V+W / Voskovec a Werich

28.04.2011 21:36

Na těchto stránkách jsou pojednány především jejich písničky. Nevím, zda bude jednoduché najít komediální kontext na videích YouTube, záznamová zařízení totiž v době Osvobozeného divadla nebyla, takže jejich hry, zvláště slavné předscény, jsou zachyceny pouze v textových předlohách, které samozřejmě zdaleka nemohou vystihnout, co se tenkrát na prknech prvního avantgardního divadla v Praze odehrávalo, především rytmus, dikci, mimiku a konečně celé prostředí, které směřovalo k tomu, že sál burácel smíchy. A pozdější opakování v podobě s Horníčkem, který sice byl kongeniální komik, ale přece jen nikoli originál, to už není ono. Horníček je zajímavý tam, kde je Horníček, a nikoli tam, kde zaskakoval za Jiřího Voskovce. Něco je zachyceno alespoň ve čtyřech filmech, které Voskovec s Werichem natočili. Scéna s výbušnou zbraní ze zbrojovky Krupp Essen (jezte kroupy, to bude šoulet…) byla příkladnou. Nebo „lano-li napne-li se…“ Otázka, zda je na YouTube k nalezení.

Info
https://zivotopisyonline.cz/jiri-voskovec-1961905-471981-druhy-z-triumviratu-werich-voskovec-jezek/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Voskovec
https://www.werich.cz/

Videa
Lano-li napne-li se
https://www.youtube.com/watch?v=xluP9lIzBr8
Stala se chyba
https://www.youtube.com/watch?v=suSWKv6twCU
Werich vzpomíná – Hřbitov
https://www.youtube.com/watch?v=sGC4jmPbUXg&feature=related
A přece jen pár písniček – těch s humorem
Devět řemesel – desátá bída
https://www.youtube.com/watch?v=wH98tcLa2NU&feature=related
Ředitel, učitel a Kukačka (Kat a blázen)
https://www.youtube.com/watch?v=26CRWH8weew&feature=related
 
Film Hej rup, 1934 (1)
https://www.youtube.com/watch?v=i9CV9dqaoDg&feature=related (další v menu)

Portál s videi V+W (109 položek) / uživatel VoskovecWerichJezek
https://www.youtube.com/user/VoskovecWerichJezek

Zpět