dokumentace při příležitosti deseti let let působení Fidle / materiály ke koncertu a pro cédéčko pro přátele Fidle

 

Pozvánka
 na
představení, pořádané při příležitosti 
desetiletého působení

Fidle

 které se koná 19. října 2007 v 19.00 hod. v jičínském
K-klubu

 Koncert a setkání zpěváků, muzikantů a herců, příznivců a přátel Fidle, lidové písně a lidové hudby, kteří – ať už s námi na jevišti či jako věrní posluchači v hledišti, ochotou tak či onak pomoci, i dobrým slovem - spoluvytvářeli historii souboru, a tedy
rovněž kulturní tradice našeho kraje, Českého ráje a Podkrkonoší.

Na programu večera budou písně z více než deseti autorských pořadů Fidle, promítání krátkých dokumentů (film, prezentace), a jistě i – jak míváme ve zvyku – nějaké překvapení.

Přijměte tedy naše osobní pozvání, budeme se těšit. 

Lenka Krausová – umělecká vedoucí souboru
Jan K. Čeliš – předseda hudebního sdružení
zpěváci a muzikanti Fidle

 V Jičíně a v Lomnici n. Popelkou, 18. září 2007

 (text pozvánky na koncert 10 let Fidle v jičínském K-klubu)

 

10 let Fidle

Přátelé se mají scházet. Ti, které něco sbližuje, společné zážitky, příhody, společný zájem upřený k tomu, co je předmětem jejich zaujetí. Hudební spolek je společenství lidí, které spojuje čas strávený ve zkušebně i na pódiu, čas strávený v jednu chvíli v jednom sále společně s publikem, kdy pociťují společnou radost z hudby. To jsou přátelé hudby. Zaokrouhlený čas kalendáře je zvláštní příležitostí vyvolat vzpomínky na tyto okamžiky.

Dnes se scházejí současní zpěváci a muzikanti Fidle s těmi, které vedly jejich životní cesty někam jinam, z dosahu působení souboru, (i když někteří z nich se zase po čase vracejí), s těmi, s nimiž se potkali na jevišti na tom či onom společném projektu, i s těmi, kteří se těšili na nový pořad a s nimiž jsme se pravidelně setkávali v hledišti.

Přestože na běžném vystoupení je nás vždycky tak do tuctu (je tomu tak i v dnešním programu), spočítáme-li všechny, kdo do řečeného společenství patří, je to úctyhodné číslo. I když to vlastně není dlouhá doba, za těch deset let došlo opravdu k řadě proměn. Vedle čtyřech z nás, kteří ve Fidle hrajeme a zpíváme od začátku, se v souboru vystřídalo přes třicet zpěváků, instrumentalistů či herců, přizvaných třeba i jen do jednotlivých pořadů. K nejvýraznější změně došlo v roce 2000, kdy se obměnila takřka polovina souboru a změnilo se i nástrojové obsazení, v roce 2004 došlo ke druhé velké přestavbě.

Výčet tohoto okruhu přátel hudby by nebyl úplný, kdybychom do něj nezahrnuli všechny ty, kteří s muzikou Fidle realizovali nějaký společný projekt či je pozvali jako hosty, ty, jimž Fidle hrálo na vernisážích výtvarníků, vědeckých konferencích či jiných příležitostech nejčastěji regionální či místní kultury, ať již to byly vystoupení jiných souborů v místě i v kraji, pořady kulturních institucí, tedy muzeí. Hráli jsme dokonce i na svatebním obřadu.

