Zaháň

02.04.2012 12:45

Zaháň
místa Albrechta z Valdštejna

Jak vypadají dnes místa, která jsou spojena s postavou Albrechta z Valdštejna? Místa, kde pobýval nebo kde bojoval, která byla součástí jeho panství či držav, která jsou spojena s jeho rozhodnutími či osudy? Jaký si můžeme o nich udělat obrázek v prostoru světové sítě? Otázka je legitimní i proto, že sám vévoda měl globální ambice.

Zaháň, německy Sagan, polsky Żagań je město dnes v zemi třetí z uvedených řečí, tedy Polsku, ačkoli část jeho historie je spojena se saskými, tedy německými dynastiemi (to už je ale první komplikace, nemůžeme to ale vnímat prizmatem dnešních států s jejich atributy, nýbrž v tehdejším evropském kontextu), a zároveň někdejší hlavní město zaháňského vévodství, které od roku 1627, tedy na poměrně krátkou dobu, nicméně získal do vlastnictví Albrecht z Valdštejna. Jméno Zaháň bylo pak i součástí jeho titulu, vévoda zaháňský.

Dnes je město v jihozápadním Polsku mezi Chotěbuzí (Cottbus, Německo) a Vratislaví (Wroclaw, Polsko) sídlem okresu (powiat), má ke třiceti tisíci obyvatel. Historicky je o několik desetiletí starší než Jičín, místo, ze kterého chtěl Valdštejn vybudovat sídlo své říše, alespoň podle kritéria první písemné zmínky (Zaháň 1202, Jičín 1293). Sídlem samostatného Zaháňského knížectví bylo město v létech 1413-1472 za vlády dynastie Piastovců (první polský král Boleslav Chrabrý, 992-1026 ad.), nicméně v době, kdy byla jejich sláva za zenitem (v Polsku vládli do r. 1370), poté se dostalo do majetku rodu saských Wettinů, saský vévoda a kurfiřt Mořic přenechal 1549 Zaháň českému králi Ferdinandu I. Habsurskému, a od něj získal město a knížectví Albrecht z Valdštejna.

Barokní podobu město získalo stavbou zámku až po smrti Albrechta z Valdštejna v roce 1670. Pro valdštejnskou historii je důležitý zdejší pobyt astronoma a matematika Johannese Keplera, který pro vévodu sestavil proslulý horoskop, na vévodovo pozvání do Zaháně v roce 1627-1630.

Podrobnější historii Zaháňského knížectví si můžeme přečíst na stejnojmenné české stránce Wikipedie, na mapce je patrné jeho umístění v západní části Slezska. Knížectví bylo jednu dobu rovněž součástí knížectví hlohovského. To patřilo v určité podobě rovněž do vlastnictví Albrechta z Valdštejna, u nějž se v titulu vévody uvádí vedle Frýdlantu, Zaháně a Mecklenburku.

Město se, alespoň podle zběžného pohledu a vyhledávání na webu, nijak neorientuje na valdštejnskou historii, muzeum se věnuje věznění za druhé světové války, současný projekt Wirtualny Sztetl se zabývá historií židovské komunity.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zah%C3%A1%C5%88
https://umzagan.nazwa.pl/um/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlohovsk%C3%A9_kn%C3%AD%C5%BEectv%C3%AD


 

Zpět