V Berlíně

19.05.2010 10:19

K Berlínu mám zvláštní vztah. Bylo to první velké město v zahraničí, do kterého jsem se někdy v patnácti letech vydal. (Měl bych poznamenat také, že nadlouho poslední, psal se tuším rok 1964 či 1965.) Tenkrát mě tatínek mého kamaráda, slavista na Humboldtově univerzitě, jako první místo v tehdejším „hlavním městě NDR“ ukázal Braniborskou bránu a řekl mi, za touto zdí bydlí polovina mé rodiny, ale já ji nesmím navštívit. Nechci se příliš rozepisovat o dalších okolnostech mých pobytů v dnešním hlavním městě Spolkové republiky Německo. Třeba o bourání Zdi, i když právě tohle by bylo zajímavé – mohli bychom dojít až k úvaze o tom, co nás spojuje a co nás rozděluje. Tak alespoň jeden obraz Braniborské brány – po více než čtyřiceti letech: jeli jsme po Ulici Unter den Linden, bylo to navečer, smrákalo se, právě směrem k této stavbě. Připadalo mi zdálky na ní něco podivného. Když jsme se dostali do těsné blízkosti, uvědomil jsem si, co to je. Plášť stavby, na níž probíhaly nějaké stavební práce, přikrývala fólie s foto-obrazem brány, v jejímž oblouku byl pohled na pařížskou Eifelovku. Z druhé strany pak byl součástí montáže chrám Vasilije Blaženého v Moskvě. Berlín coby spojnice mezi Západem a Východem na místě, které město po desetiletí rozdělovalo.  

Nicméně v tuto chvíli mám přece jen poněkud jiný záměr (který ovšem s předchozím entrée souvisí), totiž naznačit, že – případně proč – se Berlín stal v poslední době jedním z nejzajímavějších míst v Evropě.

Nedávno vystoupil v jednom pořadu v televizi galerista Jiří Švestka, který má v Praze svou galerii a v Berlíně otevřel její pobočku. Jiří Švestka svět umění v německy mluvících zemích velmi dobře zná, protože se v něm před Listopadem úspěšně pohyboval, proto jsou jeho slova pro mne v tomto ohledu autoritou. Berlín charakterizoval česko/německý galerista jako město, které překypuje uměleckým životem, kde se každý týden otevírá nějaká nová galerie. Kdysi jsem četl jednu výstižnou myšlenku o tom, že Berlín je město, které usiluje o to „být“ a neustále se „stává“. V němčině představují  tato dvě slovesa intenzívní protiklad (es ist kalt – es Word kalt, je teplo – dělá se teplo, otepluje se). Osud Berlína spočívá v tom, že stále směřuje k nějaké ideji a stále není hotové. V současnosti se to projevuje velmi výrazně - město rozdělené v historii minulého století na dvě města usiluje o to být jedním městem. Silně pociťovaný konflikt mezi „bytím“ a „uskutečňováním se“ je úžasnou silou, která pohání jeho rozvoj. A je to patrné na první pohled – v žádném evropském městě nespatříte tolik stavebních jeřábů, nikde nevyrostlo ve středu města tolik staveb jako v Berlíně – celá vládní čtvrť (po přesunu institucí z Bonnu sem), prostor Postupimského náměstí, prostor u kanálu s novým Hlavním nádražím a Domem světových kultur atd.. Město, které rozdělovala Zeď, se zceluje, byť je rozdíl mezi jeho oběma částmi patrný.

Nedávno jsem psal podobný stručný článek o Vídni. Tam z poválečné letargie město probudila kontroverzní stavba domu Haas naproti Svatoštěpánskému dómu. Podobným symbolem v Berlíně je dostavba budovy Říšského sněmu, který byl od požáru ve třicátých letech (rovněž symbolického, „dějinotvorného“, byť velmi negativně) velmi zajímavým způsobem dostavěn. Skleněná kopule na monumentální historické budově, místo, kde může občan přihlížet jednání nejvyššího ústavodárného shromáždění, je zároveň jednou z nových dominant panoramatu města – vedle televizní věže či budovy Sony Center na Postupimském náměstí. Berlín je, podobně jako Vídeň, město, které opravdu stojí za to navštívit.