V dlouhé řadě opakované spolupráce z hudebních spolků nechybějí folklórní soubor Český ráj (Jičín), pěvecké sbory Foerster (Jičín), Jizeran (Semily) či Jizerka (Semily), Collegium musicum „Český ráj“ (Lomnice n. Pop.), dětský folklórní soubor Špalíček (Lomnice n. Pop.), orchestr KSOKrM (Semily), z pořádajících organizací pak prakticky všechny kulturní instituce v Jičíně (zvláště K-klub, Kulturní zařízení města Jičína, Knihovna Václava Čtvrtka), řada škol v Jičíně (Lepařovo gymnázium, Masarykova obchodní akademie, ZUŠ), ale i v jiných městech, nejrůznější spolky či organizace např. v Miletíně, Valdicích, Turnově, Železnici, Sobotce, Jilemnici, atd. atd. Ona místa vytvářejí jakousi magickou mapu, neboť génius loci toho kterého místa vystoupí, oživen hudbou, tak jako v noci nasvícená kulturní památka. Zvláštní kapitolu užší symbiózy představuje z řady příčin festival „Jičín – město pohádky“ a rozhodně bych nechtěl zapomenout také na Město Jičín, které Fidle přizvalo k některým projektům, naposledy k prezentaci Jičína jako Valdštejnova města.

To byl dlouhý, byť maximálně zestručněný výčet. Na jeho konci, nicméně místě nejčestnějším, je však – jak zmíněno - publikum, posluchači, tedy Vy, ať jste již zavítali na koncert Fidle náhodně, při nějaké příležitosti, nebo sledujete naše snažení a sdílíte naši radost z muziky a ze zpěvu po oněch deset let.

 Všem, kteří patříte k přátelům hudby a přátelům Fidle, patří dík. Za to, že jste přišli, za potlesk, za podporu slovem i skutkem. Připomeňme si dnes to společné. Čtenář si v příloze může přečíst něco z toho ve stručné historii souboru a ve fragmentech textů, které již byly publikovány v programech, novinách nebo i zůstaly v poznámkách v počítači.

Přejeme pěkný večer.

Jan K. Čeliš
zpěváci a muzikanti Fidle

(úvodní slovo ke koncertu v K-klubu) 

 

Fidle / 10 let

1997

Soubor Fidle vznikl v lednu 1997 z členů právě zaniklé Malé Muziky a poprvé vystoupil na udílení Jivínského Štefana v úterý 25. února 1997 v jičínském K-klubu v obsazení Marie Chrástová a Petra Zajíčková zpěv, Jan K. Čeliš housle, Lenka Krausová viola a Zdeněk Vágner kontrabas. Původní hudební materiál, v té době již připravený pro duo Holenku (Honza/Lenka) přepracovala Lenka Krausová pro nové obsazení a rozšířila o další písně. Celý pořad "Pod dubem, za dubem" ("Písničky o Jeníčkovi"), měl premiéru, podobně jako pak pravidelně takřka všechny ostatní, na kulturním festivalu "Jičín - město pohádky".

Vystoupení při různých příležitostech, na několika vernisážích (Alexandra Klubalová, Miroslav Houra) či svatbách (Karel Nohava a Kateřina Krásenská), s profesionálními muzikanty Martinem Kaplanem a Josefem Fialou, na "Poctě lidové písni" spolu s pěveckým sbory Foerster (Jičín) a Jizeran (Semily) či na společném koncertu s dětským souborem Špalíček, který na ZUŠ Lomnice nad Popelkou založila Lenka Krausová.

Program z krajových sbírek, uváděný v první verzi jako "Rozmarné koledy" a v dalších letech jako "Vánoce s Fidle", popř. "Šel jsem na koledu", naplnil budoucí pravidlo každoroční realizace dvou pořadů - jednoho tematického a druhého vánočního. Obsazení souboru se rozšířilo. Miroslav Havel po Novém roce nezůstal, Eva Mikulová ano.

1998

V druhém tematickém pořadu, nazvaném Bláznivé písničky a uvedeném v předpremiéře v srpnu 1998, rozšiřují řady Fidle Pavel Hrdina, Tomáš Kozel a Karel Jakubů. První z nich s Fidle ještě několikrát vystoupil (např. o Vánocích 1999), druhý se po osmi letech vrátil. Ze spolupráce s třetím z nich, začínajícím profesionálním zpěvákem (v Musice bohemice Jaroslava Krčka) vznikl z potřeby hrát rovněž klasickou hudbu další soubor, jehož jádro vytvořili členové Fidle a jehož vedení se Karel ujal - Komorní symfonický orchestr Krkonošského metra (KSOKrM).

