Zemřel Václav Havel

16.01.2012 22:30

Když před několika dny navštívil Česko dalajláma a viděl jsem v televizi záběry Václava Havla s ním, neubránil jsem se stísněnému pocitu a obavy o člověka, který, nebojím se to přiznat, mi byl osobně blízký, jako by to byl někdo, s kým se setkat člověku dodá energii a výslovnou radost. A to přesto, že jsem se s ním osobně nesetkal, alespoň ne v tom smyslu rozhovoru mezi dvěma lidmi, byť jsem se jednou ocitl v jeho přítomnosti na nejbližší vzdálenost. Teď mi chybí schopnost říci cokoli, co by postihlo onen okamžik někdy před dvěma hodinami, kdy jsem se dozvěděl, že Václav Havel, z mého pohledu jeden z nejvýznamnějších, ne-li nejvýznamnější Čech minulého století, státník evropského a světového rozměru, zemřel. Snad jen to, že se cosi epochálního uzavřelo. Něco, s čím se budeme všichni, kteří Havlovu smrt vnímají podobně jako já, těžko vyrovnávat.

https://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=725822#utm_medium=newsbox&utm_source=centrumHP&utm_content=position-1
https://aktualne.centrum.cz/domaci/fotogalerie/2011/12/18/vaclav-havel-retrospektiva-umrti/#utm_medium=newsbox&utm_source=centrumHP&utm_content=position-5  

Omylem vymazáno, datum původní editace 18. 12. 2011

Zpět