Tomáš Najbrt

15.01.2012 23:02

Tomáš Najbrt je pozoruhodný člověk. A pozoruhodný muzikant. Původně vystudoval na pražské Státní konzervatoři klasickou kytaru (u Milana Zelenky) a kompozici (u Františka Kovaříčka). Nestal se z něj ale ani interpret tradičního střihu nebo učitel hudby na nějaké základní umělecké škole (tenkrát spíš lidové škole umění, tak se předchůdcům dnešních zušek říkalo před Listopadem), ale originální umělec, který se vydal svou cestou. V hesle internetového Českého hudebního slovníku osob a institucí je zajímavá informace, která v jiných zdrojích chybí (nebo jsem ji přehlédl), že totiž v 80. letech Tomáš Najbrt působil několik let jako loutkoherec. Jakoby mi ten údaj „vyplnil“ časovou mezeru mezi jeho studiem na konzervatoři a další nadstavbu ve vzdělání, které si rozšířil na školách v zahraničí (v Německu a v Polsku). Paradoxně ale právě tímto studiem přerušil činnost profesionálního hudebníka, kterou vykonával do té doby v souboru Musica Antiqua Praha, tělesa orientovaného na autentickou interpretaci barokní hudby. Přišla ale také přelomová doba roku 1989 a Najbrt se mohl věnovat tomu, o co zřejmě usiloval celý předchozí život, hudbě v kontextu své evangelické víry. Stal se evangelickým celocírkevním kantorem, vedl pěvecké sbory.
Hru na loutnu a další historické nástroje, které rozšířil o dudy, ale i různé dechové nástroje, klarinet, šalmaj atd. nicméně neopustil, uplatnil ji, kromě řady dalších seskupení (zvl. Musica da chiesa) v souboru Michaela Pospíšila Ritornello. S Pospíšilem spolupracuje i v řadě dalších projektů.
Když jsem brouzdal po internetu, narazil jsem na dvě folkové skupiny, Ahoj a Pahoj. V rozhlasovém pořadu vysvětlil farář Pavel Klinecký, který v jedné z těchto hudebních skupin v sedmdesátých létech zpíval, o co vlastně šlo. Svorníkem těchto jen zdánlivě vzdálených hudebních oblastí je Tomášova víra. Zkušenost z folkové a rockové hudby je v životě multiinstrumentalisty jednou z faset širokého, rozevřeného pojetí muziky. Já sám si ovšem užívám nejvíce přece jen tu theorbu v nějakém barokním kusu.

https://www.tomasnajbrt.cz/czech/titul/titul.htm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Najbrt
https://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_detail&id=1001630
https://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/hudba/_zprava/544060
https://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/hudba/_zprava/544099
https://web.quick.cz/ritornello/stranky/ritornel.html


 

Zpět