"Fidle, sdružení pro hudbu", naplňuje program svého programového prohlášení účastí na nejrůznějších projektech, v tomto roce např. vystoupením na Lékařském sympóziu v Sedmihorkách, na vernisáži fotografií Pavla Charouska, v "Podvečeru s lidovou písní" na Arkádovém nádvoří jičínského zámku, účastí na koncertu k 45. výročí založení souboru Český ráj, slavnostním podvečeru festivalu JMP aj.

Vánoční program (letos společně s Foerstrem) a vystoupení v dalších letech obohatila Monika Devátá širokým rejstříkem zobcových a příčných fléten.

1999

Rok jsme zahájili studiem archivních materiálů ve Starých Hradech (rukopisná pozůstalost J. Horáka).

V novém pořadu Rozvij se, rozvij byl akcent na humor a šibalství krátkých žertovných písniček minulého pořadu přesunut na melodičnost písní o lásce. Řady souboru rozšířila Věra Moravcová, takže Fidle mělo tři zpěvačky do doby, než se Petra Zajíčková odstěhovala. "Spojovací muzika" byla jedním z několika skladatelských epizod Jana K. Čeliše. Festivalová premiéra se konala v jičínském K-klubu, repríza byla uvedena jako pocta dr. Milanu Ročkovi, který založil dětský hudební folklór v Jičíně.

Vánoční koncerty realizovány v úzké spolupráci s regionálními soubory: lomnickým spolkem Collegium musicum "Český ráj" (umělecký vedoucí doc. Jiří Zahradník), který se zabývá systematicky dílem Fr. Doubravského (nahrávky v hudební režii Zdeňka Zahradníka) a v němž působí rovněž někteří členové Fidle, či semilským dětským sborem Jizerka (vedou Alena a Václav Brádlovi). Ze společného koncertu Jizerky, Jizeranu, KSOKrMu a hudebníků Fidle v Bozkově vznikla nahrávka.

V záznamech o souboru se uvádí letos celkem třicet zkoušek, zprvu několik v Železnici u Zajíčků, nejvíce ve Valdicích u Krausů. V příštích letech se postupně přesouvají do Lomnice nad Popelkou, nejdříve do Husova sboru, později do ZUŠ. Do Lomnice to mají všichni, ať už z Jičína či později také z Veliše a na druhé straně z Košťálova a Semil zhruba stejně daleko, a Fidle zde nachází spolehlivé zázemí. To je ještě zřejmější v době, kdy se Lenka Krausová stane ředitelkou školy.

2000

Pestrý rok začal vernisáží výstavy Sdružení podkrkonošských výtvarníků. O dvou únorových nedělích byl pořízen hudební záznam zachycující zvuk kapely před ohlášeným odchodem Evy Mikulové. Následovalo pozvání na slavnostní koncert ke 140. výročí založení Jizeranu, vernisáž obrazů Věry Hörstové a především květnový zájezd do Wijku bij Duurstede, družebního města Jičína, při příležitosti oslav 700 let založení holandského města. Na Týdnu české kultury Fidle několikrát vystouilo.

Na podzim se soustředila příprava na koncert "Fidle a hosté" v Porotním sále. Hosté: Dětský folklórní soubor Špalíček, Smíšený pěvecký sbor Jizeran, Dívčí pěvecký sbor ZUŠ Jičín a sólisté Radmila Makovcová, Mária Zaciosová, Pavel Hrdina a Libor Zikeš.

S vánocemi došlo v souboru k další změně v nástrojovém obsazení. Za Moniku Devátou, která odjela studovat barokní flétnu do Solnohradu, se ujaly flétnových partů Ivana Čapková a Květa Kopecká. Program lidových koled byl obohacen o skladby J. I. Linka a původní skladbu Lenky Krausové, k recitaci básně Štědrý večer K. J. Erbena jsme přizvali Kristýnu Matějkovou.

