Zebín

22.09.2010 22:50

Už podruhé mi zachraňuje život. Je to osudové. Kopec vzdálený dva kilometry od Jičína nad Libosadem s Valdštejnskou lodžií, jíž prochází z města osa barokní krajinné kompozice, uzavírané kartuziánským klášterem ve Valdicích (dnes známou věznicí). Dominanta Jičínské kotliny v trojici kopců a pahorků, táhnoucích se, napříč hlavním pásům hřebenů kotlinu uzavírajících, severně s Táborem, Bradlecem a Kumburkem a jižně Velišským hřbetem, severojižně – od středu města počínaje Čeřovkou (pod chlumem na jejím vrcholku přebývám) a Železným nad bývalým lázeňským městečkem Železnice při silnici z Jičína k Lomnici nad Popelkou.
Kdysi, mohlo mi být snad kolem deseti let, jsem se, bylo to mé vůbec první noční dobrodružství a první signál, kudy se bude ubírat můj život, vyplížil z domu a bez vědomí rodičů se vydal, motivován předchozím výletem s nimi lipovým stromořadím „k poustevníkovi“ (pro neznalé je to grotta v areálu Libosadu s mnichem, známým z jičínských pověstí) a na vrchol kopce, na noční cestu ven z města. Dodnes si vzpomínám na fascinaci nočních světel sídla pode mnou a van na vrcholu kopce u barokní kapličky a zároveň se vždy trochu zachvěju při vědomí, že jsem se mohl zřítit v nedostatku orientace v noci do lomu, který vhloubil kdysi do těla kopce pozoruhodný útvar patrný i z dálky, pokud se díváme ze správného úhlu, coby součást jeho jedinečného obrazu.
Cesty na Zebín se pak protínaly nejrůznějším způsobem s mým životem. V polovině osmdesátých let byl vrch u Jičína dějištěm společných výtvarných kreací s Milošem Šejnem, kterých jsem se účastnil nejen jako kamarád dnes profesora AVU, ale i jako autor textových záznamů, útvaru, který se pak stal jedním z východisek vlastní tvorby. Zebín se ale stal osudovým rovněž z hlediska, které je aktuální v současnosti.
Když jsem seknul ze dne na den s kouřením, veden naléhavým tónem jednoho hudebního nástroje v mé mysli a astrologickým kontextem (blíže nebudu magii celé záležitosti rozvádět, síly, které participovaly, by ztratily svou působnost), chodil jsem, pološílený abstinenčními příznaky, ztrátou koncentrace a poruchami vidění (kouřil jsem předtím šedesát cigaret denně) přes Čeřovku nebo „zadem“ zahrádkářskou kolonií k Zebínu a kolem kopce a přes hráz rybníka Na Pile až do Železnice a zpět. Dokonce mnohdy i dvakrát denně. Přesvědčení, že je to vlastně nejspíš ta stará, původní cesta, paralelní s dnešní silnicí, ve mně otevírá ten úžasný pohled na železnický kostel sv. Jiljí, který se otevře právě, jestliže přijdete touto cestou a náhle se před vámi nahoře na kopci zjeví stavba, která je při příchodu z náměstí vlastně tak trochu skrytá (to je způsobeno také tím, že se nachází za zdí a ukrytá ve stromoví). Zhruba desetikilometrovou trasu tam a zpět jsem někdy opakoval dokonce dvakrát denně.
Nyní, když jsem „nově zjištěný“, to je termín, který zdravotníci používají pro diabetiky, kterým tato nemoc od tohoto okamžiku promění životní režim (pokud se na to nevykašlou a neoslepnou, neuříznou jim nohu či neselžou ledviny), Zebín znovu získal na své síle coby zdroj energie. V nedávné minulosti jsem se na vrchol nevyškrábal příliš často, vlastně skoro výjimečně. Například na konci školního roku v rámci vycházky s jednou třídou gymnazistů. To se, opět jako kdysi ze dne na den změnilo. Tělesný pohyb je nyní pro mě, ať už se mi to líbí nebo ne, prostě nezbytný. Nebudu tady vypisovat všechny ty mechanismy, o kterých jsem si něco přečetl, chemické procesy v organismu, hrozbu přibývání na váze při aplikaci inzulínu atd., které by mohly zajímat pouze podobně postižené. Rozhodně se chci vyvarovat toho, udělat ze svých stránek jakýkoli „zdravotnický portál“. Faktem je, že jsem, jak v důsledku nemoci, jejíž úder přišel už o prázdninách, tak změny stravovacích zvyklostí, zhubl o deset kilo. A měl bych se snažit tento stav přinejmenším udržet, ne-li ještě vylepšit.

A tak se k Zebínu znovu upínají mé kroky, staré cesty i vzpomínky ožívají, cyklus života se odvíjí ve spirále labyrintu a zároveň v pohledu k hřebeni se zříceninami starých hradů na obzoru mezi nebem a zemí.
Odkazy
https://www.interregion.cz/turistika/priroda/kopce/zebin/zebin.htm
https://www.ceskyraj.info/pamatka.asp?/zebin/23/
https://www.turistika.cz/tipy-na-vylet/show/zebin.html
https://www.mujicin.cz/vismo/galerie2.asp?u=5954&id_org=5954&id_galerie=2766&p1=45271
https://www.mujicin.cz/vismo/galerie2.asp?u=5954&id_org=5954&id_galerie=2766&p1=45271
https://www.liberecky-kraj.cz/dr-cs/rozhledny-a-vyhlidky/cesky-raj/vrch-zebin.html
https://druidova.mysteria.cz/MISTA_SILY/ZEBIN/ZEBIN.htm
https://www.panoramio.com/photo/5617946
https://www.mavlast.cz/top-vylety.po-stopach-bitvy-u-jicina
https://www.geology.cz/app/glok/glok_cz.pl?tt_=z&id_=72
https://www.zebinsnezka.cz/o_akci.html

https://www.vyletnik.cz/zajimavosti-z-oblasti/vychodni-cechy/cesky-raj-a-okoli/537-barokni-komponovana-krajina-na-jicinsku/

https://amapy.centrum.cz/?q=Ji%C4%8D%C3%ADn#x=-670718@y=-1011997@cs=1@sidx=10@pg=5,1@pl=@app=0@q=Ji%C4%8D%C3%ADn

https://amapy.centrum.cz/#x=-670194@y=-1011457@cs=1@sidx=11@pg=1@pl=@app=0@q=Ji%C4%8D%C3%ADn%2C%20Zeb%C3%ADn

mé fotky na Rajčeti
https://jankcelis.rajce.idnes.cz/zebin

Zpět