Z vánočního programu 2000 v Jičíně

06.09.2009 00:50

Koledy z našeho kraje

 

Potěšení z hudby je samozřejmě tím prvním a nejvlastnějším důvodem, proč se zpěváci a hudebníci scházejí a hrají a zpívají. V okamžiku, kdy však radost, které provozování hudby přináší, chce muzikant přenést na posluchače a nehraje si pouze pro sebe, ale vystoupí veřejně, znamená to něco víc. Především soustředěnou práci. Tak nám to už kdysi zdůrazňoval Jaroslav Krček. Fidle se o něco takového pokouší a od svého programového prohlášení jsme si napsali, že se budeme věnoval lidové hudbě a písni a zaměříme se na regionální kulturu, kulturu našeho kraje.

 

Máme veliké štěstí, neboť zdejší kraj oplývá nesmírným bohatství. Nejrozsáhlejší českou sbírku lidových písní zpracoval klasik českého básnictví K. J. Erben, ta je samozřejmě i pro Fidle základním pramenem. Vedle toho je v našem kraji ovšem celá řada dalších zdrojů, širší veřejnosti víceméně neznámých. Jsme přesvědčeni, že právě vánoční koledy jsou specifikou našeho kraje, že patří k tomu nejpozoruhodnějšímu, co tento kraj a jeho id vydal. Vánoční téma je zachycen ve sbírce Josefa Horáka, učitele, který koledy zaznamenával po třicetpět let svého působení na Vysocku a Jilemnicku. Část sbírky vyšla s titulem Krkonošské koledy v roce 1939 v Lázních Bělohradě, rukopis druhého dílu, připravený rovněž k vydání, které se však už nerealizovalo, je uschován v Literárním archivu PNP ve Starých Hradech. Autorem nejrozsáhlejší české sbírky kramářských písní je semilský učitel Rudolf Hlava. Rozsáhlý rukopisný materiál z pozůstalosti tohoto sběratele, obsahující lidové písně se nachází v Okresním archivu v Semilech. Třetím rozsáhlým pramenem lidové písně jsou zápisy Josefa Jana Fučíka, správce školy v Bradlecké Lhotě a autora vlastivědných a místopisných publikací o Lomnicku. Z jeho pozůstalosti v Městském muzeu v Lomnici n. Popelkou, stejně tak jako z předchozích rukopisů vybrala Lenka Krausová, autorka pořadů „Vánoce s Fidle“ řadu překrásných koled, upravila je a v interpretaci Fidle je mohou uslyšet posluchači našich koncertů v letošní premiéře poprvé v jevištním provedení vůbec.

 

Jan K. Čeliš

Zpět