2001

Práce s regionálními prameny se rozšířila o sbírku semilského regionálního historika, muzejního pracovníka a sběratele Rudolfa Hlavy, jeho záznamy byly podnětem pro pořad Proč bychom veselí nebyli. Měl dosud největší počet repríz, tedy šest, nepočítáme-li vedle samostatných koncertů i dílčí vystoupení, například na kulturním večeru pro Masarykovu obchodní akademii v Jičíně či na slavnostním večeru ZŠ F. L. Riegera v Semilech. V Miletíně byl ale rovněž - vzhledem k repertoáru, který obsahoval a v souvislosti s básníkovým výročím - reprízován i pořad Rozvij se, rozvij - jakožto "Pocta Erbenovi".

Pokračují i změny v obsazení. K druhým houslím (na místo Evy Mikulové) se přemístila Lenka Krausová, violu převzala její žákyně Lída Zahrádková. Do souboru přichází Lucie Kunstová (Lomnice n. Pop.), rovněž žákyně lomnické ZUŠ. Na některá vystoupení, a především na Vánoce s Fidle 2001, se rozrůstá soubor na jedenáct, tedy na více než dvojnásobek původního počtu hudebníků a zpěváků. S Hankou Červenkovou z Veliše, v té době ještě studentkou Lepařova gymnázia v Jičíně, která střídá housle a violoncello, má Fidle čtyři zpěváky a sedm instrumentalistů.

Na vánočních koncertech vystupuje rovněž společně s KSOKrMem v Jánských lázních (pořádal pěvecký sbor Záboj), samostatně - vedle obvyklých míst - také v obřadní síni zámku Staré Hrady. Vánoční písně se rovněž linou na rozhlasových vlnách, vánoční rozhovor s Fidle v pořadu "Na návštěvě" (připravila redaktorka Českého rozhlasu Vlaďka Matějková).

2002

Karol Bílek nás při koncertu v obřadní síni zámku Staré Hrady, kam nás pozval, upozornil, že ve zdejším archivu se nachází pozůstalost Amálie Kutinové, matky Marie Kubátové. Přepis textů a dalších materiálů a úpravy dvanácti písní se, spolu s "vojenskými písněmi" (V Jičíně troubili), staly základem nového pořadu Secmazec. Byl uveden šestkrát. Na vernisáži knihy Jaroslava Křapky "Prauda praudoucí" ve foyeru Okresního archivu v Semilech citoval autor z dopisu M. Kubátové, ve kterém se jeho pisatelka pochvalně zmiňuje o našem jičínském vystoupení.

Na konci roku vystupovali v Jičíně Chinaski s názvem Sekec mazec. V textové dokumentaci pořízené k pětiletému působení Fidle Jan K. Čeliš poznamenal, že vzhledem k tomu, že Michal Malátný je též absolventem jičínského gymnázia, "je podezření, že došlo k jakémusi průsaku informací".

2003

Rok ve znamení zahraničních cest. Ve Wijku bij Duurstede jsme festivalu Wijk kleurrijk zahráli Bláznivé písničky.

Jiný posun představovalo multimediální vystoupení České vánoce v Schauenburgu v SRN, partnerském městě města Semily, ve kterém bylo vánoční téma prezentováno českými lidovými koledami v podání Fidle a předtočenými filmovými sekvencemi Vladimíra Kubíka, některými z nich s Fidle na Dlaskové statku. V Schauenburgu s Fidle vystupovala Jana Konopásková, žákyně Moniky Deváté, v tu dobu studentka teplické konzervatoře. Lídu Zahrádkovou zastoupila její sestra Veronika (prohodily si ovšem party houslí a violy s Lenkou). Součástí vystoupení se od té doby stal i "koledníček", zprvu loutka z valdického loutkového souboru, posléze Honza, kterého vodil jako své alter ego Jan K. Čeliš na festivalových prostranstvích JMP. Na zámek Staré Hrady se Fidle vrátilo s pořadem Bláznivé písničky "dvě", zajímavá byla i dramaturgická návaznost vystoupení Fidle ve Valdštejnské lodžii, jímž byl zakončen pohádkový průvod se světýlky.