Odkazy
Pzn. Už nalezené stránky svědčí o tom, jak Berlín přitahuje pozornost mladých lidí – hned ta první, studentů Karlovy univerzity.

Berlin / Berlín
české stránky
https://www.ukacko.cz/jak-si-uzit-berlin
https://www.zona10.cz/berlin
https://www.askmaps.com/002/ml13.php
https://www.azberlin.com/
https://wikipedia.infostar.cz/b/be/berlin.html (blbý strojový překlad, ale na jedné stránce)
https://berlin.magicka-evropa.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn (řada souvisejících článků)
německy
https://www.berlin.de/
https://www.berliner-stadtplan.com/
https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Mitte

YouTube (další videa u jednotlivých míst)
https://www.youtube.com/watch?v=T2u20Mugayc

Straße Unter den Linden / ulice Pod lipami
https://de.wikipedia.org/wiki/Unter_den_Linden
https://www.berlin-magazin.info/unterdenlinden.html
https://www.youtube.com/watch?v=i2OuxFMhVDQ&feature=related

Brandenburger Tor / Braniborská brána
https://cs.wikipedia.org/wiki/Braniborsk%C3%A1_br%C3%A1na
https://de.wikipedia.org/wiki/Brandenburger_Tor
https://www.youtube.com/watch?v=2iK2GD8G84I&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=2iK2GD8G84I&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=mHO6-iVv-s4


Humboldt-Universität / Humboldtova univerzita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Humboldtova_univerzita
https://de.wikipedia.org/wiki/Humboldt-Universit%C3%A4t
https://www.hu-berlin.de/
https://www.youtube.com/watch?v=hJTVSIoaBE4

Fernsehturm / televizní věž
https://cs.wikipedia.org/wiki/Berliner_Fernsehturm
https://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Fernsehturm
https://sites.google.com/site/berlinfoto2/fernsehturm/

Museumsinsel / Ostrov muzeí
https://de.wikipedia.org/wiki/Museumsinsel_%28Berlin%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Pergamonmuseum
https://www.smb.museum/smb/standorte/index.php?lang=de&p=2&objID=27&n=15

https://de.wikipedia.org/wiki/Alte_Nationalgalerie
https://de.wikipedia.org/wiki/Bode-Museum

Alexanderplatz / Alexandrovo náměstí
https://de.wikipedia.org/wiki/Alexanderplatz
https://www.youtube.com/watch?v=qAxX8NXT_gA

Reichstag / Říšský sněm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Budova_%C5%98%C3%AD%C5%A1sk%C3%A9ho_sn%C4%9Bmu_v_Berl%C3%ADn%C4%9B
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichstagsgeb%C3%A4ude
https://www.youtube.com/watch?v=UQChSUk8Y9w

Gendarmenmarkt / býv. Platz der Akademie
https://de.wikipedia.org/wiki/Gendarmenmarkt

Kurfürstendamm
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurf%C3%BCrstendamm
https://www.youtube.com/watch?v=qcZx9lYxrfU


Kulturforum / Kulturní fórum
https://de.wikipedia.org/wiki/Kulturforum_Berlin

Hauptbahnhof / Hlavní nádraží a
Haus der Kulturen der Welt / Dům světových kultur
https://de.wikipedia.org/wiki/Hauptbahnhof_Berlin
https://de.wikipedia.org/wiki/Haus_der_Kulturen_der_Welt
https://www.youtube.com/watch?v=DFZIvo4061U&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=sec1QMIZ7Q8

Potsdamer Platz / Postupimské náměstí
https://de.wikipedia.org/wiki/Potsdamer_Platz
https://www.youtube.com/watch?v=Un3u-6-tS6Y
https://www.youtube.com/watch?v=TyDVFAk2IA8&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=ZDGnrbkqjV8&feature=related 

Zpět