Vánoční program se zpěvníčkem 2001

06.09.2009 00:18

 

Vánoce s Fidle

 

účinkují

Marie Chrástová, Věra Moravcová
Lucie Kunstová a Karel Jakubů – zpěv

 Iva Čapková, Květa Kopecká – flétny
Jan K. Čeliš, Lenka Krausová – housle

Ludmila Zahrádková – viola

Hana Červenková - violoncello

Zdeněk Vágner – kontrabas

 Program je sestaven z lidových koled z našeho kraje ze sbírek J. Horáka, J. J. Fučíka a Rudolfa Hlavy
v novém nastudování /
/ Hle, pastýřoví, vstávejte, Půjdeme my tam nahoru, Veliká je láska, Rodinná před Betléme, Co to znamená
/ Poslyšte, křesťané, bzenecká, Šla Maria, Padla rosa
/ Nastal nám den veselý, Poslechněte malou chvíli, Přišla jsem k vám, Kolada, dědku, kolada, Kuchařky, Před vánoci, Já panenka malinká,  Štědrý  den ráno, Přišel jsem k vám, Šel jsem na koledu, Štěstí, zdraví, Hoši, honem vzhůru, Máte-li co, poneste, Poděkování za koledu
a hudby
J. J. Linka – Missa pastoralis, Benedictus – a L. Krausové – Pastorela pro tři  nástroje
 Máte-li co, poneste

 

Máte-li co, poneste,

dlouho mě tu nenechte,

mám nohy přemrzlý

jak sochory.

Já pospíchám k jinému,

k sousedovi druhému,

oni na mne čekají,

koledy mně chystají,

pár koláčů čů-čů-čů

pár koláčů.

 

Chudý by dal, málo měl,

bohatý mě neviděl,

nesměl jsem přijíti do kuchyně.

Kuchařka mě vyhnala,

koledy mně nedala,

v horách nouze a bída,

můj Ježíšku, koleda

špatná byla, byla,

špatná byla.

 

Ó Ježíšku spanilý,

potěš nás zde na zemi,

skrze Tvé předrahé narození!

Abychom tě chválili,

na věky velebili,

budiž od nás ctěn, chválen

a na věky veleben,

věčně amen, amen,

věčně amen.

 

Benecká koleda

 

Vzhůru, bratři, vstávejte

a svá stáda shánějte!

Do Betléma půjdeme,

divné věci najdeme:

na nebi zpívání,

muzicírování

od andělů na nebi

k velkému podivení.

 

Cože budíš nás k ránu?

Nech na pastvě beranů!

Neb jsme tuze ospalí,

nech, bychom se vyspali!

 

Ráno vstanem pospolu,

stádo poženem domů.

Slyš u naší dědiny

pastýř troubí hodiny.

 

Vstávejte, vstávejte

do Betléma chvátejte.

Pastuškové troubení,

radost všechněm zvěstují.

 

Pojďme, pojďme

a nemeškejme.

 

Chtěli bychom Vás srdečně pozvat rovněž na vánoční koncerty hudebních seskupení, s nimiž hudebníci a zpěváci Fidle i v letošním adventním a vánočním čase spolupracují / pěveckých sborů Foerster (Jičín), Jizeran (Semily) a souborů KSOKrM (Semily), Collegium musicum „Český ráj“ (Lomnice n. Pop.)

 

 

 

Fidle, sdružení pro hudbu, uvádí pořad

 

 

Vánoce

s

Fidle

 

 

 

v  neděli  9. prosince  2001 v 9.30 hod.
v Husově sboru  v Lomnici  n. Pop.
v úterý 11.  prosince v 19.00 hod.
v K-klubu v Jičíně
a v sobotu 15.  prosince v 15.00 hod.

na zámku ve Starých Hradech

 

Fidle 2001

 

Poděkování za koladu

 

Za tu nám danou koladu.

Bůh  vám dej  hojnou odplatu

na obilí, na dobytku,

to vám všem vinšujem

v dobrém skutku.

 

 

Zpět