2004

Pořad "To nejlepší z Fidle", premiérovaný o Pohádce na Arkádovém nádvoří jičínského zámku, nebyl samozřejmě motivován snahou vybrat a předvést "the best of", jak tomu bývá u laciných cédéček, toto vysvětlení v programu mělo být jen veselou ironií. V pozadí záměru byla skutečnost, že s novými projekty a dost často se měnícím obsazením kapely nastává situace, že není k dispozici stálý program, podobný playlistům tanečních kapel. Výběr ze starších pořadů byl při extrémním vytížení Lenky Krausové (studium, práce s oslavami výročí lomnické školy etc.) zároveň řešením, kdy stačí "oprášit starší věci"; samozřejmě že to zdaleka tak není, musí se přepsat úpravy skladeb, musí se je naučit noví členové atd.

Právě v tomto roce proběhla důkladná přestavba souboru. S odchodem Lídy Zahrádkové, dnes Rejlkové, k mateřským povinnostem, se Lenka Krausová se vrací ke své viole a ke druhým houslím přichází Monika Kubánková, která je s repertoárem Fidle dost dobře obeznámená ze Špalíčku, a tedy jej zvládne na pár zkoušek.

Přicházejí rovněž nové pěvecké síly Radek Štaff a Jana Hrdličková, na vánoční koncerty vypomůže flétnistka Jitka Benešová. Později se od dětí znovu vrací Věra Moravcová.

"To nejlepší" našlo svoje odpovídající prostředí v Hádankářském království pohádkového festivalu. Také Fidle přišlo s hádankářskou soutěží pro děti, které dostaly za odměnu malé knížečky místních pověstí.

2005

V lednu ještě "dobíhá" vánoční program v tříkrálovém koncertu ve Studenci. V roce 2005 se Fidle připojuje k nově založené tradici Májových nedělí v zámeckém parku, kde uvádí výběr z pořadu pijáckých písní s pozdějším názvem Hejdum dá. Celý program uvede na festivalu "Jičín - město pohádky" opět na Arkádovém nádvoří. Do programu je zařazena i lidová Opera o ožralci v obsazení smyčců a klavíru (Jan K. Čeliš) a trudné písně z třicetileté války. Úspěch sklidily dvojhlasé písně Radka Štaffa a Karla Jakubů. Pořad byl uveden rovněž v Semilech (v Okresním archivu), v Lomnici nad Popelkou byl zařazen do koncertní řady při příležitosti oslav 60. výročí založení Základní umělecké školy.

2006

Nový pořad má název Zvířata v písních, tématicky se těsně váže k zadání pohádkového festivalu v tomto roce. Dochází k dalším změnám v obsazení souboru, odcházejí obě flétnistky: Květa Kopecká, provdaná Trnková, se stěhuje z Jičína, Ivana Čapková, zůstává - než se (do vánočního programu) vrátí - doma s malým Honzíkem, nastálo přichází Tomáš Kozel. Cesta do družebního města Jičína Erbachu v Hessensku (SRN).

2007

Pořad Devatero řemesel je uveden v několika podobách, na pohádkovém festivalu společně s dětským souborem Špalíček, se kterým mělo Fidle jedno z prvních společných vystoupení. Děti ze Špalíčku rovněž prokládaly písně Fidle recitací. Smluvně už sjednané vystoupení v Paláci kultury v Praze agentura vypověděla, v hlavním městě si Fidle přesto zahrálo, totiž na prezentaci města Jičína ve Valdštejnské zahradě. Pražská lodžie je trochu větší než ta jičínská, ze tří vévodových měst (ještě Cheb a Frýdlant) byl prý Jičín nejúspěšnější (hravé představení jičínské krajiny z dílny R. Smolíka a jičínského muzea). Vystoupení v Robousích při příležitosti 650 let obce.

