Zemřel Hugo Demartini

15.09.2010 22:57

Každý, kdo se v šedesátých/sedmdesátých letech trochu zabýval současným českým výtvarným uměním, zvláště těmi jeho tendencemi, které popíralo umělecké dílo jako uzavřený, neměnný artefakt, viděl v některém z uměleckých časopisů či katalogů reprodukci akce, při níž autor vyhazuje do vzduchu hrst geometrických prvků, které v prostoru vytvářejí náhodnou konstelaci vztahů. Hugo Demartini – on je tím autorem – ji nazval charakteristicky Demonstrace v prostoru (1968/69). Před dvěma lety vystavil v Topičově salonu na výstavě Akce a proměna geometrické skladby práce, které vycházejí právě z tohoto principu. Při pojetí tvorby, které přesouvá těžiště z výsledného uměleckého artefaktu (jímž je v „tradičním“ umění např. socha, obraz či kresba) na proces práce či k reflexi práce čili „před“ něj či „za“ něj, chápe umělecké dílo jako proměnlivý objekt či zajímá jej více než ono samotné záznam o něm, plán jeho vytvoření a podobně, a pro něž se používají termíny jako akce, happening, piece, events apod., představuje Demartiniho dílo výrazný příspěvek českému umění. To v této době, podobně jako i ve světě, nachází nové koncepty umění, pojmenovávané jako kinetické umění, neokonstruktivistismus, neodadaismus, konceptuální umění, paralelně s body artem, v jehož středu pozornosti je lidské tělo či land artem, který se orientuje do krajiny. Proměna elementů ve zmíněné Demartiniho práci, navíc dynamická v čase, není samozřejmě jedinou možností umělce, v uvedených odkazech pod textem najdeme více. Stejně tak Demartini není jediným umělcem, který pracoval s „mobilními“ prvky (tenkrát ovšem „mobil“ neznamenal telefon, ty ještě neexistovaly). V panoramatu českého a světového umění jich najdeme celou řadu, zmíním alespoň Alexandra Caldera, umělece německé skupiny Zero, Jeana Tingueliho či Niki de Saint Phalle. Všechny jsou nádherné, znáte-li třeba veselé objekty v bazénu u Centre Pompidou v Paříži od poslední z nich, americké malířky a sochařky francouzského původu, manželky umělce uvedeného před jejím jménem (Fontána Stravinskij je jejich společné dílo). Z českých výtvarných umělců se v mnohém velmi blízko nachází práce Karla Malicha či Zdeňka Sýkory – oba měli v poslední době velké retrospektivy. Dílo Huga Demartiniho k této české i světové špičce patří.

Odkazy
Hugo Demartini

https://airrace.ct24.cz/kultura/101548-zemrel-prukopnik-neokonstruktivismu-hugo-demartini/

https://www.topicuvsalon.cz/index.php?option=com_content&view=article&catid=34%3Aminule&id=46%3Ahugo-demartini
https://www.moravska-galerie.cz/igalerie/output/author000119_1.html

https://www.prague-art.cz/katalog/autori/197-hugo-demartini/
https://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/458818

https://www.nekultura.cz/vytvarne-umeni-recenze/vzlety-a-pady-huga-demartiniho.html
https://udu.ff.cuni.cz/soubory/galerie/01%20Cechy/Klimesova%20-%20ceske%20umeni%201940-1970/slides/Hugo%20Demartini,%20Demonstrace%20v%20prostoru,%20%201968.html

https://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?IDosoby=20

https://www.libri.cz/databaze/kdo20/list.php?od=d&start=1&count=20

ostatní zmínění umělci, kinetické umění
https://en.wikipedia.org/wiki/Niki_de_Saint_Phalle
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Tinguely
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Calder

https://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnther_Uecker
https://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Piene

https://en.wikipedia.org/wiki/Kinetic_sculpture

https://www.novinky.cz/kultura/41953-karel-malich-slavi-osmdesatiny-vystavou-v-mestske-knihovne.html
https://www.prague-art.cz/katalog/autori/172-karel-malich/
https://www.zdeneksykora.cz/


Zpět