jeho interpretace Mozartových děl jsou v mnohém sporné.

V politickém smýšlení zastával myšlenku spojené Evropy a samostatného židovského státu v Palestině. Poté, co Hubermana v roce 1933 pozval dirigent Wilhelm Furtwängler ke spolupráci s Berlínskou filharmonií, odmítl s výrazně politicky profilovanou odpovědí ve veřejném dopise, který otiskl světový tisk. V roce 1935 založil Huberman Palestinský orchestr, z něhož vznikl v roce 1948 Izraelský filharmonický orchestr. Stradivariho housle, postavené v roce 1713, byly Hubermanovi v roce 1936 ukradeny z šatny pro umělce, a zůstaly v majetku potulného muzikanta, který krádež přiznal své ženě teprve na smrtelné posteli v roce 1985. Teprve v roce 2001 se podařilo Joshua Bellovi získat housle zpět.

Nahrávky, které jsou dostupné na webu, mají atmosféru starých časů, jsou u nich i zajímavé komentáře.

V článku byly použity informace z webové stránky
https://de.wikipedia.org/wiki/Bronis%C5%82aw_Huberman


Info
https://en.wikipedia.org/wiki/Bronis%C5%82aw_Huberman
https://www.huberman.info/
https://pronetoviolins.blogspot.com/2011/01/huberman.html

Muzika
N. Paganini, La campanella (1826, 3. věta z houslového koncertu h-moll)
https://www.youtube.com/watch?v=1Ouqa2L1OjM&feature=related
P. I. Čajkovskij, Melodie
https://www.youtube.com/watch?v=AfncYXxjwbc&NR=1
Alexandra Zarzyckého (1834-1895) Mazurka, op. 26
https://www.youtube.com/watch?v=z7LAk6JXFBo&feature=related
Mendelssohnův houslový koncert, 3. věta
https://www.youtube.com/watch?v=LXIBVNK_4bs&feature=related
Pablo Sarasate, Romanza Andaluza (Španělský tanec č. 3), op. 22
https://www.youtube.com/watch?v=O9M3znlOA90&feature=related
Fryderyk Chopin, Nocturno op. 9, č. 2
https://www.youtube.com/watch?v=ByhwHJ5nRv0&feature=related
 Max Bruch, Kol Nidrei
https://www.youtube.com/watch?v=pIrwaWojB78
(skladba byla původně napsána pro violoncello, pro srovnání v originálním znění v podání Pabla Casalse:)
https://www.youtube.com/watch?v=SJss7GBagiw&feature=related
Franz Schubert, Ave Maria, nahráno 1930
https://www.youtube.com/watch?v=YgNq0WOd9B4&feature=related

 

Zpět