Rozšíření zvukových možností , vedle dosavadních lidových nástrojů jako famfrnoch či malé bicí nástroje nově trumšajt, velký buben. V srpnu bylo Fidle společně s Podkrkonošským symfonickým orchestrem na soustředění ve Velké Lhotě u Telče. Příprava vystoupení a materiálů k desetiletému výročí.

Pořady Fidle

Pod dubem, za dubem (Písničky o Jeníčkovi) 1997
Rozmarné koledy (1997)
Bláznivé písničky (1998)
Vánoce s Fidle (1998)
Rozvij se, rozvij (1999)
Fidle a hosté (2000)
Proč bychom veselí nebyli (Písně ze sbírky Rudolfa Hlavy) (2001)
Secmazec (Pocta A. Kutinové) (2002)
Bláznivé písničky "dvě" (2003)
To nejlepší z Fidle (2004)
Hejdum dá (2005)
Zvířata v písních (2006)
Šel jsem na koledu (2006)
Devatero řemesel (2007)
10 let (2007)

Ve Fidle zpívali a hráli

Jitka Benešová, flétny, žákyně Moniky Deváté,
ve Fidle účinkovala v pořadu Vánoce s Fidle v roce 2004

Ivana Čapková, flétny, ve Fidle od roku 2000 dosud, kromě krátkého přerušení s malým Honzíkem v loňském roce, zpracovala webové stránky Fidle; vystudovala Fakultu managementu a informatiky v Hradci Králové, učí na ZŠ F. L. Riegra v Semilech (v současnosti na mateřské dovolené), bydlí v Lomnici n. Pop.

Jan K. Čeliš, housle, předseda hudebního sdružení a autorská spoluúčast na pořadech Fidle, hudbě se věnuje celoživotně v různých jejích oblastech, od poloviny šedesátých let hrál na housle a klávesové nástroje v souborech se zaměřením na vážnou a rockovou hudbu či hudbu jiného stylového zaměření, věnoval se odborně i autorsky výtvarnému umění, krajině, v posledních dvaceti letech též regionální kultuře (festival "Jičín - město pohádky"), bydlí a pracuje (na Lepařově gymnáziu) v Jičíně

Hana Červenková, na housle a violoncello hrála s Fidle v letech 2001 až 2003 (2004), jako houslistka a členka organizačního týmu působí rovněž
v Podkrkonošském symfonickém orchestru, maturovala na Lepařově gymnáziu v Jičíně, studuje archivnictví na FF UK Praha

Monika Devátá, flétny, ve Fidle v letech 1998 až 2000, po absolutoriu pardubické konzervatoře (u prof. J. Höniga) studovala barokní zobcovou flétnu v Praze, Salzburgu, Lipsku aj., dnes učí mj. na Konzervatoři v Plzni, v době působení ve Fidle učila na ZUŠ v Jičíně, kde vychovala celou řadu flétnistek, které působily ve Fidle, bydlela v Železnici a Jičíně, rozvíjí bohatou hudební činnost,

Jana Hájková, dnes Loudová, si zazpívala na jednom z prvních koncertů Fidle v r. 1997

Miroslav Havel, flétna a zpěv v prvním vánočním programu Fidle, hru na flétnu učil též na ZUŠ
v Lomnici n. Pop., tam dnes bydlí a pracuje

Pavel Hrdina, zpěv, v souboru účinkoval od prvního do druhého vánočního programu a v pořadu Fidle a hosté, tedy v letech 1997 až 1998 a v roce 2000, vystudoval češtinu a hudební výchovu na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, vede dětský pěvecký sbor Červánek na ZŠ v Lomnici
n. Pop., kde též bydlí

Jana Hrdličková, ve Fidle zpívá od roku 2004, je členkou smíšeného pěveckého sboru Foerster; absolventka Lepařova gymnázia v Jičíně, studentka Univerzity Pardubice, Fakulty zdravotnických studií, obor porodní asistentka

