Tři Pintové

09.02.2012 19:08

Jeden mladík, trochu hochštapler (Don Gaston) ukradne dopis neotesanému venkovanovi (Don Pinto), kterým se ten má představit otci dívky (Clarissa) a protože ho její otec (Don Pantaleone) nezná, vydávat se za něj, ale když vidí, že ji miluje (a ona jeho) jiný mladík (Don Gomez), který je zoufalý, že má připadnout jinému, dopis mu předá a za Pinta se vydává on. Nakonec se vše urovná a dobře dopadne. To je v jedné větě obsah fragmentu opery Tři pintové, kterou rozpracoval německý romantický hudební skladatel Carl Maria von Weber a dokončil jiný německý skladatel, Gustav Mahler.
Vděčný námět záměny postav, kdy se jedna vydává za druhou (a tady dokonce druhá za třetí), či jejich skrývání, známý na divadelních prknech od dob renesance (v té či oné podobě a variantách, třeba v Goldoniho Sluhovi dvou pánů, u barokního dramatu pláště a dýky, nebo později dokonce v české Noci na Karlštejně, nakonec i v próze u Máchových Cikánů či v rozsáhlém tématu dvojníků, např. v Arbesově Il divino boemo, nebo v Klicperově dramatické hříčce Rohovín Čtverrohý) je u Webera tématem, které se poněkud odlišuje od jeho ostatní tvorby, v níž dominují kouzelné motivy a motivy lesa (Střelec kouzedlník, jak zněl český název opery Freischütz, později Čarostřelec, ale i předchozí fragment Krakonoš, Rübezahl či Lesní žinka, později přepracovaná a uvedená pod novým názvem Silvana, Oberon aj.), i osudem, neboť jeho zpracování bylo odsunováno tak dlouho, až to vše dopadlo, tak jak to dopadlo.
Dr. Vlasta Reiterrerová uvádí v programu uvedení opery Tri Pintové ve Státní opeře Praha (při příležitosti 100. výročí úmrtí Gustava Mahlera, premiéra 12. 1. 2011) v článku Rekonstrukce opery Tři pintové podrobnější souvislosti, počínaje motivaci Webrových rodičů k hudební cestě Karla Marii příbuzenským svazkem s Mozartem (Konstanze Weber byla dcerou bratra otce autora Čarostřelce), jeho kariéru po evropských městech – Lipsku, Drážďanech, Praze, včetně určitých zklamání, které vedly Weberovu cestu jiným než původně zamýšleným směrem.
V Praze se Weber zamiloval do Caroline Brandt, se kterou se setkal kdysi ve Frankfurtu coby se Silvanou, a poté, co byla angažována do Stavovského divadla ve stejném roce jako on, svatba se konala v kostele sv. Jindřicha v Praze. Námět Tří pintů byl vzat z povídky Boj o nevěstu Carla Seidela, která vycházela roku 1819 na pokračování v listu Drážďanský večerník, autorem libreta se stal vydavatel tohoto večerníku Theodor Hell (vl. jm. Karl Gottfried Theodor Winkler), svobodný zednář a zástupce ředitele drážďanského Dvorního divadla.
Zachované scici dostal po smrti C. M. von Webera do rukou k dokončení Giacomo Meyerbeer, ten je po dvaceti letech vrátil nedotčené, přešly do vlastnictví Weberova syna a později vnuka, hejtmana v Lipsku, který se zde setkal s mladým kapelníkem Gustavem Mahlerem, právě přišedším z Prahy, kde ve Stavovském divadle (kde dříve pracoval právě Weber) nastudoval několik Wagnerových oper (Zlato Rýna, Valkýru, koncertně část Parcivala aj.). Také Mahler byl romantik, také on se pustil do tématu Krakonoše a také v jeho případě zůstala torzem. Do jaké míry v celé věci sehrála úlohu skutečnost, že se Mahler velice zajímal o ženu Carla von Webera, je těžko říci. V každém případě se premiéra Mahlerova zpracování Weberovských skic se uskutečnila v Novém městském divadle v Lipsku v roce 1888. V jeho díle znamenala tato opera významný krok na cestě začínajícího skladatele k uznání. Domněnka anglického spisovatele Johna Warracka, že kompletní text hotové Weberovy opery byl ukraden jedním ze smutečních hostů z Weberova londýnského domu v roce 1926, jak autor píše ve Weberově biografii, zůstala nepotvrzena.

https://de.wikipedia.org/wiki/Die_drei_Pintos
https://www.divadlo.cz/die-drei-pintos-tri-pintove
https://www.naxos.com/education/opera_libretti.asp?pn=&char=all&composer=weber&opera=die_drei_pintos&libretto_file=00_synopsis.htm
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150398823782862.361506.113381067861&type=1
https://www.youtube.com/watch?v=DS4NAH4ft2I
https://www.youtube.com/watch?v=ZJ-Y34RI42g
https://vimeo.com/10305817
 

Zpět