V Libošovicích

30.10.2012 00:07

Je vždycky pro mě příjemné, když dostanu z Libošovic pozvánku na některé z místních setkání. Pravda, přestože zvláště Alenu Pospíšilovou znám už hodně dlouho ještě ze Sobotky a potom z Jičína coby organizátorku kulturního dění, daří se mi vydat se do Libošovic zřídka, ačkoli to vlastně ani není daleko. Nicméně si právě těchto aktivit vážím a myslím si, že jsou hodně důležité. A je to jedno, jestli to je stotisícové město nebo město menší, a nebo docela malá vesnice. Na té vesnici jsou zase trochu jiné důvody než u velkého sídelního útvaru, ale podstata je tatáž. A má to nezaměnitelnou atmosféru. A tak v tuto chvíli, protože tuším, že se mi nejspíš nepodaří dorazit na Svatomartinské setkání, alespoň touto formou přetištění pozvánky, kterou nechci nikoho zvát za druhé, spíš ukázat, co všechno se dá dělat za tak krátký čas, chci přenést zlomek řečené atmosféry z místa, kde si to všichni určitě užijí.

Vážení přátelé a příznivci libošovické knihovny,
dovolujeme si Vás, rodinu a přátele pozvat na několik pořadů, které jsme pro Vás připravili v nadcházejícím podzimním období. Předem děkujeme za pomoc při propagaci těchto akcí. Nechceme zahltit Váš počítač, proto přikládáme pouze pozvánku do Malechovic na Svatomartinské setkání se světýlky v sobotu 10. 11. v 17 hod. a plakát na kurz první pomoci 9. 11. v 19.00 a besedu s Policií ČR 16. 11. v 19 hod. v libošovické knihovně. Ostatní plakátky jsou k prohlédnutí na webových stránkách knihovny. Těšíme se na setkání např. na besedě v sobotu 24. 11. v 19 hod. s manželi Naďou a Mirkem Kubů z Karlštejna v hotelu Český ráj nebo v pátek 7. prosince v 19 hodin u příležitosti přátelského posezení s poezií a písničkou v knihovně na obecním úřadě. 
Příjemné podzimní dny Vám přejí
Alena a Eva
libošovické knihovnice

www.knihovnalibosovice.webk.cz
www.libosovice.craj.cz

Pzn. Jedná se o podzim roku 2012 .

Zpět