Marie Chrástová, zpěv, zakládající členka, působila ve Vysokoškolském uměleckém souboru, Brixiho akademickém souboru a dalších komorních tělesech v Praze, dnes sólistka pěveckého sboru Foerster v Jičíně, jako interpret lidové písně vystupovala v jičínských folkórních souborech Český ráj a Malá Muzika, které představují základní linii této tradice v Jičíně

Karel Jakubů, zpěv, příležitostně též housle, ve Fidle od roku 1998, souběžně studoval zpěv
u V. Zítka na Konzervatoři Pardubice, jejímž je absolventem, a Dopravní fakultu Jana Pernera Univerzity Pardubice (dosud), účinkoval jako sólista dětského sboru Jizerka v Semilech, kde bydlí, ve sdružení Collegium musicum "Český ráj" v Lomnici n. Pop., kde byl rovněž žákem ZUŠ (housle u M. Klapkové), dnes sólista v souboru Musica bohemica Jaroslava Krčka, šéfdirigent orchestru KSOKrM a gen. ředitel Krkonošského metra

Jana Konopásková, flétnistka, původem z Jičína, absolventka konzervatoře v Teplicích, zahrála si
s Fidle na vánočních koncertech 2003

Květa Kopecká, dnes Trnková, flétny, ve Fidle působila v letech 2000 až 2005; vystudovala učitelství prvního stupně v Hradci Králové, jako učitelka základní školy také pracuje, po svatbě se přestěhovala do Liberce, kde žije a má rodinu

Tomáš Kozel, klarinet, flétny, zpěv, ve Fidle hrál už v letech 1998 a 1999 (druhé Vánoce a Bláznivé písničky) a vrátil se od roku 2004; s lidovou hudbou má dlouholeté zkušenosti jako člen a později primáš souboru Český ráj, vystupuje rovněž se souborem Smradlavý hračky; učí na Fakultě managementu a informatiky v Hradci Králové

Lenka Krausová, viola, housle, příležitostně i kontrabas, zakládající členka a autorka pořadů Fidle, vede zkoušky souboru, absolventka pardubické konzervatoře (viola, u Petra Klase), dnes ředitelka ZUŠ v Lomnici n. Pop, působí v řadě hudebních seskupení, především v Collegium musicum "Český ráj" a KSOKrM, soustavně se věnuje lidové písni a hudbě, která představuje její hlavní orientaci, v řadě souborů Český ráj, Jičíňáček, Malá Muzika, vede dětský folklórní soubor Špalíček při ZUŠ v Lomnici n Pop., bydlí v Lomnici n. Pop.

Monika Kubánková, housle, ve Fidle od roku 2004, hraje rovněž v KSOKrM, po Gymnáziu Nová Paka studuje na univerzitě v Brně veterinární hygienu, bydlí v Dráčově u Lomnice nad Pop.

Lucie Kunstová, zpěv, ve Fidle v letech 2001 až 2006 s přestávkou v roce 2004, studuje hudební výchovu se zaměřením na sborový zpěv na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n. L., vyučuje zpěv
v ZUŠ Lomnici n. Pop.

Radka Makovcová, zpívala na několika vystoupeních Fidle, sólistka lomnického pěveckého sboru Bořivoj a Collegium musicum Český ráj, bydlí v Lomnici nad Pop.

Eva Mikulová, dnes Kmínková, hrála na housle v první sestavě Fidle od konce roku 1997 do jara 2000, věnovala se i jiným hudebním žánrům, vystudovala Gymnázium Ivana Olbrachta v Semilech, dnes žije a pracuje v Lomnici n. Pop., kde má obchod s nábytkem

Roman Mlejnek, s Fidle si několikrát zahrál na kontrabas, studuje psychologii na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze, hodně času věnuje organizaci kultury, rovněž v KSOKrM, kde hraje rovněž na kontrabas

Věra Moravcová, zpěv, ve Fidle od roku 1999 dosud s přestávkou od roku 2003, kdy se věnovala mateřským povinnostem, bydlí v Košťálově,

