Za poklady Broumovska

30.06.2019 20:16

Jak je patrné i z „okolních“ komentářů na těchto stránkách, ne všech kulturních událostí, o nichž zde informuji, jsem se účastnil. Není to ani možné, musím si vybírat, i kdybych měl být na pořadech v Jičíně a nejbližším okolí, nezvládl bych to. Již delší dobu registruji festival s názvem „Za poklady Broumovska“, realizovaný letos po čtrnácté v místech, označených v novinovém článku v MF dnes 13. 6. 2019 jako „Bohem zapomenutý kraj“ a v úvodním odstavci charakterizované slovy „Deset koncertů v deseti kostelích, osvícená dramaturgie, dobrovolné vstupné a nenapodobitelná atmosféra“. Ten kraj mám rád, i když tam zase tak často nejezdím. Vzpomínám si na aktivní účastníky krajinných konferencí, kteří přicházeli se svými skvělými projekty nedlouho po listopadovém převratu, uvědomuju si kulturní tradici Dientzenhoferů, kteří zde stavěli kromě staveb velkého rozsahu (přestavba samotného kláštera v Broumově), ale také malé kostely, označované jako „broumovská skupina kostelů,“ např. v Božanově, v Heřmánkovicích, v Šonově ad.. Ještě někde mám knížku, vydanou při příležitosti dientzenhoferovského výročí, s popisem kostelů a pohledem na tuto problematiku. A právě z tohoto pohledu je zřejmý uvedená charakteristika festivalu Za poklady Broumovska.

Na fotografii v novinách je záběr z loňského koncertu v barokním kostele sv. Jiřího a Martina, jenž „stojí nad řekou Stěnavou“. V minulých ročnících festivalu vystoupili Ivan Ženaý, Ivo Kahánek, Jana Koubková, Clarinet faktory, Dagmar Pecková a Štefan Margita. Letos festival láká na Evu Urbanovou. Program hovoří o zpěvačce Dashe a Epoque Quartetu (první viděl vloni na festivalu v Sedmihorkách s Martinem Kumžákem v pořadu s orchestrem, kvartet bude hrát s Markem Novotným v jeho jazzovém projektu na Lomnickém kulturním létě). Jsou tu ovšem určitá specifika spojená s místem, tak hned zahajovací koncert v klášterním kostele sv. Vojtěcha uvede „novodobou premiéru školské hry Dies Numini et Principi benediktinského kněze Augustina Šenkýře“. Polský komorní orchestr Intercamerata se saxofonistkou Magdalenou Jakubskou a dirigentem Jakubem Bokunem či rakouské Duo Aliado (saxofon a akordeon), německý hornista Thomas Hauschild  či bratři Bubregové a varhanice Linda Bubreg-Dobay, to jsou jména zahraničních umělců. Další hvězdy jsou houslista Jiří Vodička (letos mohla kulturní veřejnost zaznamenat jeho vystoupení na začátku roku v televizi), violoncellista Petr Nouzovský a violistka Kristina Fialová se Stamicovým kvartetem. Mohu potvrdit, že jde ve všech případech o jména první kategorie.

Broumovský festival, jenž je časově rozprostraněn do doby 1. 5. 2019 – 31. 8. 2019, představuje, stejně tak jako sám Broumovský klášter, kulturní centrum, jehož vyzařování překračuje pouhý soubor koncertů, jakkoli již on sám je kulturně velice cenný. Součástí festivalu jsou mezinárodní Letní hornové kurzy, jejichž lektory budou Zuzana Rzounková a už jmenovaný profesor Thomas Hauschild. Podrobnější charakteristiky – například i kostelů, jejichž jména jsem v této stručné poznámce neuvedl, ale i jednotlivých koncertů, lze nalézt na webových stránkách www.zapoklady.cz.

Odkazy
https://www.zapoklady.cz/

https://www.klasterbroumov.cz/
https://www.klasterbroumov.cz/cs/broumovska-skupina-kostelu

 

Zpět