Vendula Novotná, zpívala ve vánočních koncertech v roce 2000

Elena Polzerová, housle, absolventka Lepařova gymnázia v Jičíně a ZUŠ v Lomnici, kde rovněž učí, studuje hudební výchovu a němčinu na PF v Hradci Králové, s Fidle hrála na zájezdu v Nizozemí ??Wijku -( místo Lídy Zahrádkové)

Jan Rejha, zpěv, sólista pěveckého sboru Foerster v Jičíně, zpíval ve vánočním programu 2000, absolvent Lepařova gymnázia v Jičíně, pracuje jako zástupce stavební spořitelny

Radek Štaff, zpěv, ve Fidle působí od roku 2004, sólista smíšeného pěveckého sboru Foerster v Jičíně, absolvent Masarykovy obchodní akademie
v Jičíně, pracuje na základní škole v Sobotce, žije
v Jičíně

Zdeněk Vágner, kontrabas, zakládající člen souboru, vystupoval již dříve v několika jičínských folklórních souborech (Český ráj, Malá Muzika), věnuje se rovněž jiným hudebním oblastem, zvláště bluegrassu (jičínský ZPRZ HO); absolvent Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, pracuje jako distributor hotelových zařízení

Lenka Vaníčková, kontrabas, s Fidle si zahrála na jedné vernisáži, absolventka lomnické ZUŠ, v současnosti členka KSOKrM, studentka Pedagogické fakulty na TU v Liberci

Mária Zaciosová, zpívala na několika koncertech Fidle, působila a působí v pěveckých sborech v Semilech, v Jizerce, dnes v Jizeranu, zdravotní sestra na dětském oddělení v jilemnické nemocnici

Lída Zahrádková, dnes Rejlková, viola, ve Fidle působila po odchodu Evy Mikulové a první přestavbě souboru v roce 2000 do roku 2004, absolventka ZUŠ v Lomnici n. Pop., pracuje ve zdravotnictví

Veronika Zahrádková, housle, sestra Lídy Zahrádkové, hrála v jednom pořadu (koncerty v holandském Wijku bij Duurstede), hrála rovněž v KSOKrM, studentka Jihočeské univerzity

Petra Zajíčková, zpěv, zobcová flétna, působila v původní sestavě Fidle do přestěhování do Dobříše, předtím zpívala v Malé Muzice a rovněž v jičínské country skupině Kanci, vyučovala hře na kytaru v jičínské ZUŠ a K-Klubu

Herci ve Fidle

Marián Klapka, mluvené slovo v pořadu Pod dubem, za dubem (1997)
David Česák, mluvené slovo v pořadu Bláznivé písničky (1998)
Josef Vavřina, mluvené slovo v pořadu Secmazec (2002)
Kristýna Matějková, mluvené slovo v pořadu Vánoce s Fidle (2000)

Pěvecké sbory, dětské soubory a jiná hudební tělesa, s nimiž Fidle spolupracovalo

Smíšený pěvecký sbor Foerster při LG Jičín
Collegium musicum "Český ráj", Lomnice n. Pop.
Dětský pěvecký sbor Jizerka, Semily
Pěvecký sbor Jizeran, Semily
Dětský folklórní soubor Špalíček, ZUŠ Lomnice n. Pop.
Dívčí sbor ZUŠ Jičín
Komorní symfonický orchestr Krkonošského metra, Semily

 

Výtvarná spolupráce, hudební nástroje

Robert Smolík, absolvent Lepařova gymnázia a DAMU, dnes profesionální loutkoherec
Milan Čechlovský, autor bicích hudebních nástrojů, bydlí na hřebenu hory Tábor
Vladimír Dufek, tvůrce hudebních nástrojů, bydlí ve Štikově u Nové Paky

Pozn. Omlouvám se všem, pokud jsem uvedl cokoli chybně nebo pokud mi nějaký údaj, který by tady měl být, unikl. Aby se tak nestalo, pokusil jsem se většinu fakt u dotyčných osob ověřit.

(stručná úhrnná dokumentace činnosti souboru při příležitosti deseti let působení)